Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školy, hřiště, řušení, slučování a investice 2

15. 10. 2012

Dobrý den, pane hejtmane,

chci se zeptat, kdy už se konečně začne budovat průmyslová zóna u Starého Sedla!? Vím, že hlavní slovo má v téhle otázce hlavně pan Štěpánek, ale také záleží, jak se do této věci bude angažovat KVK. Původně bylo slibováno, že jakmile bude hotova v kraji rychlostní silnice, začne se stavbou a kde nic tu nic? Vždyť Vy moc dobře víte, co je nejvíce zapotřebí pro lidi ze Sokolova. Stačí se jenom projít po městě a spočítat kolik je prodejen volných k pronajmutí, to jen svědčí o tom, jak kupní síla lidí v Sokolově stále klesá, protože prostě lidi v tomto okrese nemají práci! S tím také souvisí to, že mladí schopní z kraje odejdou pryč. Znám spousta lidí, co po vystudování VŠ zůstanou ve větších městech kvůli tomu, že tu nemohou sehnat práci. Je to jen o tom, aby už tu byla připravená prům. zóna u Starého Sedla. Nemluvím o těch malých vznikajících např. u Nového Sedla, která zaměstná pár desítek lidí. Tady je potřeba přitáhnout zvlášť velkého investora, co vytvoří alespoň několik stovek pracovních míst. Takový investor bude potřebovat velkou plochu, která je právě mezi Sokolovem a Starým Sedlem. A vymlouvat se na fin. krizi, vždyť se podívejte do Chebu, kde se jim daří i v recesi postupně zaplňovat prům. zónu. Protože i investor myslí do předu a ví, že po každé recesi přijde zase oživení trhu, tak proto už teď se ohlíží po nových plochách na rozšíření své výrobní kapacity. Ale náš okres jim stále nemá co nabídnout. Proto Vás prosím začněte s panem Štěpánkem více spolupracovat na vytvoření průmyslové zóny mezi Sokolovem a Starým Sedlem. Začněte více komunikovat se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a s agenturou CzechInvest.

PS. Přesto Vám moc fandím a držím palce k Vaší práci v novém roce.

S pozdravem a s přáním pěkného dne

Antonín Laslop

Vážený pane Laslope,

souhlasím s Vámi, že výstavba průmyslových zón napomáhá snižovat vysokou míru nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi této skutečnosti, dlouhodobě podporujeme výstavbu nových průmyslových zón v našem kraji. Za tímto účelem vedeme jednání na všech potřebných úrovních a pravidelně komunikujeme s jednotlivými obcemi, městy, ministerstvy a CzechInvestem. O tom, že nám není osud průmyslových zón lhostejný, svědčí i události z poslední doby, kdy jsem například interpeloval premiéra Petra Nečase ve věci negativního dopadu novelizované legislativy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu. Novelizovaná legislativa totiž zvýšila ceny pozemků pro výstavbu průmyslových zón natolik, že se stávají v důsledku neprodejnými.

Rád bych Vás rovněž ujistil, že pakliže vlastníci pozemků projeví zájem o výstavbu průmyslové zóny, Karlovarský kraj jim v této souvislosti vychází vstříc a snaží se jim být maximálně nápomocen. To samé platí i v případě zájmu již konkrétních investorů. Příkladem může být spolupráce při budování průmyslové zóny v Ostrově.

Pokud se jedná o průmyslovou zónu u Starého Sedla, tak tato zóna byla vždy pojímána jako strategická zóna Karlovarského kraje. Jako taková proto byla zapracována i do Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a tímto se stala závaznou pro dotčené obce Sokolov a Staré Sedlo. Ty ji následně musely zapracovat do svých územních plánů.

Průmyslovou zónu u Starého Sedla měla v plánu vybudovat Sokolovská uhelná, která je vlastníkem dotčených pozemků. Již v roce 2004 představila plány na výstavbu průmyslové zóny. Po dokončení rychlostní komunikace R6 však Sokolovská uhelná od plánu výstavby nové průmyslové zóny upustila. Z jednání, která byla v této souvislosti vedena, pak vyplynulo, že prioritou Sokolovské uhelné je vybudování dvou o něco menších průmyslových zón v oblasti Sokolovska, a sice v Novém Sedle a Dolním Rychnově - Silvestr. V obou případech Krajský úřad Karlovarského kraje následně prověřil soulad záměrů s platnou územně plánovací dokumentací obcí a inicioval změnu příslušných územních plánů tak, aby bylo možné alespoň tyto záměry bez problému realizovat.

Vzhledem k tomu, že výstavba výše uvedených průmyslových zón je v režii Sokolovské uhelné a do jejích rozhodnutí realizovat jednotlivé projekty nemůžeme zasahovat, zajímal jsem se i o ostatní pozemky na Sokolovsku, které nejsou ve vlastnictví Sokolovské uhelné a které by byly vhodné pro vznik dalších průmyslových zón. Rešerši všech pozemků jsem následně předal starostovi města Sokolov. Výsledkem této snahy se pak stal záměr vybudovat průmyslovou zónu Sokolov – Vítkov.

Karlovarský kraj bude i nadále podporovat výstavbu nových průmyslových zón a je připraven pomáhat všem, kteří projeví zájem. Věřím tedy, že se do budoucna podaří vybudovat nové průmyslové zóny, které přinesou našim obyvatelům volná pracovní místa.
 

Dobrý den, pane hejtmane,

zajímalo by mne, jestli jste se někdy prošel po Karlových Varech, myslím tím soukromně. Ne služebním autem na jednání. Udělal jste si procházku třeba konkrétně na Růžový Vrch? Sídliště bohem zapomenuté, a to nemluvím o Sedleci!!!!! Na Růžovém Vrchu pro bydlící lidi v panelácích máme k dispozici pro nákup potravin malou, předraženou prodejnu potravin. Je tady taky dům s pečovatelskou službou. Ty lidi jsou nuceni nakupovat pouze v tomto obchodě. Měla jsem za to, že na krajském úřadě mají zájem o své voliče. Prý jste tady pro lidi. Cha, cha, asi pouze v době voleb. To se to naslibuje. Myslela jsem taky na to, že místo prodejny s osobními auty SUZUKI, která tady byla neúspěšná a odstěhovala se na zajímavější místo. Že se sem nastěhuje LIDL, PENNY, abychom nemuseli všechno táhnout do kopce z města, nebo pro nás z odlehlých částí K. Varů. Co myslíte, není možné něco pro nás vymyslet???? S magistrátem města není možná domluva. Taky pouze sedí v kancelářích a nepřemýšlejí. Vždyť za to, že odsedí úřední hodiny, mají fixní plat, toť vše, co pro lidi udělají úředníci. Kdyby se magistrát a krajský úřad choval k lidem trochu vlídněji a lidsky, tak i lidi by se chovali jinak k úředníkům.

Děkuji za odpověď, jestli se bydlení na Růžovém Vrchu změní, či nikoli…

Mária z Karlových Varů

Vážená paní Mário,

děkuji Vám za dotaz. Nedostatek menších obchodů s potravinami je obecným problémem, který trápí většinu měst a obcí. Věřím tomu, že cestování za nákupy pak může obyvatelům Růžového Vrchu působit značné problémy, zejména pokud jsou vyššího věku a méně pohybliví. Jelikož však není v mojí kompetenci řešit dotazy, které spadají do působnosti jednotlivých místních samospráv, obrátil jsem se s Vaším dotazem přímo na primátora Karlových Varů. Níže přikládám jeho odpověď.
 

Vážený pane hejtmane,

se zájmem jsem si přečetla Váš rozhovor pro iDnes, ve kterém kromě jiného uvádíte, že kraj poskytl stipendia pro nekvalifikované učitele základních škol. Zároveň deklarujete podporu těmto učitelům. Bohužel praxe je naprosto odlišná. Na podnět ředitele školy jsem začala studovat germanistiku, učitelský směr, na filozofické fakultě (učím NJ, mám státní zkoušku z NJ a více než 10 let praxe ve školství). Když jsem žádala o úpravu rozvrhu (úvazek 0, 818) kvůli přednáškám na VŠ, nebylo mi vyhověno a ještě ke všemu jsem musela pod hrozbou výpovědi přistoupit na zkrácení úvazku na 0, 6. Takto si tedy představujete podporu vzdělávání pedagogů? Komu poskytujete stipendia a za jakých podmínek?

Děkuji za odpověď.
Taťána Pohořalová

Vážená paní Pohořalová,

máte můj obdiv, že při nelehkém povolání učitelky na základní škole ještě zvládnete náročné studium germanistiky. S kritikou postupu ředitele školy při zkrácení Vašeho úvazku během studia je nutné se obrátit na zřizovatele sokolovské ZŠ, kde pracujete - tím není Karlovarský kraj, ale město Sokolov. Proto také předávám Váš podnět starostovi města Zdeňku Berkovi, aby záležitost řešil. Ptáte se na poskytování stipendií - tedy přesněji na možnosti poskytnutí finanční podpory studujícím učitelům základních a středních škol z peněz Karlovarského kraje. Podmínky poskytnutí podpory jsou následující: příjemcem prostředků je právnická osoba, tedy ve Vašem případě škola. Podmínkou poskytnutí podpory základní škole, kde pracujete (max. 12.500,-Kč ročně), je finanční spoluúčast zřizovatele ve stejné výši. Peníze mohou být použity pouze na náhradu platu za čerpání pracovního volna studujícího učitele (podle zákoníku práce). Studující musí mít uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou, jeho studium musí být v souladu s personální potřebou právnické osoby (opět zákoník práce) a musí mít se zaměstnavatelem uzavřenu kvalifikační dohodu. Zbývá dodat, že na poskytnutí podpory není právní nárok. Pokud byste měla zájem o podrobná pravidla, najdete je na webových stránkách Karlovarského kraje.

 

Vážený pane hejtmane,

na jednom z Vašich billboardů v kampani do krajského zastupitelstva jsem se dočetl, že zamezíte snižování počtu hasičů a policistů v našem kraji. Zajímalo by mě, jakými prostředky toho chcete dosáhnout.

Děkuji za odpověď. L Zapf

Vážený pane Zapfe,

pocit bezpečí je jednou z nejzákladnějších lidských potřeb. S tím je ovšem v ostrém rozporu plánované snižování stavů policistů a také hasičů. Pokud už se tedy přehlíží jejich velký podstav, budu se zasazovat za zachování stávajících počtů.

A jak toho chci dosáhnout? Budu apelovat na ministra vnitra, ke kterému mám jako poslanec blíže. Pokud krajské volby dopadnou ve prospěch ČSSD, bude to další signál vládě, že nemůže takto postupovat.

Vážený pane hejtmane,

náš kraj se vyznačuje mimo jiné i vysokou mírou nekvalifikovaných učitelů. Má dcera bude končit pedagogickou fakultu (učitelství pro základní školy aprobace matematika - fyzika) a již se poohlíží po zaměstnání. Bohužel, žádná škola kvalifikovaného učitele v okrese Sokolov pro tento školní rok nepoptávala. Taktéž na vývěskách na fakultě žádný požadavek není. Jak je to tedy? Máme zájem o kvalifikované učitele či nikoli, nebo je to tak, že ředitelům to vlastně vyhovuje, nekvalifikovaného hůře zaplatí a zbudou peníze na odměny.

Tak o co nám jde o peníze nebo děti.

Děkuji, Slavíková

Vážená paní Slavíková,

musím Vám dát za pravdu, že Karlovarský kraj již léta vykazuje nejvyšší počet nekvalifikovaných učitelů v České republice. Tato situace nás tíží zejména v základních a středních školách, které jsou pilířem vzdělávání.

Přesto mám signály, a ne ojedinělé, že kvalifikovaní učitelé mohdy jen složitě nacházejí37437 odpovídající uplatnění a v řadě případů pak odcházejí pracovat mimo obor. Zvláště mě mrzí, pokud se to týká mladých absolventů vysokých škol. Jelikož se rozvrhy na další školní rok sestavují dlouho dopředu, je třeba se u vedení škol informovat třeba už od března. I tak to ale nebývá jednoduché. 

Musím však zdůraznit, že ani Karlovarský kraj z pozice zřizovatele převážné většiny středních škol, ani obce jako zřizovatelé základních škol, ani krajský úřad z titulu výkonu státní správy ve školství, nejsou kompetentní zasahovat do zaměstnavatelských pravomocí ředitelů škol. Můžeme na ně pouze apelovat, aby, pokud mají tu možnost, nahrazovali nekvalifikované pedagogy kvalifikovanými.

Nelze však vycházet pouze z číselných údajů. Například gymnázia nemají s kvalifikovaným obsazením výuky problém. Naproti tomu ve středních odborných školách a středních odborných učilištích je vykazována vyšší nekvalifikovanost, která je však ovlivněna spíše než učiteli všeobecně-vzdělávacích předmětů kategorií učitelů odborných předmětů.

Dalším aspektem, který v současné době ztěžuje kvalifikovaným učitelům najít uplatnění ve své profesi je i to, že v návaznosti na snižující se počet žáků nastupujích ke střednímu vzdělávání se snižuje i počet pedagogů a ředitelé řady škol jsou nuceni přistupovat k rozvázání pracovních poměrů pro nadbytečnost. Řada nekvalifikovaných učitelů také v současné době získává odbornou kvalifikaci studiem při zaměstnání, a to i za podpory Karlovarského kraje.

Přesto věřím, že mladí absolventi vysokých škol, které náš kraj tolik potřebuje, zde nakonec uplatnění najdou a mohu Vám slíbit, že se touto problematikou budu zabývat i nadále. Pokud Vaše dcera zašle na e-mailovou adresu paní Martincové z odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu (dana.martincova@kr-karlovarsky.cz) svůj životopis, jsme ochotni o jejím zájmu o místo učitelky informovat vedení škol v regionu.

Dobrý den,

jakým způsobem se zlepšila transparentnost krajských veřejných zakázek Karlovarského kraje za současného vedení? Kde lze najít přehledně informace o výběrových řízeních? Líbí se mi např. přehled údajů na karlovarském magistrátu (kdy je však od bývalého vedení např. podepsaná smlouva na výstavbu bazénu týden před komunálními volbami).

Je pravda, že zakázku na výstavbu megapavilonu v prostorách ISŠTE vyhrála skupina firem s nabídkou cca o 30 mil. Kč dražší než nejlevnější a věřím, že také renomovaná firma?

Proč bojujete dnes za zrušení či snížení dálničních poplatků na R6, jestliže jste to mohl činit již za Vašeho funkčního období jako poslanec v Parlamentu ČR? Není to pláč na špatném hrobě nebo spíše populismus před krajskými volbami?

Jiří Korbel, Sokolov

Dobrý den,

co se týče vypisování veřejných zakázek, postupuje Karlovarský kraj přísněji, než mu ukládá zákon, podle vlastních vnitřních předpisů. Soutěženy jsou již zakázky od 250 tisíc korun, zákon přitom ukládá vypisovat zakázky až od jednoho milionu korun v oblasti služeb a od tří milionů korun v oblasti stavebnictví. V září bude kraj nakupovat elektřinu na komoditní burze, což je vůbec nejtransparentnější způsob, jaký lze podle zákona použít.

Informace o výběrových řízeních lze najít na internetu v odkazu veřejné zakázky. Nové zakázky jsou zveřejňovány v souladu se zákonem na Profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Z výběrového řízení na rekonstrukci a modernizaci ISŠTE Sokolov, do kterého se přihlásilo šest uchazečů, byly dvě firmy, včetně té nejlevnější, pro nesplnění požadavků vyřazeny. Vítěz získal nejvíce bodů po vyhodnocení nabídkové ceny, návrhu postupu stavby s cílem zamezit kolizím s provozem školy a poskytnutých záruk.

Proti zpoplatnění silnice R6 jsem se postavil hned poté, co byl tento záměr Ministerstva dopravy zveřejněn. Mnohokrát jsem na toto téma jednal s ministry Bártou i Dobešem. Určitě tedy nejde o populismus před volbami. K vyhlášce týkající se zpoplatnění R6 se kraj vyjádřil ve dvou úrovních. Jednak reagoval na to, zda s ní nemá problém po stránce legislativy a tady žádná připomínka nebyla, protože vyhláška je plně v kompetenci ministra dopravy. Ve druhé úrovni, politické, bylo vyjádření jednoznačně negativní. Mimochodem, na posledním setkání se zástupci obcí ležících na trase R6 a Ředitelství silnic a dálnic byl Karlovarský kraj pochválen, že se jako jediný stará o další výstavbu a provoz silnice R6 a prosazuje ji.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

XEvil will crash worldwide internet

(MashaGlosy, 12. 12. 2017 20:18)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.