Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se chovat na cyklostezce

Pohyb chodců a cyklistů na cyklostezce je upraven zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (silniční zákon), kterým jsou povinni se řídit všichni účastníci silničního provozu. Tedy v tomto případě řidiči, chodci i cyklisté. Podle ustanovení § 53 tohoto zákona je jednoznačně uvedeno, jak se má chodec chovat na chodníku, na komunikaci a při přecházení cyklostezky. Pro upřesnění přikládám citaci daného ustanovení zákona:

§ 53

(1) Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.

(2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.

(3) Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

(4) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.

(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.

(6) Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůže-li užít chodník, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.

(7) Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.

(8) Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.

Co se posuzování viníka při případné kolizi týče, je nutné posuzovat každou dopravní nehodu samostatně, a proto není možné jednoznačně odpovědět. Dopravní nehody vyšetřuje policie ČR.

 

Zákon č.361/2000 Sb., o provozu nepozemních komunikacích stanoví v ustanovení paragrafů 57 a 58 pravidla pro jízdu na jízdním kole:


Je−li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“ nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.

10 OBECNÝCH PRAVIDEL PRO BEZPEČNOU JÍZDU PO CYKLOSTEZCE
1. Především ohleduplnost − všichni uživatelé stezek by měli respektovat ostatní uživatele, jejich dovednosti, rychlost a způsob přepravy nebo chůze.
2. Cestujte v souladu s obvyklými zásadami pravidel silničního provozu a předvídavým způsobem reagujte na stav komunikace.
3. Cyklostezka není určena pro volný pohyb zvířat. Neblokujte stezky − a jste-li ve skupině, snažte se, abyste neblokovali pohyb ostatních uživatelů. Využívejte stezku po jednom za sebou − ne vedle sebe.
4. Držte se pravé strany – využívejte pravou stranu stezky dle jejího stavu, vyjma předjíždění dalšího uživatele. Při změně směru jízdy se podívejte dozadu, zda nebudete ohrožovat
uživatele, který jede za vámi.
5. Míjejte ostatní uživatele stezky po jejich levé straně − používejte signálu rukou pro upozornění těch, co jedou za vámi. Předjíždějte je s dostatečnou rezervou. Pamatujte, děti
a zvířata jsou nepředvídatelná.
6. Dávejte včas zvukové znamení před zamýšleným předjížděním − dopřejte osobě, kterou míjíte, dostatek času na reakci.
7. Respektujte dopravní značky a signály − všímejte si zejména upozornění, kde stezky křižují silnice nebo železnice. Buďte opatrní při jejich přecházení.
8. Za snížené viditelnosti sviťte − buďte vybaveni ve vlastním zájmu světly v kteroukoli dobu. Nejezděte po stezkách pod vlivem alkoholu.
9. Neničte vybavení stezek ani jejich povrch. Udržujte čistotu a neodhazujte odpadky na stezku ani do jejího okolí.
10. Respektujte soukromý i veřejný majetek − stezky jsou veřejně přístupné, avšak často vedou místy, která jsou soukromým vlastnictvím.     (zdroj: www.tnv.cz)

A pár odkazů ktématu:

Jízda po cyklostezce bývá horor

Jít po cyklostezce vpravo, nebo vlevo?

Chodci a kolaři na cyklostezkách - může to fungovat?

Jak bezpečně na cyklostezkách

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Elon Musk was right: artifitial intelligence will make new WAR. The "XEvil" was released!

(MashaGlosy, 12. 12. 2017 21:39)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.