Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ostatní nezařazene příspěvky

23. 6. 2011

 

 

Dobrý den,

dovoluji si reagovat na Vaše nepravdivé odpovědi či nezodpovězené dotazy.

1) Pokud by vlastníci pozemků v případě likvidace invazních rostlin je měli povinnost ze zákona (326/2004 Sb., ani jiný zákon) likvidovat pod hrozbou sankcí, zřejmě by nebylo nutné využívat dotační tituly z fondů EU. Bohužel takto to v praxi nefunguje, leda že byste mi dokázal najít potrefeného vlastníka, který pokutu za nedodržení obdržel. V praxi je to bohužel na dobrovolnosti a Kraj zatím žádnou legislativní změnu nenavrhl, jak se dle slov radního Bradáče snaží na návrhu pracovat.

2) "Boj" za dostavbu R6 - podporujete také zapojení právnických osob pomocí tzv. PPP projektů (viz. např. http://www.asociaceppp.cz/)?

3) Ptal jsem se v jednom z předchozích dotazů na transparentnost veřejných zakázek (viz. příklad karlovarského magistrátu VZ plavecký bazén http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=1&record=17467). Máte zájem o takovýto přístup k veřejnosti? Vypisování je sice také důležité, ale co může obyčejný člověk ovlivnit např. v zakázce na obnovu autoparku za 6 mil bez DPH těsně před krajskými volbami? V pořadu OVM konaném v Karlových Varech jste se vyjádřil, že jste dosud neuvažovali o zveřejňování faktur. Už jste dostal úkol od Rady na uvedení této myšlenky do života nebo to bylo další populistické gesto ve veřejném médiu?

S pozdravem pěkných dní - Jiří Korbel, Sokolov

Dobrý den, pane Korbeli.

1) Kompetence k udělování pokut za porušení příslušného odstavce zákona o rostlinolékařské péči nemá kraj, ale obce s rozšířenou působností. Podle mých informací se taková řízení sice vedou, ale kapacita úřadů na tak kalamitní výskyt invazivních rostlin nestačí.
Pokud jde o použití dotačních prostředků, projekt opravdu řeší nedodržení zákona vlastníky pozemků, avšak vzhledem k rozsahu zamoření kraje invazními rostlinami (cca 60 kilometrů čtverečních) a velkému počtu vlastníků pozemků (téměř 5000) se jedná o výjimečnou situaci a použití dotace pro její řešení je smysluplné a oprávněné. Projekt má za cíl razantně omezit výskyt těchto rostlin a pomoci tak vlastníkům pozemků stav dostat pod kontrolu. Další údržba pozemků je ale již věcí vlastníků a bude dle zákona kontrolována a vymáhána. Karlovarský kraj má k otázce vymahatelnosti likvidace invazních rostlin k dispozici právní analýzu, kterou si nechal vypracovat v roce 2010.

2) Co se týče dostavby R6, Karlovarský kraj podporuje všechny možnosti. Protože ale podmínkou úspěchu každého projektu, tedy i PPP projektu (projekt ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru), je dobrá ekonomická analýza, nechal si kraj vypracovat studii dopravního zatížení R6. Ta je podkladem pro studii zadanou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, která je zaměřena na ekonomickou výhodnost posuzovaných variant řešení. PPP podporujeme, ale nesmí jít pouze o odložené financování.

3) Karlovarský kraj začne od 1. října na svých webových stránkách zveřejňovat všechny faktury nad 10 tisíc korun, které proplatí svým dodavatelům. A bude vůbec prvním krajem, který na to přistoupí.

 

 

Pane hejtmane,

chtěla bych se zeptat, jak to vypadá s realizací Vašeho slibu, který jste dal při diskuzním pořadu s Václavem Moravcem o uveřejnění faktur, které Karlovarský kraj v tomto volebním období proplatil. Dívala jsem se na stránky Karlovarského kraje a zatím jsem nic nenašla.

Děkuji Kršová

Vážená paní Kršová,

možnost zveřejňovat na internetu krajem proplacené faktury, jsem nejprve musel nechat prověřit po technické a také po právní stránce. V tuto chvíli mohu uvést, že by faktury, které Karlovarský kraj proplatí svým dodavatelům, měly být na webových stránkách www.kr-karlovarsky.cz zveřejňovány od 1. října 2012.

Ještě doplním, že jsem v televizních Otázkách Václava Moravce nic nesliboval, jen jsem řekl, že se zveřejňováním faktur nemám žádný problém a také, že to možná stihneme do voleb.

 

Dobrý den,

určitě je chvályhodná snaha Kraje o likvidaci invazních organismů v rámci uvažované dotace o objemu 170 mil. Kč. Co se mi však nelíbí, je fakt, že uvádíte vlastníky zasažených pozemků v omyl, pokud jim neříkáte nic o předepsané udržitelnosti projektu, která je 10 let. Tudíž po 3 letech bezplatné likvidace pro vlastníky nastane povinnost likvidovat rostliny na vlastní náklady, tj. dalších 6 let (1 rok je v rámci mapování).

Další otázka směřuje na "boj" o snížení výše dálniční známky za vužití R 6 v rámci našeho kraje. Od Vašeho nástupu (2008) do funkce hejtmana jste určitě měl dostatek času zjistit, že tento fakt zpoplatnění formou dálničních známek hrozí. Po vašem nástupu (2010) do funkce poslance jste určitě měl možnost sám sebe informovat a postupovat po parlamentní cestě aktivitami vedoucími k současnému přání, tj. zavést regionální známky nebo zrušit podmínku dálniční známky pro náš kraj.

Pokud se již bráníte osočování za neuměrné zadlužování kraje, proč Vám nevadilo otevírání stavby Bošov - Lubenec (pár kilometrů z pole do pole) a vesele jste klepali kladívky s hejtmankou Vaňhovou? Nejde také Vaší rukou o zbytečné zadlužování státu? V současné době je (a dlouho ještě bude) stavba zakonzervována.

A poslední otázka směřuje ke státem tolerovanému postupu ve využívání kumulování funkcí. Konkrétně k Vašemu případu - kdy budete vykonávat funkci hejtmana na 100%, stejně tak funkci poslance taktéž na 100%. Vaše docházka do sněmovny je 62%, na Kraji mi tedy vychází 38%. Jinak to matematicky nejde a Vám jako studovanému matematikovi to není třeba vysvětlovat. Matematický součet platů je určitě líbivý (145 000) + náhrady. Nebo vidíte takový postup jako efektivní a odpovědný vůči občanům? Asi budete argumentovat, že v obou funkcích zastupujete kraj a občany, ale podle mne to jde pouze v jedné funkci.

Jiří Korbel

Vážený pane Korbeli,

udržitelnost likvidace bolševníku a dalších invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji je, jak správně uvádíte, 10 let, ovšem nikoli od zahájení, ale od ukončení projektu, tj. od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2025. O této skutečnosti jsou všichni vlastníci zasažených pozemků informováni v průvodním dopise včetně odkazu na zákon, podle kterého mají o své pozemky pečovat (zákon č. 326/2004 Sb., §3 písm. a). Také přímo v textu souhlasu s projektem je uvedeno, že umožní monitoring a zajistí nešíření invazních roslin. Vzhledem k tomu, že budou na jejich pozemcích vybrané invazní rostliny potlačovány bezplatně, lze očekávat výrazné snížení jejich výskytu a tím i finanční náročnosti likvidace v následujících letech, v průměru o 70 až 80%, podle použité metodiky likvidace.

Projekt je velkou pomocí všem vlastníkům zamořených pozemků. Jejich povinností po dobu udržitelnosti není rostliny zcela vyhubit, ale pouze zabránit dalšímu šíření a k tomu jim stačí dodržet výše jmenovaný zákon, což kontrolují úřady obcí s rozšířenou působností, které na projektu spolupracují.

Co se týče R6, již jsem Vám odpověděl v reakci na Váš předchozí dotaz.

Ptáte se také, proč mi nevadilo otevírání stavby Bošov - Lubenec. Této otázce ale vůbec nerozumím. Když tak pečlivě sledujete dění v Karlovarském kraji a činnost jeho vedení, určitě Vám neuniklo, že bojujeme za dostavbu úseků R6 směrem na Prahu. A Lubenec - Bošov je jedním z těchto úseků. Nechápu, proč bych měl být proti zahájení této stavby.

V tom, že vykonávám funkci hejtmana a poslance, skutečně vidím přínos pro obyvatele našeho regionu. Jako poslanec mám blíže k vládě a k ministrům, čehož mohu využít v práci pro kraj. Do Poslanecké sněmovny mě před dvěma lety poslali občané, kteří si mě zvolili ze 13. místa kandidátky. Ta jejich důvěra mě zavazovala a zavazuje. A k Vámi uvedené statistice - jak ve Sněmovně, tak na hejtmanství jsem při důležitých událostech nechyběl. 

 

Pane hejtmane,

jak přistupujete ke členství v některé politické straně? Sdílíte názory politické strany, které jste členem, nebo to berete pouze jako prostředek k dosažení Vašich cílů? Děkuji za odpověď.

Michal Vlach

Vážený pane,

jsem členem České strany sociálně demokratické a ano, sdílím její názory.

 

Dobrý den,

jakým způsobem se zlepšila transparentnost krajských veřejných zakázek Karlovarského kraje za současného vedení? Kde lze najít přehledně informace o výběrových řízeních? Líbí se mi např. přehled údajů na karlovarském magistrátu (kdy je však od bývalého vedení např. podepsaná smlouva na výstavbu bazénu týden před komunálními volbami).

Je pravda, že zakázku na výstavbu megapavilonu v prostorách ISŠTE vyhrála skupina firem s nabídkou cca o 30 mil. Kč dražší než nejlevnější a věřím, že také renomovaná firma?

Proč bojujete dnes za zrušení či snížení dálničních poplatků na R6, jestliže jste to mohl činit již za Vašeho funkčního období jako poslanec v Parlamentu ČR? Není to pláč na špatném hrobě nebo spíše populismus před krajskými volbami?

Jiří Korbel, Sokolov

Dobrý den,

co se týče vypisování veřejných zakázek, postupuje Karlovarský kraj přísněji, než mu ukládá zákon, podle vlastních vnitřních předpisů. Soutěženy jsou již zakázky od 250 tisíc korun, zákon přitom ukládá vypisovat zakázky až od jednoho milionu korun v oblasti služeb a od tří milionů korun v oblasti stavebnictví. V září bude kraj nakupovat elektřinu na komoditní burze, což je vůbec nejtransparentnější způsob, jaký lze podle zákona použít.

Informace o výběrových řízeních lze najít na internetu v odkazu veřejné zakázky. Nové zakázky jsou zveřejňovány v souladu se zákonem na Profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Z výběrového řízení na rekonstrukci a modernizaci ISŠTE Sokolov, do kterého se přihlásilo šest uchazečů, byly dvě firmy, včetně té nejlevnější, pro nesplnění požadavků vyřazeny. Vítěz získal nejvíce bodů po vyhodnocení nabídkové ceny, návrhu postupu stavby s cílem zamezit kolizím s provozem školy a poskytnutých záruk.

Proti zpoplatnění silnice R6 jsem se postavil hned poté, co byl tento záměr Ministerstva dopravy zveřejněn. Mnohokrát jsem na toto téma jednal s ministry Bártou i Dobešem. Určitě tedy nejde o populismus před volbami. K vyhlášce týkající se zpoplatnění R6 se kraj vyjádřil ve dvou úrovních. Jednak reagoval na to, zda s ní nemá problém po stránce legislativy a tady žádná připomínka nebyla, protože vyhláška je plně v kompetenci ministra dopravy. Ve druhé úrovni, politické, bylo vyjádření jednoznačně negativní. Mimochodem, na posledním setkání se zástupci obcí ležících na trase R6 a Ředitelství silnic a dálnic byl Karlovarský kraj pochválen, že se jako jediný stará o další výstavbu a provoz silnice R6 a prosazuje ji.

 

Dobrý den,

můžete mi sdělit, kdo bude potrestán za rozpočtovou nekázeň při rekonstrukci Becherovy vily? Ředitel záchranné služby byl podle Vaší odpovědi také odvolán za rozpočtovou nekázeň. Budete tak konat i v tomto případě?

Děkuji za odpověď. K.M.

Dobrý den,

někdejší ředitel záchranné služby Ivo Tukinski byl ze své funkce odvolán, jelikož byly v hospodaření této organizace zjištěny závažné nedostatky. Jako ředitel záchranné služby neměl přehled o jejích finančních tocích, tendr na dodávku nových sanitek musel být opakován, navíc docházelo k porušování zákoníku práce.

Za pochybení při rekonstrukci Becherovy vily byla Karlovarskému kraji vyměřena sankce ve výši 1,2 milionu korun. Kraj se však domnívá, že za pochybení je zodpovědná firma, která prováděla technický dozor akce. Odvolal se proto k Ministerstvu financí, jež jeho námitky nepřijalo a platební výměr potvrdilo. Zmíněnou částku tedy kraj uhradí, bude ji však vymáhat od technického dozoru.

 

 

Dobrý den,

reaguji na situaci, která momentálně panuje v tomto kraji a ani před pár lety tomu nebylo jinak. Jsem naprosto znechucená Karlovarským krajem, který se dokáže jen pyšnit svým zevnějškem, ale to, že jeho obyvatelé strádají v mnoha směrech, nevidí a možná ani nechce vidět.

Opravdu by mě zajímalo, kolik času vedení tohoto kraje věnuje denně problematice zaměstnanosti. Pracovní úřady nemají nouzi o své klienty, personální agentury nabízejí pracovní místa, která jsou již obsazená a všude je zmatek a nejistota o pracovní místa.

Jak je možné, že lidé s maturitou nebo vysokou školou nemají možnost dostat se na místa adresovaná krajským úřadem, soudem nebo jinou státní institucí v tomto kraji? Myslíte si, že je v naprostém pořádku, když jsou na tyto pozice dosazováni lidé známí zaměstnanců těchto úřadů a to bez pohovoru či konkurzu? Kde je spravedlnost? Znamená to tedy, že těm lidem, kteří nemají své známé na významných pozicích je navždy uzavřena možnost kvalitního pracovního místa?

Zkuste se alespoň jednou vcítit do člověka, který má vzdělání na patřičné úrovni, ale vzhledem k již zmíněným praktikám mu není umožněno své schopnosti prokázat a je tudíž nucen vzít práci pod jeho úroveň a zákonitě i méně placenou. Představte si prosím, jaký to má téměř zničující dopad na lidskou důstojnost či důvěru k sobě samým. Nebuďte lhostejní ke svému okolí, jelikož sami nevíte, kdy ho budete potřebovat zase vy.

Dobrý den,

není pravda, že se problematice zaměstnanosti vedení kraje nevěnuje nebo věnuje málo.

Například v rámci zásad územního rozvoje podporuje vznik nových průmyslových zón v regionu a příchod nových investorů, založilo Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání, kde mohou podnikatelé získat dotace na rozvoj, a v loňském roce iniciovalo jednání u kulatého stolu se zástupci škol, obcí a firem. Ke zvýšení zájmu o studium technických oborů mají přispět dvě školy, do jejichž rekonstrukce a modernizace kraj investoval - Centrum technického vzdělávání v Ostrově a Integrovaná střední škola technicko ekonomická v Sokolově, podporováno je ale i další vzdělávání učitelů nebo zdravotnického personálu. Pravidelně se téma zaměstnanosti probírá také na jednáních krajské tripartity.

Zlepšení situace v této oblasti ovšem není jen záležitostí kraje, zájem musí mít také školy nebo zaměstnavatelé.

Co se týče přijímání nových zaměstnanců krajského úřadu, výběrová řízení jsou vyhlašována na všechny pozice na dobu neurčitou a na posty vedoucích úředníků i na dobu určitou. To vyplývá i ze zákona. Pohovory slouží především k ověření splnění předpokladů a požadavků ze strany zaměstnavatele a jako takové mohou, ale nemusí být součástí  výběrových řízení.

 

Pane hejtmane,

kolik měříte? ....... Zajímalo by mě, zda jste opravdu nejvyšší představitel v kraji. Já měřím 223 cm a myslím, že vy nejvyšší rozhodně nejste.

Děkuji za odpověď. František

Vážený Františku,

měřím 184 centimetrů, určitě tedy na region neshlížím z nadprůměrné výšky.

Tato rubrika je uvedena slovy - Zeptejte se nejvyššího představitele kraje - a je tím míněno "hlavního představitele kraje" nebo "osoby stojící v čele kraje". Nejvyšší představitel z toho zní myslím nejlépe.

 

1) Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, co říkáte vy a to vaše Oranžové Bratrstvo na dění kolem hejtmana Ratha. Můžeme se něčeho podobného dočkat i v Karlovarském kraji? Dále by mne zajímalo, jakou částkou přispíváte p. Nečesanému měsíčně mimo schválený roční rozpočet na financování a provoz KKN a ZS?
Děkuji za odpovědi
Kamil Masný, Karlovy Vary

2) Pane současný hejtmane.

Zajímá mě pouze to, zda vás očekává stejný osud jako Dr. Ratha. Já jen pouze, že těch důkazů je dost.

Ing. Pavel Zelený

Dobrý den, pánové Masný a Zelený,

pokud se prokáže to, co je Davidu Rathovi kladeno za vinu, pak jde o jeho obrovské selhání. Ovšem převádět to, co se nyní děje ve středních Čechách, na Karlovarský kraj nebo i jiné regiony, je poněkud laciné.

Pane ing. Zelený - máte-li nějaké důkazy, obraťte se na policii.

Pane Masný - Luďkovi Nečesanému nebyly - ani jako předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice, ani jako řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje - vyplaceny žádné finanční prostředky nad rámec jeho mezd.

 

 

Dobrý den, vážený pane hejtmane.

Budete znovu kandidovat na post hejtmana Karlovarského kraje?

Za odpověď děkuje L. Richterová

Vážená paní Richterová,

ano, v podzimních krajských volbách budu obhajovat post hejtmana. Cítím podporu občanů Karlovarského kraje, se kterými se setkávám a debatuji při různých výjezdech po regionu. Vážím si i důvěry svých kolegů, kteří mě zvolili do čela kandidátky. Konečné slovo ale budou mít voliči.

 

Vážený pane hejtmane,

omlouvám se, ale nevím, na koho se obrátit se svým dotazem, proto píši přímo Vám. Slyšela jsem o zavedení Farmářských trhů v Karlových Varech. Nejsem sice žádný zemědělec ani podnikatel v potravinářství, ale zabývám se ruční výrobou zejména medvídků. Bývám účastnicí různých akcí, na které jsem pozvána (např. Karlovarské bioslavnosti na Kozodoji) a kde své medvídky prodávám vedle dalších řemeslníků. Je přípustné, aby se řemeslníci přihlásili na úřadem zaštítované Farmářské trhy? Případně, prosím, sdělte, na koho se mohu, i jménem svých kolegů, obrátit.

Děkuji za Váš čas.

Věra Lázničková, Jalový Dvůr

Vážená paní Lázničková,

oblíbené krajské farmářské trhy jsou letos plánovány na dobu vyhlášení výsledků soutěže Regionální potravina Karlovarského kraje. které se uskuteční zřejmě v červenci. Na prodej oceněných potravin, byl zaměřen i jeden z loňských trhů v areálu krajského úřadu. Prodejci  jiného než potravinářského zboží nebyli oslovováni a lze předpokládat, že nebudou zváni ani letos. 

Co se týče městských trhů u karlovarské tržnice, ty by se v tomto roce měly konat desetkrát, poprvé v pátek 30. března. Podrobnější informace získáte u člena městského zastupitelstva Jaroslava Fujdiara: fjarda@volny.cz, 603 438 274. 

 

Hezký den.

Ráda bych se zeptala pana hejtmana našeho kraje, kde je možné požádat o pomoc, když občan Karlovarského kraje není spokojen s přidělováním bytů ve městě. Jde o město Nové Sedlo u Lokte.

Na městském úřadě se starostkou města p. Kulhanovou se vždy přidělovaly byty podlěežádostí a pořadníků ovšem toto již dělší dobu v městě Nové Sedlo neplatí. O bytech tady rozhoduje rada města tak jako všude, otázkou je, jak je možné, že tady získávají již dobrých pár let byty lidi, kteří nejenže nebyli z Nového Sedla, ale i lidé, kteří již byt měli. Moje tchýně již 5. rokem žádá o výměnu bytu z důvodu, že dům, kde bydlí, je prostotorvě příliš velký na vytápění, má celkem okolo 91 m2 a nejen to, celý dům je v dezolátním stavu, zatýká do oken, ty už ani při větším větru nezůstanou zavřené, celková stavba domu je dezolátní. Již 5. rokem se snažíme o výměnu, ale byty tu dostává pořád někdo jiný, nejde o to, že by šlo jen o nás, ale dostávají je lidi, který již byty měli a prodali je, nebo lidi, který je tak nutně nepotřebují a ani žádost  na byt nemají tak dlouho, slušně řečeno, dostávají je o nejznámější. Ráda bych se zeptala, zda je možné požádat někoho o přezkoumání, jak město Nové Sedlo nakládá s městským majetkem a na jakém základu se tu byty přidělují. Nejsem člověk, co hned volá do novin a televize, ale řekněte mi - jak obyčejnému člověku někdo může pomoct. Ráda bych Vás tímto poprosila o radu, kde mohu tyto věci řešit, není přece možné, aby se tady obyčejný člověk nedočkal spravedlivosti. Moc Vám děkuji za odpověď.

Denisa Korvasová

Vážená paní Korvasová,

píšete, že se Vaše tchýně o výměnu bytu snaží už pět let. To je jistě dlouhá doba a rozumím tomu, že propadáte chmurným myšlenkám. Jako hejtman ale nemohu jakkoli zasahovat do samostatné působnosti měst. Pokud máte podezření, že se v Novém Sedle v oblasti pronájmu městských bytů děje něco nekalého, mlžete se obrátit na policii.

Starostka Nového Sedla Krista Kulhanová mi potvrdila, že o přidělování bytů v tomto městě rozhoduje městská rada. Podobně jako v jiných městech a obcích, nejen v Karlovarském kraji, je zde ale volných bytů málo. Pokud se nějaký uvolní, například když se podaří vystěhovat neplatiče, je přidělen tomu, jehož situace je nejvíce naléhavá. Nedávno to podle starostky byla maminka se dvěma dětmi, ohrožená domácím násilím.

Ale zpět k Vašemu podnětu. Pokud Vaše tchýně nemůže využít nabídky některého ze soukromých pronajímatelů bytů, doporučuji Vám oběma, abyste sledovaly městskou úřední desku, kde se podle starostky Kulhanové záměry pronájmu bytů objevují.

Píšete také, že byt, který Vaše tchýně obývá, má závady. To byste měla oznámit pronajímateli, tedy městu. Pokud závady nebudou odstraněny, máte nárok na přiměřenou slevu z nájemného. 

 

 

Dobrý den, pane hejtmane.

Chci Vám poděkovat za podporu mírové evropské integrace a myšlenky Evropské unie v programu Vaší politické strany, v činnosti a vyjádřeních kraje a jeho institucí, v rozvoji přátelských vztahů se sousedy z Německa a nakonec i v symbolech - vlajka Evropské unie vlaje vedle naší státní vlajky před krajským úřadem celý rok. Vždyť náš kraj a jeho města, doprava i krajina zažívají díky Evropské unii nebývalý rozvoj.

Samozřejmě předpokládám, že bude vlajka EU po boku vlajky ČR na Vašem úřadu i v den návštěvy prezidenta republiky Václava Klause 14. 9. Chci se ale zeptat, zda tomu tak bude i na krajských institucích, které pan prezident v rámci své návštěvy kraje navštíví, a zda jste ochoten jim toto doporučit. Setkal jsem se totiž s tím, že ředitelé některých těchto institucí mají kvůli osobním názorům Václava Klause obavy vlajku EU vedle vlajky ČR vyvěsit. Myslím, že je to naopak příležitost alespoň symbolicky oplatit Evropské unii značný přínos pro náš kraj a i v souvislosti s místními médii sledovanou návštěvou prezidenta Klause se jí takto "zastat". Přepodkládám, že smyslem výjezdů prezidenta do země je, aby se seznámil s potřebami, názory a postoji lidí v regionech, nikoli aby naopak region naoko měnil své názory podle prezidenta.

Děkuji Vám za odpověď a přeji pokojné dny.  

Dobrý den,

žádné z krajských institucí nezasahujeme do rozhodnutí, zda vyvěsí či nevyvěsí jakoukoli vlajku. Píšete, že někteří z ředitelů těchto institucí mají obavy z vyvěšení vlajky Evropské unie (EU) v době návštěvy prezidenta, takové signály my nemáme. Myslíme si ale, že s tím, že před některými úřady či institucemi vlajky EU vlají, Václav Klaus nemá problém.

 

 

Dobrý den,

je to sice již delší dobu, kdy jsem Vám psal o Váš názor na nezdařené volby v obci Prameny, že bych měl zájem pomoci, bohužel jste mi neodpověděl, ale to se nijak nezlobím, možná to vypadalo jako žert.

Nyní se ozývám znovu, neboť jsem byl na návštěvě v obci, jsem ve styku zatím jen přes mail s p. Aubrechtovou, měl bych zájem v obci zajistit uskutečnění voleb i za cenu, že pokud nebude zde jiný zájem od místních, vstoupím do obce na trvalé bydliště apod., a budu se snažit oživit život v obci. Myslím, že tamní občané za stav nemohou, a myslím také, že za pomoci MÚ M. Lázně a KÚ bychom mohli lidi v obci rozhoupat a vrátit jim důvěru ve veřejnou činnost s podílu na ní. Namátkově jsem v obci mluvil s několika obyvateli a údajně tam i zájem byl, pak zase nebyl, vše odvisí od veřejné schůze s občany a vyslyšení jejich názoru. Jen termín pro podání kandidátních listin je dost šibeniční, napřed by to chtělo projednat s lidmi a pak termíny.

Tak bych rád znal Váš názor, známe se ještě ze Sokolova.

Děkuji a přeji hezký den,

Stanislav Kotous

Vážený pane Kotousi,

není pravda, že bych na Vaši nabídku pomoci zadluženým Pramenům, kterou jste učinil na podzim loňského roku, nereagoval. Přesvědčit se o tom můžete na webových stránkách kraje v archivu otázek a odpovědí:

/kraj_cz/karlov_kraj/hejtman/odpovedna/arch_list_pros.htm

Jestliže Váš zájem trvá, pak zopakuji, že základními předpoklady pro zvolení plnohodnotného zastupitelského orgánu obce je sestavení kandidátky nejméně s pěti osobami a přesvědčení obyvatel, aby přišli k volbám. Pokud chcete dění v obci ovlivňovat z pozice zastupitele, případně starosty, je nezbytné, abyste byl nejpozději v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v Pramenech.

Kandidovat můžete samostatně jako nezávislý kandidát nebo na společné kandidátce strany či jiného volebního uskupení. Termín dodatečných voleb v Pramenech je stanoven na 2. července, lhůta pro podání kandidátních listin Městskému úřadu v Mariánských Lázních končí 27. dubna v 16 hodin.

Oceňuji Vaši snahu a odvahu a doufám, že uvedené informace pro Vás budou  dostačující.

 

Vážený pane hejtmane,

zasílám Vám otevřený dopis, v kterém Vás žádám, abyste z Vaší pozice hejtmana Karlovarského kraje a krajského politika s největším mandátem obdrženým od voličů, zastavil naprostý rozpad krajského zdravotnictví a to jak na úrovni hospodářské, tak i odborné.
K napsání této žádosti jsem se rozhodl na základě dnešního dopoledního odvolání Romana Brázdila, primáře ARO karlovarské nemocnice. My, na západě Čech si stěžujeme na absenci inteligence v našem regionu, na nejnižší vzdělanost, na nejnižší průměrnou mzdu v ČR a na mnoho dalšího. Ale uvědomme si, že jednou z těchto negativních příčin jsou právě nekompetentní politici. Kdo nás bude na Karlovarsku léčit, zachraňovat naše životy, dávat dohromady po bouračkách? Jsem si zcela jist, že radní pro zdravotnictví a předseda představenstva KKN a.s. doktor Václav Larva to nebude. Co jsme to za společnost, že se zbavujeme svých nejlepších lidí jenom proto, že se nám nelíbí jejich kritické hlasy poukazující na nešvary a šlendrián v krajském zdravotnictví a myslíme si, že jako politici si můžeme dovolit vše?
Pane hejtmane, Vaše politická koalice ČSSD s podporou KSČM dokázala svou totální arogancí k dosaženému vzdělání, prověřeným mnoha kritickými situacemi, zlikvidovat člověka odborníka, za kterého budete jen těžko hledat náhradu. Celá situace je o to horší, že ARO je skutečně srdcem nemocnice, jak to řekl primář Žák a Vy děláte vše pro to, abyste docílil exitus celého jejího organismu. Chci abyste věděl, že za nemocnicí v Karlových Varech a i za odvolaným primářem Romanem Brázdilem plně stojím a budu se snažit za ně zasazovat tak dlouho, než bude karlovarská nemocnice zase v černých číslech a bude v ní co nejvíce takovýchto kvalitních lékařů jako je pan Roman Brázdil.
Zřejmě budete oponovat, že primáře odvolává a jmenuje představenstvo KKN a.s., a že já si dělám opět politickou reklamu, jak to již dlouhodobě říkají mí oponenti včetně Vás. Ne, žádné PR si nedělám a věřte, že jsem si jej nedělal ani v listopadu 1989, kdy ostatní seděli zakřiknutí doma a možná jim bylo úzko z možnosti ztráty své partijní knížky. Jen nenávidím bezpráví, bezdůvodné povyšování se nad druhé a také lidskou tupost, protože takto budeme mít demokracii pouze na papíře. Velmi mne znepokojují některá skutečně nekompetentní rozhodnutí, která jako Rada KK činíte. A co se týče odvolávání a jmenování primářů v KKN a.s., tak v představenstvu společnosti zastupují jeho 100 % vlastníka, tj. Karlovarský kraj, právě členové Rady KK, pánové Václav Larva, Miloslav Čermák, Jaroslav Bradáč a Jaroslav Borka, takže v podstatě plní i zadání Rady KK.
Pane hejtmane, žádám Vás opakovaně, abychom my politici a odborná veřejnost zasedli ke společnému kulatému stolu a našli pro zdravotnictví Karlovarského kraje ta nejlepší řešení. Nenechávejme zásadní problémy v této oblasti na lidech s naprostou absencí manažérských schopností. Zřejmě mi budete vytýkat, že pouze kritizuji a že nepřicházím s řešeními. K tomu uvádím, že jsem alespoň kostru možné budoucnosti krajského zdravotnictví přednesl na posledním Krajském zastupitelstvu KK, bohužel bez jakékoliv odezvy včetně svolání ZKK mimo řádný termín (viz níže).
Rovněž Vás žádám o zajištění fungování Dozorčí rady KKN a.s., jenž je zřejmě ve své práci naprosto paralyzována, kdy jsme např. na podzim roku 2010 žádali na jednání Zastupitelstva karlovarského kraje jmenování nového člena Dozorčí rady KKN a.s. za našeho zesnulého kolegu Jiřího Morávka, leč i tato žádost byla Vámi nevyslyšena.
Pane hejtmane, pokud se nepodaří zastavit rozklad KKN a.s., měli by ti, kteří tento stav zavinili a dále prohlubují, najít dostatek sebereflexe a ze svého politického konání při správě věcí veřejných vyvodit osobní důsledky.

S přáním lepších časů pro krajské zdravotnictví

Jan Horník, zastupitel KK a senátor PČR

P.S.:
Moje názorové shrnutí na možné řešení situace v KKN a.s., které jsem přednesl na jednání KKZ dne 17.2.2011:
„Moc šancí na uzdravení krajského zdravotnictví nevidím. Spíš se domnívám, že pokud lze ještě vůbec něco zachránit, je třeba udělat následující opatření:
- Vyčlenit poskytování zdravotní péče včetně k tomu sloužících nemovitostí v Chebu a Sokolově z Karlovarské krajské nemocnice a.s.
- Uskutečnit rychlou privatizaci nemocnic v Chebu a Sokolově za podmínky poskytování zdravotní péče v určeném nezbytném rozsahu pro spádové oblasti těchto nemocnic, při vytýčení cíle, aby tyto poskytovaly v budoucnosti kvalitní služby obdobného rozsahu a úrovně jako tomu je u některých soukromých zařízení v našem kraji.
- Nemocnici v Karlových Varech ponechat i nadále jako krajské zařízení tzn. ve veřejně správním prostředí, jenž by mělo občanům kraje garantovat dostupnost nemocničního zařízení na úrovni jakési menší krajské fakultní nemocnice.
- Finanční prostředky utržené z privatizace nemocnic v Chebu a Sokolově použít výhradně na potřebné investice do nemocnice v Karlových Varech.“

 

Vážený pane senátore,

zasílám Vám odpověď na Váš otevřený dopis, ve kterém žádáte, abych zastavil rozpad krajského zdravotnictví. Od člověka, který nikdy nenesl za nic pořádnou odpovědnost, a proto bez obav kritizuje na všechny strany, mě to vážně zaráží. Není náhodou Boží Dar pod Vaším vedením jednou z nejzadluženějších obcí v kraji? A nemáte i Vy sám osobně problém dluhy splácet?
Nehodlám Vás rozhodně nařknout z toho, že si opět děláte politickou reklamu. Už jste si ji udělal – svým přelétáním od strany ke straně, protože kopat za různé barvy podle potřeby Vám nedělá problém. Jako bývalý člen ODA, SNK-ED, současné Alternativy a senátního klubu TOP 09 s podporou starostů o tom víte své. Pozornost si vysloužilo kromě toho i Vaše zvláštní podnikání v oboru hotelnictví.
Máte pocit, že se odvoláním primáře MUDr. Brázdila ředitel karlovarské nemocnice zbavuje „svých nejlepších lidí“ jen proto, že se mu nelíbily jejich kritické hlasy. Pokud vím, MUDr. Brázdil v nemocnici zůstává, byl pouze zbaven funkce primáře. Ne z toho důvodu, že by poukazoval na šlendrián všeho druhu, ale protože odmítal dodržovat pracovní dobu a dělat běžné organizační a administrativní práce šéfa oddělení. Už před půl rokem navíc MUDr. Brázdil dostal důtku za neplnění povinností, ale nepovažoval za nutné ve svém přístupu něco měnit. V každé jiné firmě by bez milosti letěl.
Píšete mi, že za nemocnicí v Karlových Varech plně stojíte. Jak jste tedy, coby člen dozorčí rady nemocnice od roku 2003 do roku 2005 mohl dopustit, aby došlo ke zhoršování hospodaření tohoto zařízení a následně ke sloučení nemocnic? Tvrdíte, že Vás znepokojují některá nekompetentní rozhodnutí Rady Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví. Sám jste přišel na uplynulém krajském zastupitelstvu s originálním plánem – kraj by měl podle Vás prodat nemocnice v Chebu a v Sokolově a peníze dát do karlovarské nemocnice. Jak vůbec můžete nahlas říct, že chudák doktor Brázdil brojil proti privatizaci, a proto byl odvolán? Vždyť Vy sám jedním dechem, když se to hodí, privatizaci odsoudíte, abyste ji vzápětí navrhl jako optimální řešení. Jste už tak v zajetí demagogické rétoriky hnutí Doktoři, že se soustředíte jen na karlovarskou nemocnici a osud pacientů ze Sokolovska a Chebska Vás nezajímá? Jak můžete v klidu hodit Cheb přes palubu, jen abyste vyhověl svým spřízněným doktorům v Karlových Varech?
A když už se ptám – někteří z lékařů za peníze firem dodávajících do nemocnice léky, stavební materiál apod. odjeli na „školení“ do Vietnamu, Thajska a dalších exotických destinací…Tyhle hájíte? Když chtěl generální ředitel pořídit ve výběrovém řízení magnetickou rezonanci o 6 milionů levněji , než požadovali někteří lékaři, bylo zle. A lékaři pravidelně sedí v komisích výběrových řízení. Nevíte o tom nic, pane senátore, nebo to jenom tak děláte? Asi to chápu, Karlovarsko – to jsou přece Vaši senátní voliči. Já ale musím řešit všechny nemocnice bez ohledu na to, kde mi to přinese nejvíc politických bodů.
O ztrátě Vaší soudnosti svědčí i to, že jste na mimořádném semináři pro krajské zastupitele koncem minulého roku horoval pro nutnost rušit střední školy, když je málo žáků. O pár dní později už jsme si v novinách přečetli, jak pro Vás náhle rušení škol nepřichází v úvahu. Když takhle rychle měníte názor, obávám se, že kdybychom se řídili Vaším doporučením ohledně nemocnic, mohl byste ho za pár týdnů nebo měsíců popřít a označit za nesprávné. Plamenně mluvíte o absenci inteligence v regionu a nejnižší vzdělanosti – ale jste to Vy, kdo nechal na Božím Daru zrušit základní školu. Co jste to za člověka, že necháte malé školáky dojíždět v drsných horských podmínkách a za jakéhokoliv počasí denně do škol v Ostrově?
Nemám problém s Vámi a ostatními politiky a odbornou veřejností zasednout ke společnému kulatému stolu na téma zdravotnictví Karlovarského kraje. Ostatně série kulatých stolů k zásadním problémům budoucnosti regionu právě probíhají. Jsem zvědav, s jak konstruktivními návrhy přijdete, když jste za uplynulé desetiletí jako krajský zastupitel nebyl schopen v oblasti krajského zdravotnictví prosadit žádný.
Závěrem stručně k jednání Dozorčí rady KKN a.s.: zasedat bude poslední týden v březnu a na místo zesnulého Jiřího Morávka bude do funkce uveden Vladimír Hartmann, současný místostarosta Chebu. Vzhledem k tomu, že je v Chebu část Karlovarské krajské nemocnice, považuji účast zástupce z Chebu v dozorčí radě za logickou.

Vážený pane senátore, nepleťte si demokracii s anarchií.

Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

 

 

Dobrý den pane hejtmane,

ráda bych se optala na jednu věc, netýká se doktorů, ani hokeje v KV Areně (který přísluší k řešení městu KV), netýká se otevření mostu u Transmotelu, ani jiných často pokládaných otázek. Já bych se chtěla zeptat na areál krajského úřadu. Je to nádherné místo k relaxování, chodím sem s dětmi, na hřiště nebo na brusle a na kolo. Využívám zde chvíle, kdy si děti hrají a já se můžu věnovat sama sobě, napadlo mě tedy následovně, neposkytne krajský úřad v tomto areálu možnost volného připojení se k internetu? Abych si sebou mohla vzít notebook, sedět na lavičce, brouzdat si po internetu, zrovna ve chvíli, kdy děti budou spokojené na houpačkách?

Vím, že je přístup k internetu možný v krajské knihovně, ale přeci jenom, tam si děti neohlídám a při krásném počasí se nikomu nechce sedět uvnitř, ba naopak, chce si užívat sluníčka.

Děkuji za Vaši odpověď, myslím si, že tohle je výborný nápad, spousta maminek by toho jistě využila, společně s lidmi, kteří využívají areál krajského úřadu k odpočinku.

Vážená paní,

umožnění volného přístupu k internetu v areálu krajského úřadu se v současné době neplánuje. Dalo by se o tom uvažovat v případě většího pohybu návštěvníků, kteří by o takovou službu mohli mít zájem. 

Jsem ale rád, že se Vám v těchto prostorách líbí, v dohledné době by zde měly přibýt další atrakce pro děti i dospělé.

 

Kdy bude provedena výstavba plánovaného nového mostu v osadě Šemnice U Mostu? Prosím bez výmluv na finance nebo na územní plán obce ap. !!!!!

Dobrý den,

termín výstavby nového mostu přes řeku Ohři v obci Šemnice není znám, jelikož nebyla dokončena stavební příprava. Vina je ale na straně obce.

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (KSÚS KK) se přípravou stavby zabývá od roku 2004, postupně byly zpracovány technická studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Veškeré podklady byly již v roce 2004 předány na Obecní úřad Šemnice k zapracování do připravovaného územního plánu obce. Ten však není dodnes schválen a z důvodu nesouhlasu jednoho z vlastníků dotčených pozemků nemůže příprava stavby dále pokračovat. Nejedná se o žádné výmluvy, všichni stavebníci se musejí řídit platným stavebním zákonem. Bez schváleného územního plánu, který by uvedenou stavbu označoval jako veřejně prospěšnou, nemůže být ani zažádáno o zahájení řízení o vyvlastnění dotčených pozemků.

Přesto věřím, že až obec Šemnice svůj územní plán schválí, podaří se přípravu stavby za cca 60 milionů korun dokončit tak, aby byla nachystána k realizaci do programového období Evropské unie pro roky 2014 - 2020.

 

Vážený pane hejtmane,

poslední povodeň v našem kraji opět ukázala nízkou připravenost na tuto situaci. Odtávání šlo předpokládat a je chvályhodné, že se jednání s obcemi a Povodím Ohře zintenzivní tak, aby se zamezilo příštímu ničení majetku.

Chci se však zeptat, zda berete v potaz také okrajovou část kraje, která spadá do povodí Vltavy, konkrétně řeku Střelu a vodní dílo ve Žluticích. Zde došlo k obrovskému skoku během jednoho dne ze stavu bez ohrožení až po 3. stupeň. Za tento konkrétní (a opakující se stav) pravděpodobně nemůže obsluha přehrady, ti lidé pouze plní příkazy shora tak, aby nejlépe zhodnotili vodu v nádrži k výrobě elektřiny. Jsou zisky (i pro státní podnik) přednostní před ochranou majetku? Jak to vidíte?

Jiří Korbel ze Sokolova, mající úzký vztah ke Žluticku

Vážený pane Korbeli,

docela by mě zajímalo, podle jakých informací jste posuzoval úroveň připravenosti na povodeň. Jste snad odborník na tuto oblast? Myslím, že ne.

Ale k Vašim otázkám. Spolupráce s podniky Povodí Ohře a Povodí Vltavy je v současné době na dobré úrovni a Žluticko není v žádném případě opomíjeno. Právě spolupráce s povodňovými orgány města Žlutice, Karlovarským krajem a Povodím Vltavy zafungovala naprosto bezchybně. V okamžiku, kdy již bylo jasné, že Žlutická přehrada nedokáže zcela zachytit povodňový přítok, informoval správce vodní nádrže příslušné orgány. Díky jejich následné spolupráci, bylo s dostatečnou časovou rezervou bezpečně evakuováno záplavové území kolem Střely. Vzhledem k tomu, že k tak silnému tání a dešťovým srážkám došlo v polovině ledna, tedy pro oblevu v naprosto netypickém období, je třeba konstatovat, že byla situace na řece Střele zvládnuta velmi dobře.

Co se týče vodního díla Žlutice, to má omezený protipovodňový účinek, který je dán limitními parametry spodních výpůstí. Ze záznamů odtoku vody je patrné, že již několik dnů před kulminací byly spodní výpusti plně otevřené a z nádrže bylo odpouštěno maximální množství vody. Jelikož však byl přítok vody podstatně větší než maximální možný odtok, nebylo možné zabránit tomu, aby nebyl naplněn ovladatelný prostor nádrže a voda nezačala odtékat přes bezpečnostní přeliv. A právě k tomu došlo 14. 1. 2011, v odpoledních hodinách.

Pro lepší popis událostí bych Vám však doporučil obrátit se přímo na správce nádrže, podnik Povodí Vtavy, tel.: +420 221 401 111, e-mail: pvl@pvl.cz.

 

Dobrý den pane hejtmane,

jsem vnímavý člověk žijící v Karlovarském kraji a zdejší životní podmínky mi nejsou lhostejné. Mám na Vás několik otázek, které se mě v dnešní době dotýkají nejvíce.

Má hlavní otázka: Jaký zaujímáte postoj k zatížení emisních povolenek darovací daní? Našeho hlavního zaměstnavatele v kraji to vede ke značným potížím, což neodmyslitelně povede cca do 3 let k značnému snížení pracovních míst a ke značnému omezení kupní síly občanů našeho kraje.

Jak hodláte přispět k rozvoji nových pracovních míst v kraji? Já osobně vidím ve svém okolí hlavně rozmach zaměstnavatelů, kteří využívají pracovní sílu cizích státních příslušníků.

Dále mne v minulých měsících zastihly podpisové petiční akce proti zrušení některých škol s mnohaletou tradicí. Jaký k tomu zaujímáte postoj?

Budu si vážit Vašich odpovědí.

S pozdravem Petr Lánský

Vážený pane Lánský,

co se týče zatížení emisních povolenek darovací daní, jsem zásadně proti, což jsem uvedl i ve svém vystoupení v Poslanecké sněmovně. Vedle toho, že bude kvůli tomuto opatření z našeho kraje odvedena velká suma peněz, mi vadí také to, že se mění pravidla během hry. Navíc byly nejvíce potrestány regiony, které jsou historicky zasaženy těžbou uhlí a výrobou elektrické energie.

Rozvoj nových pracovních míst v regionu bude jednou z otázek, kterou se chceme zabývat u chystaného kulatého stolu s podnikateli, zástupci hospodářských komor a tripartity. Následně pak chceme do regionu pozvat k jednání buď celou vládu, nebo představitele příslušných ministerstev.

K Vaší poslední otázce - kraj žádnou školu nezrušil a ani v dohledné době rušit nebude. Naopak, poté co v Kraslicích pro nezájem skončil obor stavby hudebních nástrojů, vzniká zde z iniciativy kraje nová střední odborná škola s přírodovědným lyceem

 

Vážený pane hejtmane,

je možné zveřejnit nebo zvýraznit účet, který zřídil kraj pro přijímání sponzorských příspěvků na tvorbu projektu k omezování šíření invazních rostlin v našem kraji (viz vyjádření pana Bradáče v minulém mp3 formátu).

Dobrý den,

číslo účtu zřízeného dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje je:

43-8293250217/0100.

 

Dobrý den,

protože se známe vzdáleně (když jste pracoval na učilišti v Sokolově - přes Václava), mám tu odvahu se zeptat, co by tomu bránilo, kdybych měl zájem se nechat zvolit starostou obce Prameny, kde máte problémy, zkusit za pomoci kraje dát obec do pořádku, najít si tam tak čtyři lidi, kteří by chtěli spolupracovat, ale nechtějí starostovat. Potřeboval bych podrobnější informace příčin problému a myslím, že jde všechno řešit, jen chtít. Pokud by se dařilo, rád bych pak vše předal  někomu místnímu. Bydlel jsem v Sokolově 40 let, pracoval jsem na MÚ v letech 88-91, kdy právě proto, že jsem chtěl úspory, jsem si nerozuměl s vedením, dnes se úspory řeší - vedl jsem odbor školství a kultury. Jsem sice v důchodu, ale mám stále tendenci něco dělat, takže mě to zaujalo, ale říkám, neznám všechny podrobnosti. Pokud to zvážíte, zkuste mi odepsat, jakkoliv.

Děkuji a pěkné dny, Stanislav Kotous

Vážený pane Kotousi,

obec Prameny se dostala do problémů poté, co investovala do nakonec nerealizovaného projektu stáčírny minerálních vod. V současné době dluží desítky milionů korun a řídí ji státem jmenovaný správce.

Základní podmínkou k tomu, abyste se mohl ucházet o post starosty obce, je přihlášení k trvalému pobytu. Poté je třeba dát dohromady kandidátku, na které musí být nejméně pět osob, a přesvědčit spoluobčany, aby přišli volit. Vzhledem k tomu, že se v Pramenech před řádnými obecními volbami, chystanými na 15. a 16. října, neregistrovalo žádné politické uskupení, budou zde vyhlášeny volby dodatečné. Jejich termín bude znám nejpozději 20. listopadu.

Pokud byste byl zvolen starostou, byl by Vám kraj ve snaze o vybřednutí obce z problémů podle svých možností nápomocen.

 

Dobrý den pane hejtmane,

již více než 28 let bydlím ve Vojkovicích nad Ohří č. p. 94. Před 13 lety obecní úřad nabídl dům k prodeji, stala jsem se nájemnicí soukromého vlastníka domu.
Před několika dny jsem zjistila, že mi neteče voda, majitel mi vzkázal, že ho údajně vytápím odpadem z vany a aniž bych se o tom mohla přesvědčit, popř. závadu odstranit, přerušil  mi dodávku pitné vody.
Komunikace s majitelem není možná, vyhýbá se mi, nepomohla ani přivolaná PČR.
Poradíte mi, jak mám postupovat? Jsem po dvou operacích kolene a kyčelního kloubu, v bytě bydlím sama a nyní jsem plně odkázaná na pomoc dětí při nošení vody, děti ke mně dojíždějí.

Předem děkuji za odpověď.

S přáním hezkého dne Anna Kubánková

Vážená paní Kubánková,

máte několik možností, kam se obrátit. Nejblíže je Vám vojkovický obecní úřad se starostou Lubošem Garajem (starosta@vojkovice-nad-ohri.cz) a pověřený úřad v Ostrově (vedoucí odboru kanceláře starosty Lucie Mildorfová: lmildorfova@ostrov.cz). Dále můžete kontaktovat starostu Ostrova Jana Bureše, který je zároveň poslancem Parlamentu ČR (tel.: 777 766 070, jan.bures@psp.cz). Problematiku, o které se zmiňujete, řeší také Sdružení nájemníků ČR (www.son.cz), telefon: 234 463 343. Toto sdružení také poskytuje v pracovních dnech odborné poradenství na lince 900 109 801 (sazba 10Kč/min.).

 

Vážený pane hejtmane,

vážím si toho, že mne prostřednictvím hejtmanských listů (tištěných za peníze daňových poplatníků) informujete o svých cestách. V této souvislosti Vás žádám o doplňující informace k Vaší cestě do Číny (předpokládám, že tato cesta byla hrazena z rozpočtu kraje):

1) jaké byly celkové náklady celé delegace na tuto cestu?

2) jaký je přínos této cesty pro daňového poplatníka v našem kraji?

Děkuji za odpověď.

Otto Klímek - Sokolov

Vážený pane Klímku,

celkové náklady čtyř zástupců kraje a krajského úřadu dosáhly přibližně 318 tisíc korun.

Naše pracovní cesta se zaměřila na dva cíle. Prvním byla aktivní prezentace kraje v rámci Dne regionů na výstavě Expo 2010, kde delegace českých krajů návštěvníkům na prezentačních stáncích nabídly kompletní nabídku cestovního ruchu, regionálních produktů a služeb. Druhým, neméně podstatným cílem, bylo podpořit vznik spolupráce a navázání obchodních kontaktů našich regionálních podnikatelů s čínskými protějšky. Za velmi konkrétní a užitečné považuji především zahájení jednání o dodávkách zdravotnického materiálu do Karlovarské krajské nemocnice. Bez přílivu turistů a hledání nových cest k propagaci kraje, náš region nemůže v oblasti cestovního ruchu prosperovat. Proto jsme také navštívili provincii Hainan, s jejímiž zástupci jsme již delší dobu v kontaktu a víme, že mají na jaře příštího roku namířeno na jeden z největších veletrhů cestovního ruchu na světě - ITB v Berlíně, kterého se Karlovarský kraj také zúčastní. Musíme využít neustále rostoucího zájmu obyvatel Číny o cestování a poznávání světa. Přijedou k nám jen tehdy, když budou znát naši nabídku  a dokážou se orientovat v tom, co je v kraji atraktivní. Bez toho, že bychom jim vyšli vstříc a představili jim širokou škálu možností regionu, to prostě nepůjde.

 

Pane hejtmane,

o tomto víkendu mne velmi nadzvihly dva články v MF DNES. Týkaly se nové trafiky pro pana Procházku z NPÚ v Lokti. Pracuji v managementu významné stavební firmy v kraji a tudíž jsem s panem inženýrem měl bohužel mockrát "to potěšení" jednat. Znám velmi dobře důvody, proč musel odejít. Můžete nám občanům vysvětlit, proč se takovej člověk stal zase ředitelem? Nebo v tom má prsty náměstek Navrátil, taky zmíněný v novinách, jehož ceník je dobře znám? Trvám na vysvětlení. Pana Zemana, autora obou článků, a spoustu dalších taky znám velmi dobře.

Váš jmenovec Novotný, Loket

Dobrý den pane Novotný,

v Chebském deníku mě překvapil článek o novém řediteli místního muzea, který se v textu sám přiznal, že o nové práci zhola nic neví a bude se muset dlouho rozkoukávat. Takže jeho kvalifikací je to, že už ředitelem byl? Navíc psali, že byl odvolán. Takže zase může dělat ředitele třeba na dráze, na statku, ale ředitele. Už je to jako za komoušů, ti také mezi sebe nikoho nepustili a kdo byl nahoře zase dostal úřad. Kdo neměl tlačenku byl v pr... To jsme to dopracovali dvacet let po revoluci. Vždy jsem volila ČSSD, čehož teď lituji.

S pozdravem

Jaroslava Sikorová

Vážená paní Sikorová, vážený pane Novotný,

na místo ředitele muzea v Chebu proběhlo řádné výběrové řízení, ke kterému byl přizván majitel personální kanceláře Hofírek Consulting Miroslav Hofírek. Pětičlenná komise vybírala ze šesti uchazečů, kteří museli mimo jiné předložit svou koncepci rozvoje organizace. Roman Procházka přesvědčil ze všech uchazečů nejvíce, a to jak u profesních testů, tak u pohovoru. Důvody, pro které odešel ze svého předchozího místa nebyly předmětem tohoto výběrového řízení. Pokud by se ale ve funkci ředitele chebského muzea neosvědčil, budou se tím krajští radní zabývat.

 

Dobrý den pane hejtmane!

Nejprve mi dovolte citovat z médií ze dne 16. června 2009: "V měsíci květnu opět došlo oproti minulým měsícům k nárůstu zjištění vzorků pohonných hmot, které neodpovídaly požadavkům českých technických norem, a to především u automobilových benzínů," uvedla mluvčí ČOI Kamila Juhaňáková. Výsledky jsou každý měsíc horší a horší. A kdo si myslí, že může být v klidu, protože jezdí na plyn, se plete. "V měsíci květnu byly zjištěny závady u všech druhů pohonných hmot," řekla Juhaňáková. Můj dotaz: Jak hodláte řešit tuto záležitost, aby se v našem, ale i Vašem městě a kraji mohl každý motorista cítit bezpečně a mohl se spolehnout, že pokud jej neochrání státní obchodní inspcekce, je tu náš spolehlivý ochránce krajský úřad s hejtmanem a dalšími institucemi, které jsme si zvolili.

Děkuji

Kristian Houf - Karlovy Vary

Vážený pane Houfe,

stejně jako další regiony se i Karlovarský kraj připojil k iniciativě TV Prima, která přišla s nápadem provést vlastní nezávislé kontroly kvality pohonných hmot u namátkově zvolených nebo doporučených čerpacích stanic. Testy by se uskutečnily bez inspektorů ČOI a rozbory paliv v certifikované laboratoři by uhradily kraje. Podle informací z TV Prima by jedna kontrola měla stát zhruba dva tisíce korun. Myslím si, že je to dobrá cesta k tomu, jak spotřebitele upozornit na nepoctivé prodejce, chystaný projekt má tedy mou plnou podporu.

 

Vážený pane hejtmane,

před malou chvilkou jsem si přečetl Vaši reakci z 10. 6. 2010 v Mladé frontě Dnes na tzv. pochod proti silnici, který se uskutečnil v Potůčkách. Chtěl bych Vám sdělit také reakci občanů, kteří jsou, jak již to bývá, v mlčící většině.

Protesty organizují z velké části chataři z Prahy a okolí, kteří nemají v horských oblastech trvalý pobyt , anebo ho tam mají, ale na adrese se trvale nezdržují! Pro nás, kteří denně dojíždíme do K. Varů za prací, je silnice do podhůří životně důležitá. Pokud bude těchto pár křiklounů mluvit za občany s opravdu trvalým bydlištěm na horách, a Vy budete těmto hlasům naslouchat, pak by pro nás asi bylo lepší nebýt součástí Karlovarského kraje...

S pozdravem Nesrsta Marek, Abertamy

Vážený pane Nesrsto,

děkuji Vám za reakci, která není první. V podobném duchu se ozvali i další občané dotčených obcí včetně některých starostů.

Chci Vás ujistit, že kraj nemá zájem potřebnou rekonstrukci silnice mezi Perninkem, Horní Blatnou a průtah Potůčky zastavit. Já osobně se snažím naslouchat všem hlasům, tedy i těch, které Vy nazýváte křiklouny. Pro ty bych zopakoval, že kapacitní dopravu přes obce v Krušných horách v žádném případě nepřipustíme.

 

Vážený pane hejtmane,

mrzí mne Vaše rozhodnutí pokračovat ve filozofii Vašich politických kolegů, kteří sedí na 2 a více židlích, tj. například ve funkci starosty a poslance, hejtmana a poslance apod. Skutečně věříte, že je možné odpovědně vykonávat dvě tak náročná povolání, do kterých Vás delegovaly hlasy voličů? Nemáte pocit, že Vaše rozhodnutí je neetické a nekorektní vůči daňovým plátcům? Není určitě na místě příměr, že na druhé místo, které jste obsadil, čeká někdo na pracovním úřadě... Jsem přesvědčen, že od Vás tento postup lidé neočekávali. Poto vítám krok Vaší kolegyně - bývalé hejtmanky Plzeňského kraje, paní Emmerové, která se svými zkušenostmi vyhodnotila odpovědně situaci.

S přátelským pozdravem Jiří Korbel, Strana zelených ZO Sokolov

Vážený pane Korbeli,

rozhodnu se až poté, co si obě funkce osahám. Jednak nechci zklamat důvěru lidí, kteří mě v květnových parlamentních volbách dostali ze třináctého místa do čela kandidátky, jednak si myslím, že jako hejtman a poslanec mohu Karlovarskému kraji přinést větší prospěch. Řada poslanců je zároveň ministry a někteří senátoři jsou také starosty vělkých měst. Obě funkce budu vykonávat do komunálních voleb. Dojdu-li k názoru, že je není možné skloubit, své stanovisko přehodnotím. K paní Emmerové - jak jste jistě zaznamenal, na základě žádosti krajského vedení ČSSD zůstává ve funkci hejtmanky do začátku září. Je tedy vidět, že to opravdu není jednoduché rozhodnutí.

 

Vážený pane hejtmane,

děkuji Vám za odpověď, i když vykoupenou několika lžemi. K těm projektům se raději nebudu vyjadřovat.
Tentokrát by mě zajímala pohádka o volbách na středních školách. Říkám pohádka, protože se mi nelíbí, co se kolem normálního projektu děje. Sociální demokracie si na jednu stranu stěžuje, jak lidé nechodí k volbám a pak jsou ve výhodě menšiny, tedy voliči jiných stran, než ČSSD, na druhé straně tlumí zájem dětí a mladistvých o politické dění. Je to ale pochopitelné, že se hejtmani bojí faktu, že mladí lidé by nedali ČSSD ani 5 procent hlasů. Drtivě by zvítězila ODS, TOP09, možná VV či DSSS. Prosím, nevyprávějte mi tu svou pohádku o tom, že je ve školách zakázána propagace politických stran! Tohle přece není propagace, co když drtivě vyhraje sociální demokracie? Proč to alespoň nezkusit? Bojíte se preferencí, chápu.
Zajímal by mě také Váš názor na ministra Pecinu. Připadá Vám politicky korektní, aby ministr vnitra úřednické vlády byl, i přes dohodu, že jím nebude, členem a kandidátem ČSSD do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR? Připadá Vám korektní porušovat Lustrační zákon tím, že si dosadí do pozice náměstka bývalého člena StB? Připadá Vám korektní, že poštvává policii proti poklidným odpůrcům Vaší strany? Jak by se líbilo Vám, kdyby Vás ráno, až půjdete do práce, zatkla policie, protože by se ministrovi vnitra nelíbilo Vaše chování a Vaše populistická politika? Takovouto policii odmítám, to je jako před rokem 1989! A to přece nechceme! Vy asi ano, tak máme ve vládě komunisty, což Vám asi nevadí.

Děkuji Vám za odpověď
(Všimněte si, že i když mám z krajské vlády husí kůži, jsem ochoten s Vámi diskutovat).
Jakub Kovář

Vážený pane Kováři,

obávám se, že pro čtenáře odpovědny hejtmana není naše opakovaná výměna názorů zajímavá, navrhuji proto tuto formu komunikace ukončit. Jsem ale ochoten, a to přesto, že mě nazýváte lhářem, se s Vámi osobně sejít a témata týkající se Karlovarského kraje s Vámi probrat.

 

Vážený pane hejtmane,

obdržel jsem email s textem uvedeným níže. Může mi někdo upřímně říct, že tohle je pravda?
Nejedná se mi o posuzování diskriminace, či osočování romských občanů, ale pouze o způsob výpočtu starobního důchodu u občanů dlouhodobě nepracujících. Já jen, abych se podle toho systému mohl zařídit.

Děkuji vám za odpověď.
J.Karmi

Text: V posledních dnech byla Česká a Slovenská republika označena vysokou komisařkou OSN pro lidská práva za země, kde dochází k diskriminaci Romů. K této kritice bych rád uvedl jeden příklad, který tomuto tvrzení odporuje. Jen takový maličký příklad co se týká starobních důchodů Romů.
Normálně pracující člověk, který vydělává v průměru 15.000 Kč měsíčně (a těch je většina) obdrží starobní důchod vypočtený z této částky. Naproti tomu Rom, nebo dlouhodobě nepracující, který žil jenom z různých sociálních dávek, do sociálního systému nevložil ani jednu korunu, obdrží starobní důchod vypočítaný z průměrného platu v ČR a to je vážení spoluobčané 24.000 Kč měsíčně. Tak kdo tady chce mluvit o diskriminaci?

Pokud je tady někdo diskriminován, tak je to naše majoritní většina, nikoliv romská menšina!

Vážený pane Karmazíne,

uvedená informace je řetězovou nepravdivou zprávou, která se v různých obměnách šíří po internetu. Jedná se o klasický „hoax“ (poplašná zpráva). K této (dez)informaci byla publikovaná tisková zpráva MPSV - http://www.mpsv.cz/files/clanky/8576/12042010.pdf.

Další informace byly publikovány na serveru, který se podobnými řetězovými zprávami šířenými po internetu zabývá, a uvedená informace je uvedena mezi v současnosti nejčastěji šířenými hoaxy.

Pro vznik nároku na starobní důchod jsou v zásadě stanoveny dvě podmínky, které je nutno splnit současně. Jedná se o dosažení určité věkové hranice a získání potřebné doby pojištění.

Z toho vyplývá, že:

• osoba, která dlouhodobě (po převážnou část svého života) nepracuje (není účastna důchodového pojištění) a pouze pobírá sociální dávky (míněny jsou zřejmě dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, apod.), pravděpodobně nezíská na důchod vůbec nárok, neboť nesplní podmínku potřebné doby pojištění, která je nejméně 25 (do budoucna až 35) let

• pokud se osobě, která dlouhodobě pobírá sociální dávky podaří nárok na důchod získat (tj. získá potřebnou dobu pojištění), její starobní důchod pravděpodobně nebude vyšší, než důchod osoby, která celý život pracovala; nejméně bude však činit 2 940 Kč (tj. nejnižší možná procentní výměra 770 Kč + základní výměra důchodu, pro všechny důchody stejná ve výši 2 170 Kč).

Pozn.: starobní důchod osoby, jejíž výpočtový základ (tj. měsíční průměr výdělků) činí 8 000 Kč a získala 40 let pojištění, bude činit 6 970 Kč.  

• za určitých okolností však může nastat situace, že starobní důchod osoby, u které se zdá, že přežívá na „sociálních dávkách“ (zde ovšem nemusí jít o dávky pomoci v hmotné nouzi, jak je o nich výše hovořeno; veřejnost má ovšem tendenci tyto pojmy zaměňovat) a tedy nevykonává výdělečnou činnost, může být vyšší než starobní důchod osoby, která celý život pracovala s minimálními příjmy, např.:

• pokud taková osoba dlouhodobě pečuje o závislou osobu (např. o postižené dítě či závislého seniora), přičemž před započetím péče nebo po jejím ukončení dosahovala solidních výdělků („sociální dávkou“ zde může být příspěvek na péči)

• pokud taková osoba střídá období nezaměstnanosti s obdobími solidních výdělků („sociální dávkou“ zde může být podpora v nezaměstnanosti)

• pokud jde o osobu, která v minulosti solidně vydělávala a potom se stala plně invalidní, např. v důsledku úrazu („sociální dávkou“ zde může být invalidní důchod); poživatelství invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se započítává do doby pojištění obdobně, jako by tento poživatel pracoval, navíc se starobní důchod většinou odvozuje z výpočtového základu, ze kterého se odvozovala výše dříve plného invalidního důchodu, nyní invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Důvodem příznivé výše důchodu takových osob je shora uvedené vylučování těchto dob z období, na které se rozpočítává průměr příjmů, z něhož se pak odvozuje výše důchodu. Dalším důvodem je skutečnost, že trvání takové sociální události (péče o dítě či seniora, nezaměstnanost, pobírání plného invalidního důchodu resp. invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně) se považuje za náhradní dobu pojištění, tzn. započítává se do doby pojištění obdobně, jako by tato osoba pracovala.

 

Dobrý den, pane Novotný,

nemyslíte, že byste měl raději plnit své hejtmanské fce, než lobbovat svou protipravicovou dodávkou (která držela místo Vaší Audi s osobním řidičem), která stála při Vašem kamarádíčkovám oranžových funkcionářů v Hornickém domě? Á propos, když jste tak pro ty práva obyčejným lidem, naučte se, prosím, zdravit. Neb pokud pokud jste tak povrchní a neumíte odpovědět na pozdrav mladšího, je to od Vás ubohé.

Přeji pěkný den, student gymnázia (tím jsem si pravděpodobně naběhl, jelikož nejsem tím oblíbeným "isšťákem" - tudíž ani nečekám odpověď)

Milý mladý muži,

se studenty si vždy rád popovídám nebo s nimi i polemizuji, když je o čem. To ale v tomto případě podle mého názoru není. Jen si myslím, že si své povinnosti hejtmana plním. K Vašemu doporučení, že se mám naučit zdravit - měl byste upřesnit, kdy a kde jste mě měl pozdravit. Na každý slušný, jasně a zřetelně vyřčený pozdrav totiž odpovídám. Jak vidíte, odpovídám i na Váš dotaz. Neodpustím si ale poznámku. Od studenta gymnázia bych čekal kvalitnější písemný projev a také s podpisem.

 

Dobrý den,

po článcích uvedených v novinách sleduji situaci kolem chebského muzea. Zaráží mě způsob, jakým je tato situace řešena. Z toho, co jsem se dočetl v novinách, si myslím, že muzeum v Chebu trpí špatným vedením. Podle mého, pokud se všichni odborní pracovníci bouří a dokonce někteří podali výpověď, je něco v nepořádku. O to více mě zaráží způsob, jakým paní Valjentová tento problém řeší. Z toho, co jsem se dočetl v novinách, jí bylo zasláno větší množství materiálů hovořících o nekompetenci ředitelky, dokonce se k tomuto názoru přiklonilo i muzeum sokolovské a karlovarské. A pak se dočtu, že se paní Valjentová neumí rozhodnout a do muzea pošle nějaký personální audit, který jistě nebude zadarmo. Myslím si, že by se tyto peníze mohly využít jiným vhodnějším způsobem. Posílal jsem paní Valjentové email, ale bohužel mi na něj nebylo doposud odpovězeno. Zaráží mě, jak může člověk, který nekomunikuje s občany a neumí se rozhodovat, zastávat takovouto funkci. Také se bojím, že nebude-li situace velmi rychle řešena, budou odcházet další odborní pracovníci z muzea, což jistě nepřispěje k dobrému jménu muzea v Chebu.

Děkuji za odpověď
S pozdravem Roman Červený, Cheb

Dobrý den, pane Červený,

pracovníci muzea akceptovali řešení krajské radní Evy Valjentové, přestože k němu měli výhrady.Jak mě paní radní informovala, na jejím stole leží množství  materiálů hovořících o nekompetenci paní ředitelky, stejné množství materiálů ji ale popisuje jako stoprocentně kvalifikovanou a schopnou osobu. Vyjádření, která práci paní ředitelky vyzdvihují, pocházejí od renomovaných muzejníků a Ing. Valjentová tedy nemá důvod o nich pochybovat. Objektivní informaci o příčinách problémů v chebském muzeu tedy může skutečně poskytnout až nezávislý audit. O plýtvání prostředků kraje se podle mého názoru nejedná. Výsledky auditu by měly být známy do 28. května a konečné rozhodnutí padne do 4. června.

 

Dobrý den, pane hejtmane,

ráda bych si spíše postěžovala než kladla otázku. Dnes,tj. 1.3.2010, jsem stála v pokladně hradu Loket s tím, že dnes je zahájen předprodej na ples města Lokte, veřejnou akci, dokonce uvedenou i na portále krajského úřadu v oblasti kultura. Doufala jsem, že pokud budu mezi prvními, lístky seženu. Bohužel mi bylo řečeno, že už nejsou. Zajímavé. První den předprodeje a ráno 9.00 hod. - otvírací doba. Postěžovala jsem si starostovi města, který mi tvrdil, že za vše můžou ostrostřelci města Lokte, že ani jeho manželka lístek nedostala. Bohužel až po ukončení mého hovoru s ním, jsem přišla na to, že i on je členem a sice hejtmanem loketských ostrostřelců. To, že je v naší republice korupce tak vysoká, že si o ní dokonce v současné době již povídají "za velkou louží", je šokující, ale že se dotkne tak banální akce jako je veřejný ples města Lokte, by mě vůbec nenapadlo. Je smutné, když daňoví poplatníci tohoto kraje nemají šanci dostat se na veřejnou akci kvůli zájmům soukromých organizací. Děkuji za jakýkoliv Váš názor.

Alice Musková, Jenišov

Vážená paní Musková,

rozumím Vašemu rozhořčení nad tím, že jste již v první den předprodeje vstupenek na ples města Loket žádnou nesehnala. O mechanismu předprodeje vstupenek jsem se nechal informovat panem starostou, který mi oznámil, že ples se koná skutečně v součinnosti se svazem Loketských ostrostřelců. Právě  oni měli letos na starost organizaci akce. Bohužel nedošlo k vymezení počtu vstupenek, které by byly určeny pro  volný předprodej. Ujistil mě, že příští rok se tato situace nebude opakovat. Polovinu vstupenek bude mít k dispozici svaz ostrostřelců a druhou polovinu město. Do volného předprodeje by se tak mělo dostat asi 60 – 80 vstupenek.

 

Dobrý den pane hejtmane,

obracíme se na Vás s dotazem na politickou situaci ve Vašem kraji. Konktrétně by nás zajímalo jaká je u Vás vládnoucí strana, popřípadě jak vidíte šance v následujících volbách. Jak řešíte vysokou sebevražednost ve Vašem kraji a popřípadě kde vidíte rezervy v této problematice?

S pozdravem a přání pěkného dne       studenti VOŠ sociální, Brno

Milí studenti,

odpověď na váš první dotaz týkající se politické situace v Karlovarském kraji naleznete na webových stránkách našeho kraje, kde je rozepsáno složení rady a zastupitelstva. Vládnoucí stranou je ČSSD společně s KSČM. Co se týká úspěšnosti ČSSD v dalších volbách - jsem optimistou. Vzhledem k tomu, jak kvalitně máme připravený volební program, považuji šance naší strany za výrazně vysoké.
K vašemu druhému dotazu - kraj jedná se zaměstnavateli, aby lépe využívali možnosti dalšího vzdělávání a rekvalifikací zaměstnanců. Snažíme se vytvořit v regionu podmínky, které by přilákaly nové firmy a zvýšila se nabídka pracovních příležitostí. Občané mají mnoho možností sportovního vyžití i široký výběr v oblasti kultury. Ve sféře sociálních věcí se nám  podařilo získat 23, 5 milionu korun na krajský individuální projekt, který se zabývá rozvojem péče o osoby s duševním onemocněním v našem regionu, neboť i tito lidé mají  podíl na počtu sebevražd.

 

Pane hejtmane,

byl jsem velice překvapen vaší odpovědí na dotaz pana Kováře. Na dotaz týkající se proplácení regulačních poplatků ve vztahu ke kompetentnosti ČSSD v oblasti rozpočtové politiky vysvětlujete: "Podle mého názoru a volebních výsledků nebylo zavedení vracení poplatků chybou." Hezky jste zde na sebe a politickou stranu, kterou reprezentujete, prozradil, co je Vaším primárním cílem. Nejde o trvale udržitelné blaho společnosti, ale o blaho ČSSD. Otevřeně říci, byť jinými slovy, že správnost politického slibu ukáže volební výsledek s ním spojený, je (bez jakéhokoli nádechu vulgarity) primitivní (vyhrát volby ve všech krajích na slibech typu proplácet zdravotnické poplatky bylo extrémně populistické a velice laciné, protože sociální program ČSSD využívá jisté omezenosti svých voličů ve smyslu absence jejich dlouhodobého ekonomického myšlení, k čemuž je třeba dodat, že ČSSD žádný dlouhodobě udržitelný ekonomický program nemá). Skutečnou správnost politického slibu, resp. jeho naplnění , ukáže teprve čas. Dlouhodobě strategický politický slib, který má být ku prospěchu společnosti, je správný jedině tehdy, je-li dlouhodobě udržitelný. Finanční systém zdravotnictví je již dlouhou dobu deficitní a pokud má být financován pouze z vlastních zdrojů, je dlouhodobě naprosto neudržitelný. Zdravotnické poplatky měly tento problém částečně eliminovat, jednak přímo zvýšením příjmů systému, jednak nepřímo zvýšením motivace jedinců nezneužívat zdravotní systém (nadspotřebou jeho produktů). Přístup vaší politické strany k této problematice formou plošného proplácení proplatků je naprosto neprofesionální a nelze jej omluvit sociální argumentací, neboť je čistě populistický, což jste prokázal svou odpovědí panu Kovářovi.

Dále píšete: "Z našeho průzkumu vyplývá, že většina lidí si poplatky proplácet nechává." Jaká je užitná hodnota tohoto průzkumu? Pokud nabídnete lidem benzín zdarma, myslíte, že za něj budou dobrovolně platit? Pokud lidem nabídnete zpětné proplácení daní, myslíte si, že toho nevyužijí? Co jste tímto průzkumem vlastně chtěli říci? Pochybuji, že v naší zemi existuje jedinec, který by si myslel, že si lidé poplatky proplácet nenechají.

A Vaše následující věta v odpovědi panu Kovářovi mne naprosto šokovala. Píšete: "K Vašemu dotazu, proč vládneme s komunisty uvádím, že KSČM je parlamentní stranou, tudíž nevidím důvod, proč nevyužít její potenciál na regionální úrovni." Víte, ono nejde jenom o to, jestli je něco legální či nikoliv, ono ve slušné společnosti jde hlavně o to, co je morální. A morálku psanými normami vymezit nelze. Morální cítění musí mít každý v sobě. Ten, kdo ho nemá, pouze řekne, že co není zakázáno, je povoleno. A to je problém naší společnosti, který vládnutí ČSSD na regionální úrovni rozhodně nezmírní.

Závěrem si dovolím ještě jednu úvahu týkající se potenciálního financování výstavby potenciální centrální krajské nemocnice společností Sokolovská uhelná. Zamýšlím se nad důvodem, proč by tato společnost měla mít zájem na financování instituce, která s její činností nemá vůbec nic společného a která jí nepřináší žádný užitek. Obecně existují dvě možná vysvětlení: buď je Sokolovská uhelná natolik dobromyslná společnost, že pomoc společnosti považuje za své poslání, nebo za financování tohoto obřího projektu bude něco chtít. Co by taková společnost, která se zabývá těžbou uhlí, jehož zásoby se - v lokalitě dnes určené k těžbě - tenčí, mohla asi tak pro svůj budoucí chod chtít (když nedaleko existují další zásoby uhlí v lokalitách za dnešním geografickým limitem těžby) .?

Děkuji za odpověď Antonín Novotný

Vážený pane Novotný,

nehodlám polemizovat s vyhraněnými názory, které prezentujete ve své úvaze, budete-li chtít zodpovědět konkrétní dotaz, jsem k dispozici. 

 

Vážený pane hejtmane,

děkuji Vám za Vaši odpověď. Přesto mě však zaráží, jakým způsobem vedete tento kraj. Volby v roce 2008 vyhrál socialisticko-komunistický blok podvodnou a lživou kampaní na třicetikorunové poplatky a další populistické a laciné sliby.

Bylo mi jasné, že výhrou KSČSSD ve volbách se z krajů a z jedné třetiny senátu vytratí odpovědnost, kompetentnost a skutečná řešení. Tyto tři základní politické hodnoty jste dovolil nahradit neodpovědnou, lacinou a populistickou politikou, která nenabízí žádné řešení, jenom Vám i ČSSD zajišťuje preference.

Po skoro dvou letech, co ČSSD vládne v krajích, stačila kraje akorát tak zadlužit. Při odchodu občansko-demokratických hejtmanů byly kraje 7 mld. v "plusu", nyní je to 20 mld. v "mínusu". Vynechejte prosím argumentaci, že byla a ještě doznívá finanční krize.
Jmenujte prosím některé projekty, které od začátku až do konce vytvořila Vaše krajská vláda.
Na druhou stranu je možná dobře, že jste vyhráli volby do krajů. Alespoň lidé vidí, že varování před vládou s komunisty, je na místě a že náš stát nemusí vypadat za 4 roky jako naše kraje se svými současnými hejtmani.

Děkuji Vám za odpověď
Jakub Kovář

P.S. Podívejte se na Facebook a jiné sociální sítě, jak proti Vám i proti KSČSSD lidé protestují.

Vážený pane Kováři,

musím ocenit, že se tak podrobně zajímáte o hospodaření krajů, Vaše informace jsou ale nepřesné. Není pravda, že ČSSD kraje zadlužila, na rozdíl od vlády ODS, která skutečně zadlužila stát v roce 2009 o 220 miliard korun. V roce 2009 Karlovarský kraj hospodařil tak dobře, že i přes nižší daňové příjmy a světovou ekonomickou krizi dosáhl v celkovém hospodaření přebytku + 90 milionů korun. Umořujeme poslední úvěr předešlé krajské vlády, který letos celý splatíme.

K vyjmenování projektů, které „vytvořila“ naše krajská vláda Vám mohu napsat jen to, že velký projekt se pro svou administrativní a přípravnou náročnost nedá stihnout za pouhý rok, čili úspěšně dokončujeme řadu projektů, které připravilo předchozí vedení kraje, realizujeme své projekty a připravujeme další, které se uskuteční až v následujících obdobích. Abych byl konkrétní – v loňském roce se podařilo investovat do rekonstrukcí krajských silnic a mostů a do oprav komunikací více než 1 miliardu korun. Na všech těchto akcích se kraj finančně podílel. V uplynulém měsíci byla zahájena stavba dopravního terminálu v Sokolově, chystají se nové moderní dopravní uzly v Mariánských Lázních a v Chebu. V tomto roce zahájíme projekt „Karlovarská karta“ s názvem K3, který bude znamenat velký posun v modernizaci systému veřejné dopravy. Napříč třemi okresy tak budou moci cestující využít při jízdě autobusem i vlakem jedinou čipovou kartu. V roce 2009 byla dokončena výstavba moderní odbavovací haly mezinárodního letiště v Karlových Varech, začala výstavba Centra technického vzdělávání v Ostrově a revitalizace ISŠTE Sokolov. Do roku 2012 kraj vloží do školských projektů 1 miliardu korun.

Velmi intenzivně se zabýváme zlepšením stavu nemocnic v kraji. Usilujeme o získání 160 milionů korun z ROP Severozápad na komfortní lůžkové komplety a přístroje. Rozděleny budou mezi nemocnice v poměru 40% karlovarská, 30 % sokolovská a 30 % chebská nemocnice. Karlovarská nemocnice má nově supermoderní počítačový tomograf za 28 milionů korun. Blíží se výstavby pavilonu akutní medicíny v karlovarské nemocnici za téměř 600 milionů korun a ještě letos bude také zahájena rekontrukce jednoho z pavilonů nemocnice v Chebu za 120 milionů korun.

Dalším z projektů je „Páteřní cyklostezka Ohře“, na níž se podařilo získat dalších asi 140 milionů korun. Z význačných dopravních staveb mohu jmenovat obchvat Hranic u Aše, další část severozápadního obchvatu Sokolova a rekonstrukci napojení letiště v Karlových Varech na silnici R6. Kraj se také spolupodílí na výstavbě nového mostu přes Ohři u chemičky v Sokolově, zásluhou kterého bude konečně odkloněna mimo město doprava nebezpečných chemických látek a tím i vyloučeno ohrožení obyvatel případnou havárií. Do silniční sítě se letos plánují investice ve výši 632 milionů korun.

Kraj postupně získal z prostředků EU (ESF - Evropský sociální fond) zásluhou kvalitně zpracovaných tzv. Individuálních projektů a jejich obhájením na MPSV celkem cca 353 milionů korun (290 mil. na rozvoj služeb sociální prevence, 39,5 mil. na transformaci pobytových sociálních služeb do služeb komunitní péče a 23,5 mil. na oblast osob s duševním onemocněním). Zásluhou včasného zpracování a schválení projektů (kraj patří mezi první 4 v ČR) je reálný předpoklad získání stejného objemu prostředků z EU v podobných navazujících sociálních projektech pro období 2012-2015.

Současně byla na MPSV ČR předjednána částka okolo 100 milionů korun na investiční část transformace dvou největších krajských pobytových zařízení poskytujících sociální služby zejména osobám s mentálním postižením.

V sociální oblasti byl nákladem cca 50 milionů zrekonstruován objekt Zámeček v pobytovém zařízení v Kynšperku. Za 45 milionů bude v roce 2011 dokončena kompletní rekonstrukce a modernizace Domova pro seniory Spáleniště v Chebu. V podobném rozsahu jsou plánovány rekonstrukce zařízení Skalka a Sokolík.

Další informace najdete v přiložených tabulkách:

INVESTICE V ROCE 2009 (v tis. Kč)

Plán příspěvkových organizací na investiční akce
a velké opravy v roce 2009

 
     
   

rozpočet

Zařízení

název akce

v tis. Kč

   

vč. DPH

     
     

školství

   

Gymnázium a SOŠ Aš

Rekonstrukce sociálního zázemí - 1. etapa

600

Gymnázium Ostrov

Úprava kuchyně na výdejnu

6 000

První české gymnázium v KV

Vybudování sportovního hřiště - 1. etapa

5 000

Integrovaná střední škola Cheb

Rekonstrukce kuchyně

14 200

Dětský domov Cheb

Rekonstrukce ohřevu TUV

150

DD, MŠ a školní jídelna Horní Slavkov

Rekonstrukce DD Horní Slavkov - PD

900

Domov mládeže a školní jídelna KV

Výtahy

6 350

Domov mládeže a školní jídelna ML

Rekonstrukce plynové kotelny objektu Florida

800

     

Celkem školství

 

34 000

     

sociální péče

   

Dom. pro seniory "SKALKA" v Chebu

Rekonstrukce sklepních prostor pro sklady, sušárny

650

Dom. pro seniory"SPÁLENIŠTĚ"v Chebu

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ - rekonstrukce 3. etapa

8 040

Dom. se zvl.režim."MATYÁŠ" v Nejdku

Střechy budov včetně opravy okapů - 1.etapa

5 522

Dom. pro os.se zdr.p."PATA" v Hazlově

Náhradní zdroj energie - agregát

1 500

 

Příspěvek na PD - Rekonstrukce topné soustavy

360

DPOsZP "PRAMEN" v Mnichově

Nátěr střechy

750

     

Celkem sociální péče

 

16 822

     

kultura

   

Krajská knihovna Karlovy Vary

Sklad knihovna Dvory(úprava prostor, klima, regály)

4 000

     

Celkem kultura

 

4 000

INVESTICE NA ROK 2010 (v tis. Kč)

Odborné učiliště Horní Slavkov

 
   

Zavedení vodovodů do tříd, příjezdová komunikace, signální zabezpečení 2 kotelen  

900

Gymnázium a SOŠ  Aš

 
   

Rekonstrukce hygienických zařízení - 2. etapa

1 000

Střední průmyslová škola Loket

 
   

Renovace sprch na domově mládeže

400

OA, VOŠ CR a jazyková škola Karlovy Vary

 
   

Bezbariérovost, oprava a rozšíření sociálního zařízení - Bezručova 17 

300

   

Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy vč. komínů - dopracování

500

Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně

 
   

Rekonstrukce výtahu vč. opatření PO a BOZ v objektu Zlatý zámek vč. PD 

3 500

Střední lesnická škola Žlutice

 
   

Stavební úpravy související se změnou užívání objektu na náměstí

500

SOŠ logistická a SOU Dalovice

 
   

Oprava oken - 1.etapa

3 000

SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary

 
   

Hygienická kabinka - Poděbradská ul.

300

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

 
   

Oprava střechy na tělocvičně 

4 000

   

Výměna oken

350

Dětský domov  Mariánské Lázně

 
   

PD na odvodnění

150

První české gymnázium v K. Varech

 
   

Rekonstrukce laboratoří

4 000

Gymnázium Sokolov

 
   

Oprava střešní měděné krytiny únikových schodišť pavilonů B a C, oprava měděných venkovních parapetů a rekonstrukce zastřešení vchodu

600

Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu

 
   

Transformace na domov pro seniory - přestavba 3. NP

6 175

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

 
   

Profinancování projektové dokumentace na rekonstrukci domova

1 000

Sociální služby

 
   

Domov pro seniory Kynšperk - rekonstrukce II. a III. NP pavilon A - 1.etapa

5 625

 

 

Vážený pane hejtmane,

již delší dobu ve své schránce (obec Stříbrná) nenacházím Krajské listy. Vzhledem k tomu, že podobně jsou na tom i někteří moji známí (včetně některých z Karlových Varů), chtěla bych se zeptat, jakým způsobem jsou tyto noviny distribuovány, neboť nikde, ani v redakci jsem nedostala na můj dotaz odpověď (odpověděli mi, že je možná potíž s distribuční firmou...co ho tedy možná řešit?). Naposledy jsem Krajské listy obdržela někdy v říjnu. Akceptovala bych alespoň sdělení, že se např. snížil náklad a již tyto noviny budou distribuovány jen v "okresních" městech KK, ale nikde jsem nic takového neviděla, tak nevím, v čem vězí ten problém.

Děkuji Vám za odpověď, Monika Sádlíková

Vážená paní Sádlíková,

chápu vaše rozhořčení nad tím, že nedostáváte do schránky Krajské listy, i přesto, že je vydáváme v nákladu 132 tisíc výtisků měsíčně zdarma pro všechny domácnosti v kraji. V současnosti distribuci Krajských listů zajišťuje vydavatelství ŽURNÁL MEDIA prostřednictvím společnosti Česká distribuční. Vzhledem k tomu, že se nám množí stížnosti na distribuci Krajských listů v různých částech kraje, apelovali jsme na vedení vydavatelství, aby urgentně problém řešilo a navázalo spolupráci s jinou distribuční společností. Krajské listy alespoň v elektronické podobě zatím najdete v archivu tištěných novin na webových stránkách našeho kraje /hl/Papirove_noviny/Rok_2010/.

 

Dobrý den,
děkuji Vám za odpověď, pane hejtmane.
Pokud tomu dobře rozumím, tak se prostě vysmíváte zákonům, ano? Je Vám jedno, že je finanční krize? Pokud není, tak neproplácejte poplatky. Poplatky ale proplácíte všem krajům v republice, ne? Není uvedeno pro jaké kraje se poplatky vyplácí. Ano, vím, že jste to slíbili. Ale to byla ta největší chyba. Nic neslibujte, to bude nejlepší. A proč vládnete s komunisty? Vysmíváte se svobodě a demokracii v této zemi? To je ta Vaše solidarita? Doufám, že ve volbách v příštím roce drtivě zvítězí ODS, to je záruka skutečné demokracie.
Jakub Kovář

Vážený pane Kováři,

Zákonům se rozhodně nevysmíváme. Zrušení regulačních poplatků byl jeden z předvolebních slibů ČSSD. Chceme dostát slibům našim voličům alespoň na krajské úrovni, když už se nám to nepodařilo prosadit v Poslanecké sněmovně. Vzhledem ke stanovisku ministerstva vnitra se mění způsob proplácení poplatků tak, aby ho ministerstvo nemohlo zpochybnit. Podle mého názoru a volebních výsledků nebylo zavedení vracení poplatků chybou. Z našeho průzkumu vyplývá, že většina lidí si poplatky proplácet nechává. Hlavně pro sociálně slabší občany je vrácení mnohdy nemalých částek vítanou pomocí. K Vašemu dotazu proč vládneme s komunisty uvádím, že KSČM je parlamentní stranou, tudíž nevidím důvod, proč nevyužít její potenciál na regionální úrovni.

 

Vážený pane hejtmane,
má váš úřad k dispozici kalkulaci, kolik stojí krajský rozpočet (nás občany) systém vracení zdravotních poplatků? Byli přibíráni kvůli tomuto systému noví pracovníci? Děkuji, Jiří Korbel, Sokolov

Zdravím Tě, Jirko,
Při vracení regulačních poplatků bylo zatím uhrazeno 15,6 mil. Kč. Peníze použité na vyplácení poplatků pochází z rezervního fondu, tím pádem jsme nekrátili finance určené pro další investice kraje. Pro zpracovávání administrativních záležitostí spojených s vyplácením poplatků byli přijati dva zaměstnanci. V současné době se chystá restrukturalizace krajského úřadu, kdy úřad „zeštíhlí“ o 19 zaměstnanců. Tímto se nám sníží náklady zhruba o 3,1 mil. Kč.

 

Vážený pane hejtmane,

předem Vám chci poděkovat za Vaší dosavadní práci ve funkci karlovarského kraje. Moc Vám fandím a to hlavně proto, že Vy narozdíl od předešlého hejtmana se snažíte spravedlivě rozdělovat peníze pro všechny města v kraji, kdy v minulosti k tomuto tak nedocházelo a bylo upřednostňováno převážně město Karlovy Vary (Přitom tu hlavní pomocnou peněžní injekci potřebuje převážně Sokolov a jeho okolí postižené dlouhodobým těžebním průmyslem! Jak Karlovy Vary tak město Cheb jsou hodně před Sokolovem napřed a to díky tomu, že tyto města mají velký přísun peněz z cestovního ruchu a od zahraničních investorů. Cheb - němečtí investoři, dobře rozvinutá průmyslová zóna..., Karlovy Vary - lázeňská turistika, ruští investoři... Sokolovu však výše uvedené přísuny financí úplně chybí. Žádná pořádná průmyslová zóna, žádný rozvinutý cestovní ruch...) Proto by mě zajímalo jak podporujete projekt Medard, který by jistě přinesl oživení cestovního ruchu pro Sokolov a jeho okolí (info: http://www.medard-lake.eu )? Podařili se již "nalákat" někteří investoři k projektu Medard? Jak podporujete vybudování chybějících průmyslových zón v okolí Sokolova ( Dle mého názoru je nezodpovědné jen čekat na spolupráci SUASU s vybudováním zóny u Starého Sedla. Kraj by měl Sokolovu pomoci s vyhlídnutím i jiných lokalit a nespoléhat na to, že prům. zóna u St. Sedla spasí sokolováky!)?

Nepřemýšlel jste o vybudování v okolí Sokolova značených jezdeckých stezek (Jistě by to mělo ekonomický přínos jak pro koňařské stanice, tak pro obyvatele a služby v okolí stezky-stravování, odbyt krmiva, prodloužení turistické sezóny.Dále by to mělo příznivý vliv na turistickou atraktivitu území-především pro rodiny s dětmi. Tyto stezky lze financovat v rámci fondů Evropské unie. Info: http://www.turistikanakoni.cz/
)?

Co mě ale v poslední době nejvíce trápí je výstavba nové krajské nemocnice. Já osobně jsem pro výstavbu nové nemocnice a pevně věřím, že převážná většina občanů karlovarského kraje také. Ale, za jakých podmínek??? V době kdy se začalo mluvit o nové koncepci zdravotnictví, tak se výstavba nové krajské nemocnice prezentovala jako budoucí krajská nemocnice, která bude vybudována uprostřed karlovarského kraje, aby byla zachována stejná dostupnost pro všechny obyvatele tří okresů (mluvilo se o tom, že ideální a reálně možná poloha by byla na zelené louce mezi Sokolovem a Starým Sedlem)!!! O to víc mě zarazila informace v médiích, že už se uvažuje o stavbě této nemocnice na okraji Karlových Varů!!! Kdyby se tato informace objevila dříve, tak by jistě občané už pro výstavbu nové nemocnice nehlasovali a byly by pro zachování součastné podoby nemocnic. Jistě máte pochopení pro spravedlnost a dobré dostupnosti zdravotní péče. Tak Vás žádám o prosazení přání sokolovských občanů (a nejen jich), kteří Vám při volbě karlovarského hejtmana dali svůj hlas o prosazení nemocnice dostupné jak pro občany Sokolova, tak pro občany Karlových Varů a Chebu ve stejné vzdálenosti, tudíž zachování varianty pro výstavbu mezi Sokolovem a Starým Sedlem.

Předem Vás žádám o zveřejnění mého dopisu ve Vaší rubrice na Informačním portálu Karlovrského kraje s Vaší opovědí, protože si myslím, že tyto odpovědi budou zajímat nejen mne. Děkuji za Vaší odpověď a věřím, že i nadále budete patriotem města Sokolova, kde občané čekají jen a jen na Vaší podporu. S pozdravem Váš příznivce který Vám fandí a drží palce.
Antonín Laslop

Vážený pane Laslope,

Děkuji za Vaši podporu, moc mi to pomáhá v další práci. Navíc jsem rád, že lidé sledují, co se v kraji děje a vnímají, že nehodlám nadržovat žádnému z měst nebo oblastí v našem regionu. Peníze potřebují všichni a všude, ale samozřejmě, že snáz na ně dosáhnou velká města s kvalitním zázemím pro cestovní ruch. Záleží to ale i na obcích samotných a v našem kraji se jim velmi úspěšně vede v získávání evropských peněz. Z ROP Severozápad tak získaly dotace například obce Tři Sekery na Chebsku nebo z Cíle 3 dostanou evropské finance Luby. Samozřejmě se jako sokolovský patriot zajímám o to, jak se daří Sokolovu a okolí. Co se týče projektu Medard, kraj byl iniciátorem tohoto projektu a podpořil i zpracování studie na využití rekultivovaného území. Vzhledem k probíhajícím rekultivacím a jejich časovému vymezení, ale není možné realizovat jiné kroky než přípravné (studie a záměr využití území). Realizace jednotlivých navrhovaných projektů bude možná až po uplynutí zákonných lhůt (na některých místech  až za několik let od realizované rekultivace). I přesto pokračuje příprava dílčích projektů . Probíhají zároveň průběžná jednání s většinovým vlastníkem pozemků v okolí budoucího jezera, Sokolovskou uhelnou, a.s.. Ta má také jako vlastník pozemků přehled o tom, jaký je zájem investorů. 

Výstavbu průmyslových zón v kraji ovlivňuje mnoho faktorů. Základním je vlastní zájem investorů o danou lokalitu. Ten je podmíněn nabídkou kvalifikovaných pracovních sil. Následuje celá řada dalších ukazatelů, podle kterých se investoři rozhodují o umístění své investice. Dopravní a další infrastruktura, nabídka volnočasových aktivit, spolupráce s dodavateli,….V územním plánu kraje, respektive ve schváleném konceptu jsou zapracovány lokality pro realizaci těchto zón a kraj má samozřejmě snahu podpořit jejich vznik. Ale hlavní je skutečně zájem firem a iniciativa měst.

Hipostezky určitě zajímají v našem kraji čím dál početnější skupinu lidí. První náměty na vybudování takových stezek vznikly pro Karlovarský kraj už ve studii z roku 2005 „Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v Karlovarském kraji“. V této studii jsou navrženy trasy právě i na Sokolovsku. Z hlediska financování z EU se jedná o projekt velmi náročný na přípravu a realizaci, zejména proto, že se jedná o tzv. liniovou stavbu. Při tomto typu staveb jsou vždy problémem hlavně vlastnické vztahy jak k pozemkům samotné stezky, tak i pozemků okolních. Na to upozorňuji zejména proto, že je obdobná problematika Karlovarským krajem aktuálně řešena v projektu „Cyklostezka Ohře“, která je v současné době krajskou prioritou.

K výstavbě nové nemocnice – krajsk%C