Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdraví, nemocnice, vyhlášky a hluk

23. 6. 2011

Dobrý den, pane hejtmane,
mám na Vás dotaz. Je pravda, že nepočítáte příští rok s provozováním dopravně zdravotní služby, která je součástí Záchranné služby, a chcete ji předat soukromému provozovateli?
Děkuju za odpověď.
Jan Dvořák

Dobrý den, pane Dvořáku,
vedení Karlovarského kraje doposud neprojednávalo ani neschvalovalo žádná konkrétní opatření týkající se činnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, natož činnosti dopravní zdravotní služby.
Mohu Vás pouze informovat, že nový ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, který se ujal své funkce v září minulého roku, dostal mimo jiné za úkol, zanalyzovat ekonomickou situaci svěřené instituce. Vzhledem k tomu, že analýza stále ještě probíhá, nebylo vedení Karlovarského kraje seznámeno ani s jejím obsahem, ani s jejími závěry. Předpokládám, že na jaře letošního roku proběhne setkání vedení Karlovarského kraje s vedením Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje nad konkrétními opatřeními, kterými lze stabilizovat a zefektivnit chod této instituce. Je tedy zbytečné, činit dopředu jakékoliv závěry. Tímto jsem tedy odpověděl i na obdobný dotaz pana Broulika
 

Dobrý den, pane hejtmane,
obracím se na Vás s prosbou, jestli je možnost přezkumu mého rozvázání pracovního poměru se Záchrannou službou Karlovarského kraje. Nechci zde rozvádět podrobnosti celé kauzy, ale myslím si, že ze strany záchranky to byl nátlak a účelové jednání na to, abych podepsal dohodu o rozvázání pracovního poměru. Buď podepíšete dohodu, nebo se to bude řešit § 53. Nevím jak postupovat, a proto se obracím na Vás, jakožto hlavního představitele Karlovarského kraje.
Děkuji.
Roman Pejml

Dobrý den, pane Pejmle,
ztráta zaměstnání je pro většinu lidí velmi nepříjemnou životní zkušeností, která s sebou přináší řadu komplikací a obtíží. Ptáte se mne, zdali existuje možnost přezkumu rozvázání pracovního poměru. Jak jsem se informoval, Krajský úřad Karlovarského kraje tyto přezkumy neprovádí. Pokud s rozvázáním pracovního poměru nesouhlasíte, můžete se proti tomu bránit podáním žaloby u soudu pro neplatné rozvázání pracovního poměru, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr tímto rozvázáním skončit.

Dobrý den,

opravdu jste si tak jistý, že personál a "klienti "jsou spokojení se stávajícím stavem v nemocnici Sokolov? Podle mého názoru moc ne, možná by to chtělo trochu víc poslouchat je a ne jen vedení.

Jiřina

Dobrý den,

prioritou každé nemocnice by mělo být poskytování profesionální a kvalitní zdravotní péče s důrazem na maximální bezpečnost. Klíčem k úspěšnému fungovaní nemocnice je pak spokojenost jejího personálu, neboť bez spokojeného personálu nejsou ani spokojení klienti.

Ptáte se mne, zdali jsem si jistý, že personál a klienti nemocnice v Sokolově jsou se stávajícím stavem nemocnice spokojeni. Na úvod bych rád uvedl, že jsem v této otázce vycházel z informací, které mám od obyvatelů Sokolovska a které mi poskytla sama nemocnice. Pokud se jedná o spokojenost klientů, byl jsem informován, že nemocnice pořádá za účelem zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb pravidelná dotazníková šetření. Z výsledků těchto šetření vyplývá, že úroveň poskytovaných služeb je vysoká a klienti jsou se stávajícím stavem nemocnice spokojeni. Internetová rubrika „Vaše názory“ rovněž obsahuje kladné ohlasy. Obdobná situace je i u personálu. Nemocnice v Sokolově prosazuje otevřenou personální politiku. Prostřednictvím konání workshopů a pracovní porad komunikuje s personálem a snaží se vytvářet příjemné pracovní prostředí. Z průběhu těchto jednání rovněž nevyplývá, že by zaměstnanci byli nespokojeni.

Váš podnět o případné nespokojenosti klientů a personálu nicméně ještě prověřím a následně Vás budu informovat.
 

Dobrý den,
zajímalo by mě, kolik stála úterní příloha v Denících"Rok karlovarské nemocnice"? Dále se chci zeptat, kdo přílohu platil? ČSSD? Není Vám, pane hejtmane, trochu trapné, si dělat PR za peníze daňových poplatníků? Vždyť příloha byla hlavně Vaší propagací.
A mimochodem - kde zůstaly Vaše předvolební sliby? Slibovali jste, že vrátíte nemocnice do neziskové formy. Varovali jste před privatizací nemocnic ze strany ODS. Přitom sokolovskou nemocnici jste sami de facto zprivatizovali. Můžeš člověk Vaši slibům vůbec ještě věřit?

T. Borovský

Vážený pane Borovský,

přílohu v Denících, která mapuje změny ve fungování Karlovarské krajské nemocnice, připravila a zveřejnila KKN, a. s. ve vlastní režii (náklady celkem 10 tis. Kč s DPH) s jasným cílem - informovat obyvatele Karlovarského kraje o novinkách, které nemocnice v Karlových Varech a v Chebu nabízejí a se záměrem poskytnout lidem důležité kontakty, např. na služby lékařské pohotovosti. Součástí přílohy je také orientační systém v obou nemocnicích, v nichž proběhly náročné přestavby a s tím související stěhování jednotlivých oddělení. O mé PR tedy rozhodně nešlo.
Vrátit nemocnice do neziskové formy jsme se intenzívně pokoušeli několikrát - bohužel vždy s negativní odezvou ze strany ministerstva zdravotnictví. Pro tento krok jsme nenašli oporu v české legislativě. K tématu Nemocnice Sokolov: znovu zdůrazňuji, sokolovská nemocnice je v pronájmu společnosti NEMOS Sokolov, o privatizaci tedy nemůže být řeč. Zkuste se zeptat lékařů, sester i pacientů nemocnice, ti rozvoj zařízení pod vedením NEMOS rozhodně přivítali.

 

Vážený pane hejtmane,

díky nefér jednání společnosti Nemos ambulance s. r. o. při plánovaném převodu ordinací PLDD v Jáchymově a v Abertamech se od 1. 10. 2012 ocitne cca 800 dětí na blíže neurčenou dobu bez svého praktického lékaře pro děti a dorost. Myslíte, že ze své funkce můžete domluvit s Nemos ambulancí, aby dodržela podepsanou smlouvu a tuto péči skutečně zajistila?

MUDr. Petr Kadleček

Dobrý den, pane Kadlečku,

na základě Vaší informace jsem kontaktoval vedení společnosti NEMOS a vyžádal jsem si podklady k jednání o Vaší ordinaci i z jejich strany. Touto záležitostí jsme se rovněž zabývali na poradě vedení Karlovarského kraje, která řeší všechny prioritní záležitosti regionu, tedy i dostupnost, resp. nedostupnost lékařské péče pro děti a mladistvé na Jáchymovsku. Problematiku převzal krajský radní pro zdravotnictví MUDr. Václav Larva, který bude pokračovat v řešení situace, o výsledku Vás budeme informovat.

Výzva pro pana M. Kolizu:
Vážený pane Kolizo,

především téma rozvoje sokolovské nemocnice Vás evidentně velmi zajímá, i když nemáte přesné informace. I pro mě je fungující Nemocnice Sokolov jednou z priorit, proto bych Vás rád pozval k osobnímu setkání a diskuzi k tomuto tématu. Budete-li mít zájem, kontaktujte, prosím, mou sekretářku Adélu Jelenovou: 736 650 005, adela.jelenova@kr-karlovarsky.cz.
             Josef Novotný, hejtman

Dobrý den,

je to již delší doba, co jsem se Vás ptal na Sokolovskou nemocnici, proč jí tak nadržujete?? Do dneška jsem se odpovědi nedočkal. Na co je taková rubrika když odpovídáte jenom na dotaz, který se Vám líbí? Zrušte ji v tom případě!! Nezveřejňujete dotazy, kterými Vám lidi něco vyčítají a tak podobně. S tou Sokolovskou nemocnicí se Vaší straně pod Vaší taktovkou to moc nepovedlo. A taky se to při krajských volbách si myslím odrazí.

P. Novák

Vážený pane Nováku,

neodpovídám na anonymní dotazy. Pokud se podepíšete "Občan KK", je to pro mě anonym.

K sokolovské nemocnici. Mám signály, a ne ojedinělé, že jsou s jejím stávajícím stavem spokojeni jak pacienti, tak personál. Kraj do ní bude dále investovat, stejně jako do Nemocnice Karlovy Vary, v jejímž areálu jsme v minulém týdnu slavnostně otevřeli nový Pavilon akutní medicíny za 600 milionů korun, a do Nemocnice Cheb, kde byla zatím dokončena první etapa rekonstrukce pavilonu B za 130 milionů korun.
 

 

Dobrý den pane hejtmane.

Můžete mi prosím zodpovědět dotaz? Podle zákona o záchranných službách musí řidič RLP a RZP být minimálně vyučen. Jenže tomu tak zde není, tímto se tedy porušuje zákon a vedení záchranné služby to ingnoruje a nebere na všechny stejný metr. Děkuji za odpověď.

Dobrý den.

podle informací od ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ZZS KVK) Romana Sýkory, musí být řidiči odborně způsobilí, čehož dosáhnou absolvováním akreditovaného kurzu. Tuto kvalifikaci nyní doplňuje záchranná služba u již zaměstnaných řidičů tak, aby byly naplněny požadavky legislativy ve vyhláškou stanovených termínech. Podmínky pro vstup do tohoto kurzu v minulé a současné době se však liší, zejména co se týče stupně vzdělání.

Zákon o zdravotnických záchranných službách (374/2011 Sb.), který zmiňujete, se kvalifikačními předpoklady nezabývá. Těm se věnuje vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, kterou nyní ZZS KVK naplňuje. Tato vyhláška se nedotkla jen řidičů záchranné služby, ale též operátorek, z nichž některé vstupují do kurzu k doplnění vzdělání i přes mnohaletou praxi na operačním středisku, i lékařů.

Odpovědností vedení ZZS KVK je tuto problematiku vyřešit tak, aby byl naplněn zákon a zároveň byla obyvatelům Karlovarského kraje poskytována kvalitní a dostupná služba.
 

 

Dobrý den,

můžete mi sdělit, kdo bude potrestán za rozpočtovou nekázeň při rekonstrukci Becherovy vily? Ředitel záchranné služby byl podle Vaší odpovědi také odvolán za rozpočtovou nekázeň. Budete tak konat i v tomto případě?

Děkuji za odpověď. K.M.

Dobrý den,

někdejší ředitel záchranné služby Ivo Tukinski byl ze své funkce odvolán, jelikož byly v hospodaření této organizace zjištěny závažné nedostatky. Jako ředitel záchranné služby neměl přehled o jejích finančních tocích, tendr na dodávku nových sanitek musel být opakován, navíc docházelo k porušování zákoníku práce.

Za pochybení při rekonstrukci Becherovy vily byla Karlovarskému kraji vyměřena sankce ve výši 1,2 milionu korun. Kraj se však domnívá, že za pochybení je zodpovědná firma, která prováděla technický dozor akce. Odvolal se proto k Ministerstvu financí, jež jeho námitky nepřijalo a platební výměr potvrdilo. Zmíněnou částku tedy kraj uhradí, bude ji však vymáhat od technického dozoru.
 

Dobrý den pane hejtmane,

 

mám na Vás dotaz ohledně výběru nového ředitele záchranky v Karlovarském kraji, byl už někdo vybrán? Četl jsem, že bylo vypsáno výběrové řízení. Ptám se taky proto, že jste odpověděl panu Novákovi, že nový ředitel by měl nastoupit na své místo od 1/9/2012 a to datum se blíží.

Děkuji Vám za brzkou odpověď.

P. ČERNÝ

Vážený pane Černý,

Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje povede od 1. září MUDr. Roman Sýkora, PhD., nyní lékařský náměstek této organizace. Ve výběrovém řízení na tento post MUDr. Sýkora porazil další dva kandidáty.
 

Dobrý den,

ve vaší odpovědi na dotaz ohledně mimořádné dotace na provoz záchranné služby, jsem se nedozvěděl nic nového, co bych nevěděl z tisku. Vidím, že jste přistoupil na politiku p. Nečesaného, mlžit a říkat jen polopravdy.

Do OSVČ (dnes zesměšňované jako swarcsystem) bylo vedení ZS a lékaři donuceni krajem a vámi, aby snížili náklady na provoz. Dnes pokrytecky děláte, že jste o tom nevěděl. Můžete mi prosím odpovědět, jak je možné, že jedno vedení je odvoláno pro překročení rozpočtu jako manažérské selhání a druhé ne????

Kamil Masný

Vážený pane Masný,

situace, které popisujete, mají zcela rozdílný základ.

Bývalé vedení záchranné služby požádalo o půjčku poté, co organizaci dovedlo k prázdné pokladně. Tomuto stavu předcházelo hrubé porušení rozpočtové kázně, kdy byly peníze určené na nákup nových sanitních vozů použity na mzdy. Šlo tedy o skutečně vážné manažerské selhání a odvolání ředitele bylo namístě.

Žádost současného vedení záchranné služby o navýšení dotace byla podložena změnami v  personální oblasti. Nebylo za ní pochybení, za které by mělo být vedení nějak potrestáno. Na co byly požadované peníze určeny je podrobně popsáno v odpovědi na Váš předchozí dotaz.
 

Vážený pane hejtmane,

v nedávné odpovědi na otázku pana Nováka, jak to vypadá se záchrannou službou a výběrovým řízením, jste napsal, že výběrové řízení bude vyhlášeno do poloviny července. Stále na úřední desce KK nic není. Tak nevím, děláte si z lidí srandu nebo je k nahlédnutí někde jinde?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

Váš dotaz byl odeslán v pondělí 16. července, přitom informace o výběrovém řízení na post ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje jsou na úřední desce kraje - konkrétně v rubrice Volná místa - zveřejněny už od čtvrtka 12. července:

/kraj_cz/deska/mista/Seznam/120712_redPO.htm

Je tedy zřejmé, že avizovaný termín pro vyhlášení výběrového řízení byl dodržen.
 

Dobrý den,

ve včerejším tisku jsem se dozvěděl o mimořádné dotaci pro Záchrannou službu. Můžete mi sdělit, jak je možné, že bývalé vedení bylo odvoláno, když žádalo na konci roku 2011 půjčku - zdůrazňuji půjčku - na provoz, zatímco nové vedení dostalo mimořádnou DOTACI 10 mil. Kč již v pololetí také na provoz a mzdy, přesto nadále setrvává na svých postech?

Děkuji za odpověď, Masný

Vážený pane Masný,

o navýšení provozní dotace požádalo vedení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje poté, co zrušilo zaměstnávání lékařů formou tzv. švarcsystému, který zavedli jeho předchůdci. Lékaři byli převedeni mezi kmenové pracovníky, za které ale musí být odváděno zdravotní a sociální pojištění. Pro letošní rok to dělá 8,3 milionu korun.

O další dva miliony korun pak vedení záchranné služby požádalo kvůli nárůstu odpisů organizace v souvislosti s tím, že byly letos do provozu zařazeny nové sanitní vozy.

S ohledem na uvedené skutečnosti bylo žádosti o navýšení dotace o celkem 10,3 milionu korun vyhověno.
 

Vážený pane,

nakolik Vás jako hejtmana kraje zajímá problematika uvažovaného úložiště jaderného odpadu poblíž Města Chyše? Je nesporným faktem, že problematika se týká administrativně jiných obcí v zasaženém území (Lubenec, Blatno, Tis), ale je faktem to, že průzkumné vrty budou probíhat na hranici krajů směrem od Lubence k Chyši (lokalita Čertovka). Je smutným faktem, že některé z obcí "pláčou" nad nespravedlivým rozpočtovým určením daní a proto slovy starostů jsou rádi za každou korunu bez ohledu na dopad na budoucí generace a na riziko, že i přes nesouhlasné stanovisko občanů s výstavbou, budou muset ustoupit tzv. veřejnému zájmu, ne-li bezpečnosti státu.

S pozdravem, Jiří Korbel

Vážený pane Korbeli,

problematiku nakládání s vyhořelým jaderným palivem jsem si prostudoval a nesouhlasím s tím, aby úložiště jaderného odpadu bylo umístěno na území Karlovarského kraje. Tomu ale  podle mých zjištění zatím nic nenasvědčuje.

Jednou z lokalit, které stát vytipoval pro budoucí hlubinné úložiště, je tzv. Čertovka. Ta se nachází na území Blatna a Lubence v Ústeckém kraji a Tisu u Blatna a Žihle v Plzeňském kraji. Zde by se měl nejprve provést geologický průzkum a průzkumné vrty, k čemuž musejí dotčené obce dát souhlas. 

Z našeho regionu je Čertovce nejblíže město Chyše. Tamní starosta Vladimír Dorňák tvrdí, že ho v souvislosti s úložištěm nikdo nekontaktoval. Obec podle něho zůstává jakýmsi pozorovatelem.

Pro průzkumné vrty v katastrálních územích svých obcí se podle mých informací předběžně vyslovily v Lubenci a v Blatně v Ústeckém kraji a v Žihli v Plzeňském kraji. V Lubenci se ale situace vyvinula, a tak se bude rozhodovat v referendu.

Podle starosty Lubence Bohumila Peterky se zastupitelstvo obce pro průzkumné vrty  vyslovilo kvůli slíbené milionové kompenzaci a v očekávání vzniku nových pracovních míst. Zastupitelé si prý vymínili, že to neznamená ANO pro úložiště. To ale nestačilo skupině aktivistů, kteří přišli s požadavkem na vyhlášení referenda. To se v obci chystá na pátek 29. června.
 

Dobrý den pane hejtmane,

jak to vypadá s vypsáním výběrového řízení na nového ředitele záchranky? Myslím si, že ten stávající pochybil v tom výběru pána bez maturity dokonce jako svého náměstka, mě překvapuje, že na tu funkci stačí jenom maturita? Ten (jméno už nevím byl tam krátce) náměstek byl dokonce z Liberce, takže pan ředitel ho musel znát, tam udělal velkou chybu. Asi si myslel, že se na to nepřijde.

Kdy konečně kraj vypíše výběrové řízení na nového ředitele?? Já jenom, že pořád máte nějak času dost, asi se Vám do toho nechce!!

Děkuji za Vaši odpověď.

P. Novák

Vážený pane Nováku,

výběrové řízení na ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ZZS KK) bude vyhlášeno do poloviny července. Z nového sídla, které se buduje a v provozu bude od září, bude záchrannou službu řídit už nový ředitel. Vystřídá Luďka Nečesaného, který se zhostil role krizového manažera poté, co bylo minulé vedení odvoláno.

Co se týče jeho bývalého náměstka, Dušana Keila, ten předložil kopii padělaného vysvědčení maturitního vysvědčení před nástupem do funkce v Karlových Varech a předtím i v Liberci. K podvodu se přiznal a ředitel ZZS KK s ním okamžitě ukončil pracovní poměr. Byl také vyzván k tomu, aby vrátil neoprávněně pobíranou část mzdy. 
 

Dobrý den pane hejtmane,

chtěla jsem se zeptat, jaký máte důvod k uzavření oddělení nukleární medicíny v Sokolově. Opět tu vládne představa přesunout všechny lepší obory do Varů a ze Sokolova udělat LDN, taková je asi představa současného vedení a troufám si říct s Vaší podporou, nikdo už tady nehledí na pacienty, ale na sebe, jak nejvíc vydělat na tzv. klientech, ty nepatří do nemocnic, ale do banky nebo jinam.

Děkuji za odpověď

Jana z Chebu

Dobrý den,

o ukončení poskytování péče na oddělení nukleární medicíny k 30. červnu tohoto roku požádal nájemce sokolovské nemocnice, společnost Nemos Sokolov. Podle vedení této společnosti by zmíněné oddělení nemělo v rámci regionu další perspektivu v odborné, personální i ekonomické oblasti. Stejná péče totiž bude poskytována v dokončovaném Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu v areálu Nemocnice Karlovy Vary. Po ujištění, že tento krok nesníží kvalitu péče v sokolovské nemocnici a s ohledem na to, že převzetí uvedené odbornosti garantovalo vedení Karlovarské krajské nemocnice, krajští radní žádosti Nemosu vyhověli.
 

Vážený pane hejtmane.

Nechtěla jsem Vám psát otázky ohledně záchranné služby našeho kraje, protože jste diskusi na toto téma již uzavřel, ale vzhledem k okolnostem a novinkám byste se měl vyjádřit.

Zkráceně velice zmedializovaná kauza odvolání Dr. Tukinského a na jeho místo dosazen Dr. Nečesaný, který přišel se svým profesionálním týmem zachránit KKN, tak i ÚZZS KK. Jak je možné, že člověk na takovém postu, který má naše zdravotnictví v kraji stabilizovat, se obklopí lidmi jako je p. Keil. Chápu, že zřejmě o jeho podvodu neměl tušení, ale nezodpovídá náhodou ředitel za všechny své zaměstnance a hlavně za člověka, který je jeho pravou rukou? Za minulého vedení to přeci bylo. I když pochybil také náměstek, zodpovídal za to p. Tukinski a byl odvolán.

Jak mi vysvětlíte, že člověk, který pracuje ve funkci náměstka ředitele, může mít pouze středoškolské vzdělání? Tím nepodceňuji takto vzdělané lidi, ale to potom lékaři, sestry, učitelé atd. nepotřebují diplomy a specializace? Tak jako p. Nečesaný je zodpovědný za chod svých "podniků" a vyvodí z podvodu p. Keila důsledky, tak vy jste zodpovědný za zdravotnictví v kraji a vyvodíte z toho důsledky? Nechcete slyšet připomínky zaměstnanců, podle Vás je vše v pořádku, ale kolik se toho musí stát, aby veřejnost viděla, kde je pravda?

Vážená paní,

Dušan Keil, jenž před nástupem do funkce náměstka Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ZZS KK) předložil kopii maturitního vysvědčení, které, jak se ukázalo, bylo padělané, bude podle všeho muset vrátit část platu, který mu byl vyplácen na základě jeho podvodu. Stejně tak od něj bude zřejmě rozdíl platu chtít liberecká záchranná služba, kde pracoval před příchodem do Karlových Varů a kde se rovněž prezentoval jako maturant.

Luděk Nečesaný byl do čela ZZS KK uveden s tím, že jde pouze o dočasné angažmá. Jak i sám oznámil, na tomto postu skončí poté, co bude znám nový ředitel. Kraj vypíše výběrové řízení tak, aby letos na podzim záchrannou službu z nového sídla vedl už nový ředitel.
 

1) Gratuluji, pane hejtmane,

ne každý je tak odvážný nebo tak hloupý, aby angažoval do řídících funkcí takového člověka jako je MUDr. Nečesaný. Nejenže totálně rozložil ZS, ale nyní začal s rozkladem i KKN. Odvolává vedoucí pracovníky, odborníky ve svých oborech, ale umí to krásně odůvodnit. Pro vás je to modla, co přišla zachránit zdravotnictví v našem kraji. Informoval jste se třeba v Libereckém kraji? Tam se ho rádi zbavili, přestože mu museli vyplatit miliony jako zlatý padák. Doufám, že voliči v Karlovarském kraji už mají dost vašich oranžových akrobacií ve zdravotnictví a dají vám to jasně na vědomí v nadcházejících volbách.
Můžete mi odpovědět na otázku, kdy skončí střet zájmů s ředitelováním v KKN a zároveň na ZS?

2) Nezdají se vám podivné praktiky p. Nečesaného s odvoláváním zdravotnických odborníků z vedoucích funkcí, byť schovaná za líbivá slova? Mně to připomíná komunistické čistky, jeho poslední odvolání pěti primářů je toho zářným příkladem. Pan Nečesaný umí zřejmě vzletně mluvit, ale co slyším od známých, kteří pracují v KKN, praxe je jiná.

Vážení pisatelé,

k 1. květnu byli na základě rozhodnutí představenstva Karlovarské krajské nemocnice (KKN) odvoláni primáři oddělení, která bezprostředně souvisejí s fungováním dokončovaného Pavilonu akutní medicíny (PaM). Jedná se o primáře urologie, ortopedie, interny, kardiologie a oddělení ARO. Všichni byli pověřeni řízením daných oddělení s tím, že pokud se s vedením KKN shodnou v otázce koncepce fungování PaM, budou na své posty jmenováni zpět. O tom, že se nejedná o žádné čistky, svědčí i to, že na žádný primariát nebylo vypsáno výběrové řízení.

Co se týče dotazu na střet zájmů - máte zřejmě na mysli problematiku konkurenčního jednání podle obchodního zákoníku. Karlovarský kraj si nechal před uvedením předsedy představenstva KKN Luďka Nečesaného do funkce ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, vypracovat právní rozbor, podle kterého se o střet zájmů nejedná. Jak bylo uvedeno i na těchto stránkách, Luděk Nečesaný řídí ZZS KK pouze dočasně. Kraj vypíše výběrové řízení na nového ředitele tak, aby byl znám před otevřením budovaného sídla této organizace letos v září.

Jeden z vás píše o tom, že MUDr. Nečesaný záchrannou službu totálně rozložil. Tomu ale neodpovídají reakce na jeho oznámení, že ve funkci ředitele ZZS skončí. Cituji: "...Na kolenou Vás prosíme, abyste neopouštěl funkci ředitele naší záchranky, aspoň ne teď, když se teprve začala stavět na nohy. Velice si vážíme Vámi a Vaším týmem odvedené práce, ceníme si toho, co jste po nás udělal..."  nebo: "Prosím, zvažte své další kroky a dále pokračujte ve stejném duchu jako doposud. Všichni Vám držíme palce, protože ve svém kraji chceme mít funkční a plnohodnotnou záchrannou službu..."
 

Dobrý den,

četla jsem, že znovu budete kandidovat na post hejtmana. Na konferenci nedávno pan Sobotka, předseda ČSSD, mimo jiné prohlásil: "Slovo, které dáme veřejnosti, nesmíme porušovat. Například příslib, že nebudeme privatizovat nemocnice nebo jiné veřejné služby. Jak jsme slíbili, zastavili jsme v krajích privatizaci sociálních služeb, zdravotnictví a školství."

V roce 2008, když jsem Vás volila, hlavně kvůli zdravotnictví, tak jsem se nestačila divit a hrozit toho, co jste předvedli, nemocnice Sokolov privatizace a pan Larva celou dobu usiloval o privatizaci KKN Progress Medical. Takže nevím, kdo lže lidem?? Tentokrát svůj program napište tak, jak to po volbách budete realizovat, myslím tím ve zdravotnictví. Ale já jsem se tak ve Vás a Vaši stranu zklamala, co se týče zdravotnictví, že už Vám svůj hlas nedám!!! Jsem poučena z minulosti.

Děkuji za Vaši odpověď, Nováková M.

Vážená paní Nováková,

ve svém dotazu vycházíte z mylných informací. Karlovarský kraj sokolovskou nemocnici neprivatizoval, ale pronajal, což je rozdíl. Trvám na tom, že pokud bychom ji nepronajali, tak by to netrvalo dlouho a kvůli odchodům lékařů a sester by nejspíše zanikla.

Jak se ukázalo, byl dobrý krok. A kdybyste měla možnost hovořit s někým z personálu nebo i s pacienty, myslím, že by mluvili stejně.
 

Dobrý den pane hejtmane.
Bohužel musím souhlasit s pisatelkou v tom, že se podílíte na devastaci záchranné služby. Tolik naštvaných a znechucených kolegů jsem za 10 let své práce na záchranné službě nezažil. A to od řidičů po lékaře na většině oblastních středisek. Spokojeno je jen pár jedinců, kteří se za nového vedení dostali na výsluní. Nespokojená většina mlčí jednak proto, že nemá žaludek na rozesílání pomlouvačných anonymů a jednak proto, že se bojí o práci.
Nespokojený zaměstnanec

Pane hejtmane.
Záměrně nepíši vážený, protože doufám, že vy a vaše vládnoucí strana se již ke korytům nedostanete a nebudete se i nadále podílet na devastaci našeho kraje a spolu s ním i příspěvkových organizací. 
S vaším posvěcením se zde dějí věci na hranici zákona, mám na mysli činnost managementu v KKN i ZZS. Pokud si myslíte, že tito vyvolení jsou pro naše město spásou, tak nikoli. Už jen urážlivá slova prozatímního ředitele, která byla otištěna i v tisku, co to má znamenat? Takhle se vyjadřuje člověk na takovém postu a s takovým vzděláním?
Velice jste se vy i celá vaše rada zmýlili, dosazením těchto lidí do vedoucích funkcí. A co výsledek finančního auditu na bývalé vedení ÚZZS, proč ten není zveřejněn? Bojíte se snad, že je v něm něco, co by veřejnost neměla vědět? Třeba že bylo vše v naprostém pořádku. A co OSVČ, vždyť ti byli na ÚZZS s posvěcením KK.
Všude se píše,  jak bylo bývalé vedení neschopné a háže se na ně ta největší špína. Vzpomeňte si, i když vy si to nepamatujete, v jakém stavu byla ÚZZS před nástupem MUDr. Tukinského. Dva výjezdové vozy a jedno stanoviště v Ostrově, Sokolově a Chebu. Jaká je síť výjezdových stanovišť v současné době, kolik bylo vozů, které byly okamžitě schopné v případě mimořádné události vyjet? Nikdo z vás nebyl schopen poděkovat za to, co zde vybudoval. Děsím se skutečnosti, kdy se něco v současné době stane, nebude s čím vyjet, protože záložních vozů, které jsou schopny vyjet, je minimum. A to je skutečnost, kterou před veřejností záměrně zamlčujete.
Nespokojený občan

Dobrý den.
Jsem velice ráda, že se mohu touto cestou zeptat na věci, které mi, pevně doufám, zodpovíte. Mé otázky se týkají ÚZZS KK. Podle Vašich vět jste velice rád, že pan Nečesaný je momentálně ve vedení této organizace. Zaměstnanci (většina) a někteří občané jsou jiného názoru.
Nemá smysl zde rozebírat, že pan Tukinski udělal pro záchrannou službu hodně. Vy jste stejně jiného názoru. Chápu, že pohlížíte na p. Nečesaného jako na člověka, který by měl organizaci stabilizovat. Já i přesto, že se mi nelíbí jeho kroky, jeho jednání s lidmi atd., uznávám, že jako ekonom je člověk na svém místě. Myslím si, že p. Nečesaný nevede výrobní podnik, i když on sám to tak chápe, ale podnik, jak on nazývá KKN a záchrannou službu, kde jde o životy lidí.
Nechci po Vás, abyste řešil, že se nové vedení nechalo slyšet, pokud se někdo kladně bude vyjadřovat o p. Tukinském, tak za dveřmi stojí jiní, ale informován byste o tom měl být. Neměl byste ze své pozice dopustit, aby se lidé báli říct svůj názor. Není to správné, co se momentálně děje, ale jsou zde závažnější věci.
Ještě než se k nim dostanu, by mě zajímalo, jak je možné, že všechno, co udělalo bývalé vedení, je špatně, např. nákup vozů, lékaři a jejich přesčasové hodiny, lékaři jako OSVČ. Přece o tom všem jste jako kraj museli vědět, vše s vámi bylo konzultováno. Tak kdo udělal chybu?
Velice by mě zajímalo, jak dopadl audit. Proč dodnes nebyl zveřejněn?
Pokud na danou situaci nebudete pohlížet jako ekonom, připadá Vám rozumné, že se zrušila záložní auta? Že riskujeme životy občanů? A opravdu tuto situaci nezveličuji. Jenom člověk, který pracuje ve zdravotnictví, ví, o čem píšu. Nebo si to uvědomíte, až se něco stane? Ale to už bude pozdě.
Dále bych se chtěla zeptat, jak můžete dopustit, že při takové ekonomické situaci v našem státě a konkrétně ve zdravotnictví, kdy není na zvýšení platů, pan Nečesaný nařídil, že i pro pacienty, které by mohla převézt převozová sanita, jak bylo zvykem a funguje to i v jiných krajích, jezdí RZP. Chápu, že po stránce ekonomické velice dobrá změna, ale co se na to podívat z jiného úhlu?
Vím, že z Vaší strany nemůžeme očekávat negativa k osobě p. Nečesaného. Jsem velice zklamaná, že neslyšíte volání těch obyčejných lidí, kteří svoji práci dělali s plným nasazením a momentálně chodí do práce s nechutí. Mohli jsme být hrdí na to, jaké zdravotnictví máme v kraji, bohužel to už dávno není pravda. Pacienta totiž nezajímá politická situace a ekonomický pohled, ale lidský přístup a hlavně záchrana života.

Dobrý den pane hejtmane.
Pod vedením MUDr. Luďka Nečesaného mi bylo sděleno, že pokud se mi nelíbí, že přesčasové hodiny nejsou placeny, nemusím též chodit druhý den do zaměstnání. Pan doktor Nečesaný kritizoval bývalého řiditele MUDr. Tukinského, že z jejich bývalého vedení nám bylo vyhrožováno. Není tomu tak, je tomu tak teď...
Předem děkuji za odpověď. František K. 

Vážený pane hejtmane,
velice by mě zajímalo, proč na své diskusní stránce zveřejňujete z většího procenta pozitiva týkající se osoby p. Nečesaného. Nezaráží Vás fakt, že děkovné dopisy za nové vedení jsou pouze ze strany sokolovských záchranářů?

Vážený pane hejtmane,
zastavte prosím už tu nechutnou anonymní anketu "většiny nespokojených zaměstnanců ZZS KK", jejíž obsah není hoden občana 21. století a popírá veškeré principy, netroufám si už ani vyslovit, slušné komunikace. Pouze fabulace, které zavání někdy až demagogií, buď záměrně, nebo z neznalosti. Dotazy jsou vedeny ANONYMNÍMI jedinci (to už něco napovídá), kteří je s oblibou prezentují za nějakou neznámou VĚTŠINU zaměstnanců? (z čehož není jasné za jak velkou a jmenovitě za koho?).
Oblíbené zavádějící a nic nevypovídající fráze užívané zdejšími anonymními pisateli (či pisatelem) jsou: je všeobecně známo, říká se, slyšel jsem, někdo povídal, někdo viděl.
Dovolte mi proto reagovat stručně, jasně a hlavně fakticky. Mě jako občana zajímá, abych měl dostupnou lékařskou péči, včetně té neodkladné, kterou má zajišťovat ZZS. Tzn., aby, když budu potřebovat jejich služby, dostavili se v co nejkratším čase, s odpovídajícím vybavením a odborně zdatní. Aby byli odpočatí a chovali se slušně a profesionálně. A aby mi poskytli odpovídající péči, naložili do čistého vozu a předali mému stavu odpovídajícímu zdravotnickému žařízení. A TO JE ZÁKLAD A SMYSL POSLÁNÍ ZZS. Proto, aby výše uvedené bylo splněno, musí organizace dobře hospodařit a nakládat se svými prostředky. A jak to dopadlo? To jsme se všichni dozvěděli koncem minulého roku.
Má mě jako občana zajímat, že se někdo ve služebním voze zastaví pro svačinu? Osobně potkávám policisty u MC, nebo večerek, či hasiče, kteří v uniformě a se služebním vozem jezdí pro svačiny, i žluté sanitky před večerkou a jejich posádku vycházející s minerálkou a houskami. Mně osobně to nevadí, jsou to lidi jako já a mají své potřeby a když tím nic neporušují, při své činnosti a jsou tam, kde mají být, když je potřeba a odvedou dobře svojí práci, ať se občerstvují klidně dál.
Nebo, že by snad někdo z pisatelů viděl vedení ve služebních vozech se znakem ZZS KK a SPZ KK v Liberci? Byl tam snad někdo a viděl je na vlastní oči? Tak ať podá konkrétní stížnost, čas, datum, místo, popř. foto z mobilního telefonu, který má dnes už každý. Ať si regulérně stěžuje. A ať se regulérně prošetří, jestli ano či ne. Třeba to mají ve smlouvě, stejně jako já a moji kolegové můžeme užívat firemní vozy pro vlastní účely. Jednatel společnosti má i svého řidiče, no a? Je to holt benefit plynoucí z pracovní pozice a postavení.
Nebo snad se mám jako občan zabývat tím, že si někdo v dnešní době v rámci finanční gramotnosti neumí nastavit odchod plateb s několikadenní rezervou od příchodu výplaty na účet? Občas se stane, že z jakéhokoliv důvodu se mohou platby zpozdit. Proto si to má každý uvážit a nastavit libovolně s rezervou.
Pro mě jako pro občana jsou podstatná fakta a to jest:
- záchranná služba zkolabovala
- byla šest let poslední ZZS v ČR, která neměla zavedený setkávací systém s efektivním využitím lékaře v malém voze, který dojíždí velký vůz se záchranáři a naopak. Místo toho těžkopádný systém s neefektivním obsazením (dokonce sanitáři?!) to je opravu hudba raných 90. let a nyní se píše rok 2012! 
- malé vozy v barvách ZZS KK, které měly sloužit posádkám s lékařem v setkávacím systému, byly využívány odvolanými primáři oblastí (VW Passat) a bývalým ředitelem (Land Rover) právě pro osobní účely. A nyní? Jsou zavedeny do setkávacího systému viz. web ZZS KK a krajský tisk.
- přebujelý autopark za drahé peníze? Pro případ hromadného neštěstí? Víc sanitek než personálu? Kdo by s nimi na to místo vyjel? A byly snad plně vybavené vším potřebným jako ty aktivní v provozu? Příprava na katastrofu či hromadné neštěstí se v Evropě a republice řeší odlišným způsobem, než přebujelým autoparkem.
- nezdravé pracovní prostředí, odrážející se v interpersonálních vztazích a záchranářích samotných. Vše způsobeno protekčním chováním a nefungující péčí o lidské zdroje. Může za to snad Dr. Nečesaný s novým týmem, který je u kormidla 3 měsíce? Takové poškození interpersonálních vztahů, protkané nedůvěrou, se napravuje roky, natož po pár měsících.
- dispečink, dle posledních zpráv fungoval s nevyhovujícími IT systémy, ačkoliv všude v republice opět již pár let ZZS pracují s moderními přístroji, u kterých budou inovovat možnosti a kapacity. Na dispečinku ZZS KK teprve kupují to, co už jinde mají.
- ochranné prostředky samotných záchranářů včetně uniforem a obuvi? Stačí se někdy podívat na TV v čem a jak jsou oblečení záchranáři po republice. A pak potkat posádku ZZS KK v nemocnici.
Tolik malý výčet nezvratných faktů a postřehů vypovídajících o stavu PŘED a PO z pohledu občana. Občana, který se nezabývá pomluvami, kdo, kde a s kým, jak a za kolik. Ale zajímá se o kvalitu prostředí a služeb v místě, kde žije. Proto mě nezajímá, jestli se o někom povídá, že je hodný, nebo zlý. Mě zajímají fakta a výsledky. Z výše uvedeného mám jasný a jednoduchý závěr, že manažer je SCHOPNÝ NEBO NESCHOPNÝ.
A pokud něco léta nefungovalo tak, že došlo až ke kolapsu ve všech směrech, nelze se divit, že náprava nebude mávnutím kouzelného proutku, ale nějaký ten čas potrvá. A v určitých směrech jsou inovace a moderní trendy, pochopitelně proti zaběhlým nešvarům, mírně řečeno nepohodlné.
Ale díky za odhalení a snahu nápravy.
Díky, pane hejtmane a jen tak dál, obzvlášť v současné době je potřeba pozitivních a smysluplných impulsů ve společnosti.
A protože zde píši za sebe, také za sebe Vám děkuji.
Občan v naději. 

Vážení pisatelé,

na dotazy týkající se činnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ZZS KK) jsem na těchto stránkách už odpovídal, dokonce vícekrát. I když chápu, že se jedná o velice závažnou problematiku, obsah dotazů se víceméně opakuje, proto odpovědi najdete v mých předchozích reakcích.

K některým z připomínek se však vyjádřím. Podle informací od vedení záchrané služby není pravda, že by zaměstnancům někdo vyhrožoval tím, že jsou na jejich místa jiní. V současné době se plánuje posílení karlovarské a sokolovské oblasti v úseku rychlé zdravotnické pomoci, proto bude několik řidičů naopak přijato.

Co se týče výběru vozů pro převoz pacientů, o tomto rozhodují pracovníci operačního střediska záchranné služby. Ti v souladu s odbornými pravidly určují, jaký vůz a s jakou posádkou k nahlášenému případu vyjede.

A ještě k dotazu, proč nebyly zveřejněny výsledky finančního auditu. Odbor kontroly krajského úřadu vykonal u ZZS KK v období od prosince 2011 do března 2012 dvě veřejnosprávní kontroly (termín finanční audit se v této souvislosti nepoužívá). Závěry se nezveřejňují. Výsledný protokol první z kontrol, při níž byly zjištěny závažné nedostatky, ale dostala k dispozici média.

První kontrola byla mj. zaměřena na prověření finančních toků a zjištění, z jakého důvodu organizace požadovala v prosinci 2011 od Karlovarského kraje finanční výpomoc ve výši 10 milionů korun. Vedle špatného hospodaření byl zjištěn také nestandardní systém odměňování lékařů. Při druhé kontrole, při které byl prověřován systém odměňování lékařů-OSVČ, byl objeven závažný nesoulad vedených evidencí.

Na základě kritických podnětů přispěvatelky do této rubriky provedl odbor kontroly v minulém měsíci rozbor uzavřených smluv a výdajů ÚZZS KK v letošním prvním čtvrtletí. Nezjistil přitom, že by docházelo k nějakým nestandardním krokům a operacím, ani neobjevil znaky podvodného jednání.

Touto mou reakcí považuji záležitost opakujících se dotazů na téma situace u záchranné služby za uzavřenou. Jak správně napsal poslední z přispěvatelů, veřejnost má právo od záchranářů požadovat slušné a ve všech směrech profesionální zacházení. Žádám tedy všechny zainteresované, aby to měli na paměti.
 

Dobrý den pane hejtmane.

Sleduji již delší dobu mediání kampaň Vaší příspěvkové organizace ÚZZS KK nyní v čele s MUDr. Nečesaným a přesně k tomu směřuje můj dotaz.

V čem spočívá stabilizace záchranné služby? Dnes za mnou přišel můj syn s prosbou o zapůjčení peněz, neboť jako zaměstnanec záchranné služby neobdržel výplatu, na kterou pravidelně každý měsíc čeká, neboť ani banka, kde má úvěr na bydlení, ani děti, které ač je to zvláštní, chtějí jíst. Co já vím, ještě se mu nestalo, aby mu na účet v době výplatního termínu nepřišly peníze.

Pracuje u této organizace již 15 let a podle jeho slov to, co se tam děje dnes, to nemá obdoby. Ráno když přijde do zaměstnání, nemůže jeho posádka vyjet na další výjezd, pokud noční posádka odjede třeba do Prahy, protože jim nové vedení odebralo náhradní auto, tak sedí, ačkoliv je třeba dalšího výjezdu, nemohou vyjet. Začínám se bát o sebe a své děti, neboť záchranka dle jeho slov přestává plnit svou funkci.

Myslím si, že mi odpovíte, že chybu udělala banka, ale výplatu ještě neobdržel žádný ze zaměstnanců. To je asi ta stabilizace záchranné služby, o níž psal tento týden MUDr. Nečesaný.

Děkuji za odpověď.

Vážená paní,

podle informací od ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ZZS KK) MUDr. Luďka Nečesaného byly březnové výplaty zaměstnancům připsány na účet s jednodenním zpožděním. Nedodržení výplatního termínu bylo podle jeho slov způsobeno složitějším postupem kvůli převodu přesčasových hodin, které zaměstnanci nevyčerpali do konce loňského roku. Nicméně chápu, že pokud živitel rodiny nedostane výplatu v očekávaný den, je to problém.

Situací okolo záchranné služby se zabývám velmi intenzivně. Mimo jiné jsem její vedení vyzval k předložení a obhajobě koncepce rozvoje a vedle toho jsem si vyslechl skupinu nespokojených lékařů převážně ze Sokolovska. Když jsem od obyvatelky regionu obdržel kritiku nového vedení záchranné služby, zadal jsem kontrolu jejího hospodaření, která nařčení nepotvrdila.

Směr, který MUDr. Nečesaný se svým týmem nastolil, je podle mého názoru správný a já budu trvat na tom, aby hlavním cílem byla stabilizace záchranné služby po všech stránkách.
 

Vážený pane hejtmane,

jsem zaměstnanec Územní zdravotnické záchranné služby KK středisko Sokolov, tudíž pevně vnímám situaci, která zde panuje. Nejdříve Vám chceme poděkovat za p. ředitele MUDr. Nečesaného a za celý jeho tým. Lepší volba už nemohla přijít. Proto nás dneska velice mrzí aktivita některých lékařů, kteří začali sepisovat nesmyslné petice jenom proto, že musí více pracovat. Tito lékaři už zapomněli, co se u nás dělo před dvěma měsíci.

Proslýchá se, že je tu reálná šance na návrat MUDr. Vaňka zpět na post primáře v Sokolově. Prosím o Vaše vyjádření k této věci. S MUDr. Vaňkem by se vrátila pro Vás nepředstavitelná šikana, diktatura, arogance vůči střednímu personálu.

Najíždíme na nový systém, který je v celé České republice zajetý už léta a všude bezchybně funguje. Tato změna znamená více práce (více peněz z pojišťovny, daleko lepší péče o pacienty), a to se lékařům, kteří chodili na záchranku za 400-600 Kč na hodinu odpočívat, nelíbí, proto se dnes bouří a sepisují nesmyslné petice.

Je třeba záchrannou službu vnímat jako celek a dotáhnout tento projekt do konce.

Za kolektiv spokojených záchranářů Vám velice děkuji.

Dobrý den pane hejtmane.

Chtěl bych se zeptat na pár věcí ohledně záchranné služby. U nás v Sokolově se proslýchá, že v květnu má proběhnout výběrové řízení na nového ředitele ZS. Máme informace, že bývalý primář Vaněk se domluvil s nějakým doktorem, který se do výběrového řízení přihlásí a jelikož ten lékař má dlouhodobou praxi v urgentní medicíně, je docela pravděpodobné, že by mohl vyhrát. A ten pak jmenuje zpátky do funkce primáře ctěného pana Vaňka a dokonce ho zvolí opět zástupcem ředitele, takže budeme opět tam, kde jsme byli.

Pan Vaněk neustále zjišťuje informace o novém vedení, nelíbí se mu jejich škrty a zásadní změny. Ono se to vlastně nelíbí skoro všem doktorům, protože teď konečně musí začít dělat to, co mají, a to pracovat. Ne celé dny polehávat a na výjezdy za sebe posílat sestry.

Doktoři už snad sepsali petici proti krokům nového vedení, protože prostě nechtějí dělat. Dříve když udělali jeden výjezd za noc, tak nadávali, teď jich udělají třeba pět a to se jim nelíbí, ale jsou v práci, tak by měli pracovat. Vždyť to dělat nemusí, můžou jít do nemocnice za mnohem víc služeb a za mnohem míň peněz. My jako řadoví zaměstnanci opět nevíme, co s námi bude, když se vrátí Vaněk do funkce, jsme připraveni podat hromadnou výpověď. My prostě už pod takovým vedením pracovat nebudeme, nenecháme se už ponižovat a šikanovat a hlavně kraj už by se neměl nechat okrádat.

Jak je možné, že si Vaněk a Tukinski rozdali každý vánoční odměnu 450 tisíc Kč? Za co jí dostali? Za zásluhy to určitě nebylo. Ale zaměstnancům chtěli plošně snížit platy, aby měli pro sebe, hrabou totiž na důchod. Nám je z takových lidí špatně a nechceme je jako své nadřízené.

Musím říct, že teď je situace na ZS jiná. Nikdy jsem neviděl takovou ochotu kolegů a chuť do práce, když na nás nikdo nekřičí, že jsme tupouni a ondoňové. Kdo to nezažil, neuvěří. A jestli někdo nadává na nové vedení, tak jsou to právě ti, co byli nadstandardně odměňováni nebo jim přibyla práce. My, obyčejní zaměstnanci, se práce nebojíme a klidně z tý sanitky za celou šichtu nevylezeme. Nebojíme se práce, ale chceme mít za svou práci adekvátní plat a na vedoucích funkcích lidi, co se umějí chovat lidsky a ne s námi zacházet jako s kusem hadru. Na svou práci potřebujeme psychickou pohodu a ne aby nás někdo neustále šikanoval.

Ono se stačí podívat na audit, který probíhá nebo jestli už je hotov, a zjistíte, kolik peněz kam plulo. Že na každém stanovišti byla auta, pro která nebyly ani posádky, říkalo se jim záložní auta. Takových jsme jen na Sokolovsku měli asi 10 a k čemu? Pan doktor Vaněk tvrdí, že pro případ hromadného neštěstí, ale přece nemůže záchranná služba mít v záloze tolik vozů jen kvůli tomu, kdyby náhodou spadlo letadlo. Od toho jsou tu hasiči s jejich krizovým managementem a ty záchody nám postaví také. Nepotřebujeme pojízdné WC a podobné nesmysly. Potřebujeme kvalitní vybavení, GPS navigace, vysílačky a kvalitní oblečení a ochranné pomůcky, ne staré vozy, co mají najeto 200 tisíc km.

My za novým vedením stojíme, protože konečně je vidět, kam šly všechny ty peníze a že se dá najednou ušetřit obrovská suma peněz. Naštvaní jsou jen ti, co o něco přišli, třeba zaměstnanci varské záchranky, kterým dr. Tukinski dával nadstandardní osobní ohodnocení. Třeba někteří řidiči pobírali až 40 tisíc Kč měsíčně, tak kde to jsme? Teď mají všichni stejně a je to spravedlivé.

Chtěli bychom znát vaše stanovisko, jestli se dr. Vaněk má možnost vrátit do funkce primáře nebo ředitele nebo jestli jako zřizovatel ZS toto nedopustíte.

Děkujeme za odpověď, zaměstnanci ZS Sokolov

Vážený pane hejtmane,

touto cestou bychom chtěli poděkovat novému vedení ÚZZS KK za vše, co pro nás doposud udělali. Za největší pozitivum považujeme vstřícné chování, které nám umožňuje klidně a kvalitně vykonávat naši práci.

Mimo jiné, jako velikou poctu považujeme zvýšení platů střednímu zdravotnickému personálu, po letech se srovnaly a zvýšily platové třídy, na které jsme měli nárok.

Naším přáním by bylo, aby tito lidé v čele s MUDr. Luďkem Nečesaným nadále zůstali ve vedení ÚZZS KK, pro nás jako pro zaměstnance ZS vedení těchto lidí přineslo na naše pracoviště samé pozitivní změny.

Kolektiv sester, řidičů a záchranářů Sokolov

Dobrý den, pane hejtmane,

nemám ani dotaz, ale chci poděkovat za dosazení pana Nečesaného a jeho týmu do vedení záchranné služby.

Minulé vedení si bralo neskutečné odměny a zaměstnancům jen brali. Teď už se dostávám na slušnou výplatu, ale nejdůležitější je, že nezažíváme žádné ponižování a žádnou šikanu. Teď si možná stěžují jen ti, kteří donášeli, a proto byli oblíbení. Teď jsme si tam všichni rovni.

Za vše děkujeme panu Nečesanému a jeho týmu, který neměl žádnou zkušenost s vedením záchranné služby, ale dělá vše pro lidi a aby vše fungovalo. Pan Nečesaný má velikou důvěru a podporu u řadových zaměstnanců, kteří stojí za ním.

S pozdravem dlouholetý a teď spokojený zaměstnanec

Vážení pisatelé,

situace v Záchranné službě Karlovarského kraje (ZZS KK), v jejímž čele stojí MUDr. Luděk Nečesaný, je v poslední době hodně diskutována uvnitř i vně organizace. Ke mně se dostala jak chvála nového vedení, tak jeho kritika. Všemi podněty se velmi intenzivně zabývám.  

ZZS KK měla pod bývalým vedením závažné ekonomické problémy, kvůli nimž byl odvolán tehdejší ředitel MUDr. Ivo Tukinski. Toho ve funkci na přechodnou dobu vystřídal MUDr. Karel Vaněk. V současné době záchrannou službu řídí zmíněný MUDr. Nečesaný se svým týmem, který má za úkol její celkovou reorganizaci.

MUDr. Nečesaný zůstane v čele záchranné služby do doby realizace výběrového řízení na ředitele. To bude vyhlášeno tehdy, až bude tato organizace po všech stránkách co nejvíce stabilizována. Určitě ale nemohu já ani nikdo jiný ovlivnit, kdo se do něj přihlásí. Stejně tak si nový ředitel nejspíše nenechá zasahovat do volby primářů pro jednotlivé oblasti Karlovarska, Sokolovska a Chebska.

Jak už jsem uvedl v úvodu, situací v ZZS KK se intenzivně zabývám. V minulém týdnu jsem byl přítomen jednání, kdy se u jednoho stolu sešlo současné vedení záchranné služby s nespokojenými lékaři zejména ze Sokolovska. Obě strany jsem požádal, aby jejich společným cílem byla stabilizace této organizace. Z mého pohledu došlo k vyjasnění minimálně některých sporných bodů.

Rozhodnutí, která učinil MUDr. Nečesaný se svým týmem, se zdají být správná. Budeme trvat na setrvání na této cestě a nepřipustíme, aby docházelo k porušování zákona tak, jak to prokázaly kontroly činností záchranné služby za minulého vedení.
 

Vážený pane hejtmane,

víte, že se podílíte na devastaci záchranné služby KK a ohrožujete životy lidí zde žijících? ZS je rozkrádána současným vedením pod záminkou restrukturalizace, lepší vozidla se stahují z výjezdových stanovišť a budou prodána do jiných krajů, zde zůstanou pouze vraky.

Víte, že ZS platí nemocnici Karlovy Vary za pronájem kanceláří, kam ten váš krizový manager převedl zaměstnance administrativy ZS?

Víte o tom, že služební vozidla - osobní jsou přidělena tzv. týmu pana Nečesaného, jezdí si s tím po soukromých nákupech a jezdí si s nimi pan Kail a hlavní sestra domů do Liberce? Kdo to platí?

Viděl jste jejich pracovní smlouvy, abyste nedopadli jako v Liberci, kde pan Nečesaný vyplatil při odchodu svému týmu přes 6 miliónů na odchodném. Víte, že pracoval či pracuje jako dealer firmy Braun a nyní nemocnice i ZS nakupují pouze u této firmy za částky překračující 250.000 Kč a není vypsáno výběrové řízení? Nejsou zde porušována rozpočtová pravidla?

Vážená pisatelko,

píšete, že se podílím na devastaci záchranné služby v Karlovarském kraji a ohrožuji životy zde žijících lidí. To jsou dost silná slova. Já si to nemyslím. Právě naopak. Nové vedení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ZZS KK), tedy tým MUDr. Luďka Nečesaného, její devastaci zabraňuje.

Nicméně Vaše podněty jsou natolik závažného charakteru, že jsem pověřil odbor kontroly krajského úřadu, aby provedl rozbor všech činností ZZS KK, o kterých se zmiňujete. Pracovníci tohoto odboru tak prověřili všechny nově uzavřené smluvní vztahy a výdaje související s dodávkou materiálu a služeb v letošním prvním čtvrtletí. Nenarazili přitom na žádné nestandardní kroky či operace, ani nezjistili znaky podvodného jednání. Zároveň vedení ZZS KK předložilo své koncepce uspořádání výjezdových stanovišť a využívání sanitních vozidel, které jsou podle mého názoru podloženy logickými argumenty. 

Nové vedení záchranné služby mj. zarazilo některé činnosti a aktivity na hraně či za hranou zákona, které zde byly v minulosti praktikovány, jako např. zaměstnávání kmenových lékařů na OSVČ. Služby, které ZZS KK v současné době využívá, jsou nakupovány podle pravidel příspěvkové organizace kraje a s dodržením rozpočtové kázně.

Dřívější naddimenzovanost vozového parku záchranné služby vedla k velkému plýtvání peněz, které pak chyběly jinde. S nadbytečnými vozidly bude nakládáno právě naopak, než  Vy píšete. V kraji zůstanou ta lepší a ostatní se záchranka pokusí prodat. 

To, že část administrativy záchranné služby sídlí v objektu nemocnice, má své jasné výhody zejména s ohledem na jednotné ekonomické řízení obou subjektů. Placení nájemného za kanceláře je pak důkazem toho, že si je nové vedení vědomo nepřípustnosti "dotování" záchranné služby nemocnicí. Zmiňujete se také o působení MUDr. Nečesaného u společnosti B-Braun, to je však dávnou minulostí.  

O situaci v ZZS KK se intenzivně zajímám a budu se o ni zajímat i nadále. Např. v minulém týdnu jsem byl přítomen setkání jejího současného vedení s nespokojenými lékaři zejména ze Sokolovska. Obě strany jsem požádal, aby jejich společným cílem byla ekonomická a personální stabilizace této organizace. Takový směr bude vedení kraje podporovat.
 

Děkuji za odvážnou odpověď k problematice chebského babyboxu. Zveřejněte prosím jméno referentky stavebního úřadu. Jak je možné vydat stavební povolení na stavbu nacházející se na pozemku jiného vlastníka? Stavební zákon platí pouze pro někoho? Myslíte, že bych dostal stavební povolení na garáž na pozemcích například chebského starosty?

Vážený pane,

jak jsem už uvedl v odpovědi na Váš předchozí dotaz, zeď, v níž je babybox umístěn, není v majetku Karlovarské krajské nemocnice (KKN), ale realitní firmy se sídlem v Rakousku. Podle informací z chebského stavebního úřadu povolení na stavbu na pozemku jiného vlastníka vydáno nebylo. V současné době je v běhu řízení, během kterého by měl vlastník zdi udělit dodatečný souhlas se stavbou. Během dvou až tří týdnů by tak babybox mohl znovu začít sloužit svému účelu.

Nicméně mi dovolte, abych Vám tlumočil omluvu managementu KKN, který nastalé situace velice lituje. Předseda představenstva KKN Luděk Nečesaný mě informoval, že iniciátorovi babyboxů, panu Ludvíku Hessovi z Nadace pro odložené děti Statim, byla vzhledem k nejasným vlastnickým vztahům nabízena jiná místa pro umístění schránky. On ale trval na zdi u vrátnice nemocnice s tím, že je nejdostupnější. S ohledem na časovou tíseň a fakt, že babybox není v majetku KKN, se jejímu vedení rozhodnutí zmíněné nadace nepodařilo zvrátit. Z těchto důvodů je však velice obtížné označit jednoznačného viníka situace.
 

Dobrý den pane hejtmane!

Chtěl bych se Vás zeptat, jak a kdy bude probíhat výběrové řízení na místo ředitele Záchranné služby KK. Mám obavy z návratu některých živlů nebo jejich nastrčených, dnes již přemlouvaných prostředníků z řad lékařů.

Vážený pane,

s realizací výběrového řízení na místo ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje se počítá, přesný termín však zatím nebyl stanoven.

V současné době je prioritou stabilizace záchranné služby jak po ekonomické, tak personální stránce, což má za úkol tým MUDr. Luďka Nečesaného. I mým přáním je, abychom našli takového nástupce MUDr. Nečesaného, který dokáže v příznivém trendu pokračovat.

Vážený pane hejtmane.

Před vánoci 2011 jste společně s panem Hartmannem z chebského městského úřadu předávali do provozu chebský babybox. V té době se jednalo o nejmodernější zařízení v republice s pokročilou technologií včetně klimatizace, topení, počítačového monitoringu a dalších funkcí. Město Cheb přispělo na zařízení částkou 45.000 Kč. Od poloviny ledna je zařízení mimo provoz. Nemáte pocit, stejně jako já, že to byla poměrně drahá hračka?

Rád bych se zeptal na celkové pořizovací náklady a důvod proč neslouží svému účelu. Nejedná se náhodou o problém s pozemkem, kde je umístěn?

Děkuji za odpověď.

Vážený pane,

chebský babybox je v současné době skutečně mimo provoz. Intenzivně se ale pracuje na tom, aby odstávka mohla být co nejdříve ukončena.

Překážkou v užívání schránky, která je umístěna ve zdi u vchodu do chebské nemocnice, je to, že zeď má v majetku nadnárodní realitní společnost, od níž úřady potřebují souhlas s provozováním babyboxu. O udělení souhlasu jedná se společností se sídlem v Rakousku vedení Karlovarské krajské nemocnice (KKN). Podle předsedy představenstva KKN Luďka Nečesaného byla Ludvíku Hessovi, jenž projekt babyboxů zaštiťuje, nabízena i jiná místa v areálu chebské nemocnice. On však trval na tom, že zmíněná zeď je z hlediska dostupnosti a zachování anonymity vhodnější.

Celkové náklady na zhotovení jednoho babyboxu se pohybují okolo 250 tisíc korun. Karlovarský kraj na všechny tři babyboxy v regionu - sokolovský, chebský a karlovarský - přispěl částkou 40 tisíc korun. Drahou hračkou bych však zařízení, které přispělo k záchraně už 67 dětí, určitě nenazýval.
 

Dobrý den pane hejtmane,

koukněte se na to, kdo začal tátu na dialýzu vozit do nemocnice v Karlových Varech začátkem února. Vzali nám toužimáky, teďka jezdí a pozdě jiný sanitky. Vzadu zima, vpředu kouří a domů potom taky a pozdě. Chtěli bychom, aby se to vrátilo, ale prý to nejde, toužimáci že nemají smlouvu a budou končit, ti ale říkají, že jim to vzala nemocnice, že nás vozit chtějí.

Děkujeme Vám za Vaši odpověď.

Vážená paní,

změny v organizaci a způsobu práce Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ÚZZS KK), ke kterým dochází v souvislosti s nástupem nového vedení, se určitým způsobem dotkly i dialyzovaných nemocných. Ti jsou do i z dialyzačního střediska v Karlových Varech převáženi na základě dohody mezi ÚZZS KK a soukromou firmou, která v pronajatých nemocničních prostorách provozuje dialyzační program.

Chci Vás ujistit, že nedostatkům v logistice, na které jste upozornila, je věnována patřičná pozornost. Byly posíleny směny řidičů a ke zlepšení situace by mělo přispět i to, že se dispečer bude zabývat pouze přepravou nemocných. Stejně tak jsou postupně zlepšovány podmínky v převozových vozech.

Co se týče Vaší poznámky, že řidiči dopravní služby při převozu Vašeho otce kouří, to si opravdu nesmí dovolit. Pokud budeme mít konkrétní poznatky, budeme se takovými prohřešky zabývat. 

Nové vedení záchranné služby se snaží o posílení své působnosti mezi dopravními zdravotními službami. Pomoc při přepravě dialyzovaných osob je logickým krokem, především z důvodu zachování několika desítek pracovních míst.
 

Dobrý den pane hejtmane,

chci vám jen říct, že dosadit pana Nečesaného jako ředitele záchranné služby byl správný krok a my zaměstnanci jsme z toho nadšeni. Konečně se za nás taky někdo postavil a dělá svou práci poctivě, konečně se ruší bezvýznamné funkce, které kraj stály akorát peníze a konečně chodíme do práce i z práce s čistou hlavou a nikdo nás nešikanuje.

Budeme rádi, když pan Nečesaný zůstane ve funkci nastálo.

Teď již spokojený zaměstnanec ZS

Vážený pane,

jsem rád, že jsme volbou nového vedení Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje přispěli ke spokojenosti Vaší i Vašich kolegů. Hledali jsme odborníka, který by byl schopen se svým týmem zajistit bezproblémový chod záchranné služby za její současné reorganizace.

Vedení tohoto subjektu jsme nakonec svěřili předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice MUDr. Luďkovi Nečesanému, ovšem jen do doby realizace výběrového řízení. Věřím, že se mu podaří nastartovat potřebné změny a svému nástupci předá záchrannou službu v podstatně lepší kondici, než v jaké ji přebíral.

Vedením záchranné služby pouze na dobu určitou byl MUDr. Nečesaný pověřen zejména proto, že má před sebou jiné velké úkoly. V první řadě je to zprovoznění Pavilonu akutní medicíny, který má v areálu nemocnice Karlovy Vary začít sloužit v červnu letošního roku.

Dobrý den pane hejtmane.

Chtěl jsem se Vás zeptat, jak budete řešit situaci na záchranné službě Karlovarského kraje? Četl jsem článek, že po odvolání ředitele Tukinského je prozatím jmenován do funkce ředitele Karel Vaněk, kvůli finanční situaci na záchrance, aby situaci pomohl vyřešit. Připomíná mi to, že jste udělal kozla zahradníkem, omlouvám se za toto přirovnání, ale bohužel je to tak. Myslím, že na záchrance znám situaci docela dobře, když vidím, že tak arogantní člověk, jakým pan Vaněk je, který si neumí vážit práce svých podřízených, tak mě toto Vaše řešení naštve, protože takový člověk nemá takovou funkci vykonávat ani jako primář.

Vadí mi, že doktoři berou takový peníze a podřízený jako jsou sestry, řidiči a sanitáři berou proti nim almužnu, přitom sestra při výjezdu dělá třikrát víc práce než nějaký doktor. Pan Vaněk se neumí chovat ani při výjezdu, když by měl být za této situace absolutním profesionálem, ale je nervózní a sprostý na celou posádku. Nedivím se, že finanční situace na záchrance je taková, když tomu šéfujou takový lidi jako je on.

Jak je možné, že za stejnou práci má jedna sestra o několik tisíc vyšší plat než ostatní sestry? Odpovím za Vás, protože udržuje milenecký vztah s primářem, tak to bohužel není o práci, ale o posteli. Doktoři si dávají vysoké odměny a ostatní zaměstnanci nedostanou ani korunu odměn a při tom všem, co zažívají na výjezdech, si myslím, že si to zaslouží všichni ostatní.

Děkuji za odpověď a doufám, že se někdo nad tím zamyslí a vyvodí z toho nějaký závěr.

Dobrý den,

situace na Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje (ÚZZS KK), o kterou se zajímáte, je pro nejbližší období vyřešena. Do jejího čela byl jmenován současný ředitel Karlovarské krajské nemocnice MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, který si přivádí svůj tým.

Pověření MUDr. Karla Vaňka řízením ÚZZS KK bylo prozatímním řešením po odovolání MUDr. Ivo Tukinského. Mezitím kraj hledal jinou kompetentní, odborně zdatnou osobu, která by dokázala řídit a stabilizovat chod záchranné služby. MUDr. Nečesaný má s řízením zdravotnických zařízení, a to i příspěvkových organizací, jakou je i záchranná služba, bohaté zkušenosti a jsou za ním vidět dobré výsledky. Do funkce byl jmenován na dobu určitou, do doby realizace výběrového řízení.  

Ještě doplním, že vedení krajského úřadu zadalo hloubkovou kontrolu hospodaření záchranné služby, která stále pokračuje

Dobrý den,

četla jsem, že budete opět lídrem sociálních demokratů v Karlovarském kraji. A zaujala mě jediná věc, že chcete dotáhnout do konce změny v nemocnicích. Jaké změny? Sokolov je na 20 let v pronájmu a KKN má nové vedení Vámi vybrané. Že by zase byl na pořadu dne pronájem KKN? Můžete mi popravdě odpovědět? To také ovlivní můj hlas, komu ho dám, jaké straně.

Dobrý den,

na téma krajského zdravotnictví jsem hovořil na okresních konferencích ČSSD. Tím, že chci dotáhnout do konce změny v nemocnicích, jsem však neměl na mysli výměnu jejich vedení, ale projekty ke zlepšení podmínek pro pacienty i personál, tedy především dokončení výstavby Pavilonu akutní medicíny v Karlových Varech a první etapy rekonstrukce chebské nemocnice. To už se ale do novinového článku nedostalo.
 

Vážený pane hejtmane,

usnesením č. RK 840/08/11 schvaluje Stanovení úhrad a pravidel pro vrácení přeplatků z úhrad za poskytované služby v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem. V pravidlech je pouze věta - příspěvek na péči se nevrací. Ráda bych věděla, jak je možné ponechat si peníze za služby, které nejsou poskytovány v případě nepřítomnosti klienta v domově (víkend, dovolená, pobyt v nemocnici...).

Děkuji za odpověd.

Dobrý den,

Karlovarský kraj zřizuje 14 příspěvkových organizací, ve kterých jsou uživatelům poskytovány pobytové sociální služby. Jsou to domovy pro osoby se zdravotním postižením, pro seniory a se zvláštním režimem. Podle zákona o sociálních službách se zde hradí ubytování, strava a péče. Zákon však neřeší problematiku vratek úhrady za poskytované služby za situace, kdy uživatel pobývá mimo tato zařízení.

Rada Karlovarského kraje v této souvislosti svým usnesením č. RK 840/08/11 ze dne 8. 8. 2011 schválila dokument Stanovení úhrad a pravidel pro vrácení přeplatků z úhrad za poskytované sociální služby v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem a uložila jejich ředitelům se tímto dokumentem řídit. V dokumentu jsou stanoveny zásady pro výpočet vratek úhrady za poskytované služby, včetně ustanovení, podle něhož se úhrada za péči nevrací. Důvodem pro přijetí tohoto ustanovení je skutečnost, že sociální služby poskytované v zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem jsou určeny pro klienty, kteří jsou těžce nebo zcela závislí na pomoci jiné osoby, tedy klienty, jejichž stav vyžaduje dlouhodobou péči.

Náklady na poskytovanou péči, především mzdové, vznikají bez ohledu na to, zda uživatel pobývá přechodně mimo tato zařízení. Uživatel hradí náklady ve výši přiznaného příspěvku na péči a tato úhrada je příjmem zařízení sociálních služeb. Výše uvedený dokument, který schválila Rada Karlovarského kraje, není v rozporu se zákonem o sociálních službách.

Pokud uživatel mimo zařízení pobývá delší dobu, je otázkou, zda jeho zdravotní stav skutečně vyžaduje poskytování dlouhodobé péče v pobytovém zařízení, nebo zda by nebylo vhodnější vyhledat odpovídající terénní, popřípadě ambulantní sociální službu.

Dobrý den pane hejtmane,
po přečtení informace o předčasném odchodu unaveného generálního ředitele KKN mne překvapilo, že na jeho místo nastoupí taktéž pracovně unavený člověk. Dále je překvapivé, že na odchod dostal pan Horák "zlatý" padák, zvláště s ohledem na jeho rozhodnutí odejít z místa. A poslední dotaz ze zdravotnictví - jeho služební vůz zůstal k dispozici novému řediteli? Z dopravy mne zajímá - bude dán do schůdného stavu chodník po odstranění kruhového objezdu na Kraslické ulici? A proč je opět rekonstruován kruhový objezd na Kraslické ul. s odbočením na Královské Poříčí? Nedávno byl za nemalý peníz postaven a už si vyžaduje rozšíření? Je to zřejmě s ohledem na další etapu objezdu Sokolova, ale nejsou to zbytečně vyhozené peníze? Děkuji za vaše odpovědi,
Jiří Korbel

Vážený pane Korbeli,
generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice (KKN), a.s. JUDr. Zdeněk Horák ve své funkci opravdu končí, a to dnem 31. srpna 2011. Pokud ale tvrdíte, že jeho místo obsadí „pracovně unavený člověk“, nemohu s Vámi souhlasit. Jistě jste narážel na osobu MUDr. Luďka Nečesaného, který ovšem nebude novým generálním ředitelem nemocnice, ale předsedou představenstva. Jedná se o kompetentního odborníka, který má zkušenosti s vedením velkého krajského zdravotnického zařízení v Libereckém kraji. Nemocnici v Liberci přebíral vysoce zadluženou, neschopnou hradit své závazky. Nejenže ji finančně stabilizoval, ale přivedl do zisku. MUDr. Nečesaný do vedení KKN přichází s celým týmem odborníků a věřím, že jejich působení bude pro nemocnici i pro pacienty přínosem. Dále se ptáte na „zlatý padák“ pro současného generálního ředitele KKN. Vzhledem k tomu, že Dr. Horák odchází na vlastní žádost, mu odstupné vyplaceno nebude, pouze jediný akcionář nemocnice – rada kraje – bude rozhodovat o vyplacení odměny za vykonanou činnost, což je plně v souladu s jeho pracovní smlouvou. Služební vůz zůstane nadále v majetku nemocnice a bude využíván jejím vedením.

K Vašim otázkám z oblasti dopravy: Výstavba okružní křižovatky v Kraslické ulici v Sokolově byla jednou z podmínek pro povolení a zprovoznění objízdné trasy v rámci výstavby nového mostu přes řeku Ohři u Transmotelu. Z časových důvodů a v návaznosti na harmonogram výstavby mostu byla v roce 2010 tato kruhová křižovatka uvedena do provozu jako provizorní. Vzhledem k tomu, že objízdná trasa již byla zrušena, je nyní dokončována trvalá podoba křižovatky. Všechny tyto stavební práce zadává Ředitelství silnic a dálnic ČR a hradí je ze svých finančních prostředků, které jsou určeny na pokrytí nákladů souvisejících s výstavbou silnice R6. Další Vámi uvedená okružní křižovatka je jedním z objektů plánované stavby „Západní obchvat Sokolov-Svatava“, jejíž první etapa by měla být podle mých informací zahájena v příštím roce. Stavba bude realizována z prostředků určených na revitalizaci území dotčených těžbou a jejím investorem je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Dobrý den,

chci se prosím zeptat na pronájem nemocnice KKN. Váš radní p. Larva několikrát psal různá prohlášení do tisku, že zatím pronájem není na pořadu dne, ale jen do voleb!!! Co potom po volbách, když preference ukazují Vaše vítězství-zatím!!! Podle Sobotky je ohrožena věrohodnost strany, která před krajskými volbami v roce 2008 deklarovala, že proces privatizace krajských nemocnic zastaví. Pronájmy se přitom podle něj fakticky rovnají privatizaci. A teď má s ním veliký problém pan Palas.

Kvůli tomu, že Vaše strana mě hluboce podvedla a zklamala tím, že pořád jste usilovali pronájem nemocnic v KK, už Vás volit příští rok nebudu ani spousta lidí co dělá ve zdravotnictví, mají z Vašich kroků strach a obavy.

Děkuji za Vaši odpověď!!

J. Nováček

Vážený pane Nováčku,

pronájem Karlovarské krajské nemocnice (KKN), a.s. skutečně není na pořadu dne a myslím, že se tohoto kroku nemusíte obávat ani do budoucna.

Do KKN nastoupí 1. září nové vedení a já doufám, že se mu zde podaří nastolit poměry, které budou pro chod tak důležité "firmy" optimální.

Ještě připomenu, že akciová společnost KKN vznikla za minulého vedení kraje a my to kvůli stávající legislativě nemáme možnost změnit.
 

Dobrý den pane hejtmane,

v dubnu kdy jste zavírali KDD Aš, tak jste v tisku i rádiu slibovali, že se kraj postará o propuštěné zdravotní sestry a bude jim nabídnuté místo v chebské nemocnici. Do dnešního dne se nic takového nestalo. A navíc, když se hlásíte na pozici zdravotní sestry v chebské nemocnici, tak jste hlavní sestrou odmítnut pro plný stav! Je hezké, jak pan Lokajíček sliboval, ale nic z toho, jak se zdá neuskutečnil.

Děkuji za odpověď. Jan Nováček

Vážený pane Nováčku,

problematika přesunu pracoviště krajského dětského domova pro děti do 3 let do Karlových Varů byla již mnohokrát diskutována v médiích i v této odpovědně. Tento krok, který byl učiněn ku prospěchu dětí, bylo bohužel nutné spojit s ukončením pracovních poměrů tamních zaměstnanců. Jsem si vědom toho, že z tohoto zdravotnického zařízení byly nuceny odejít kvalitní zdravotní sestry, kterým za to, co při své práci dětem poskytovaly a obětovaly, velmi děkuji.

Problém je v tom, že před ukončením činnosti Krajského dětského domova v Aši již pomalu neměly, o koho by se staraly, protože domov byl poloprázdný. Podle informací od jeho ředitelky asi třetina zaměstnanců sama, poté, co bylo oznámeno uzavření objektů, požádala o ukončení pracovního poměru, kdy ihned přecházeli do nového zaměstnání. Další zdravotní sestry našly uplatnění v lázeňských zařízeních ve Františkových Lázních a některé jsou ochotné dojíždět za prací až do Karlových Varů, další část pak byla zaměstnána v nemocnici v Chebu.   

A právě na toto zařízení se dotazujete. Karlovarský kraj je jeho zřizovatelem, proto si mohl dovolit apelovat na generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice, aby při obsazování míst zdravotních sester upřednostnil personál ašského domova. Do nemocnice v Chebu, konkrétně na gynekologicko-porodnické a dětské oddělení, tak přešly čtyři zdravotní sestry.Jinou věcí je, pokud má nemocnice v Chebu, jak uvádíte, plný stav. Není možné ho uměle navyšovat a přijímat zaměstnance nad kapacity jednotlivých oddělení. To určitě ze strany kraje v médiích deklarováno nebylo.

Na základě Vašeho podnětu jsem se znovu obrátil na vedení chebské nemocnice. Jak jsem zjistil, v současné době zde hledají dvě zdravotní sestry - ovšem na oddělení ARO, na kterém legislativa neumožňuje zaměstnat sestry bez předepsaného vzdělání.

Nelehkou situaci propuštěných zaměstnanců ašského domova chápu. S tím, že kraj v této věci nic neučinil, však souhlasit nemohu.
 

Hezký den pane hejtmane,

obracím se na Vás se stížností na hluk z akrobatických letadel na letišti v Přílezích u Toužimi. Mám v této lokalitě nemovitost a denně i v soboty a neděle od ranních hodin do večera nám nad hlavami řvou motory akrobatických letadel. Řekněte mi - jak se má slušný člověk bránit? A neraďte mi, že se mám odstěhovat, já svým chováním nikoho neobtěžuji, řádně platím daně, řádně jsem vás zvolila a teď Vás prosím, udělejte vy něco pro mě. Zakažte akrobatické létání nad Přílezy. V Doupovských horách je místa dost a pár snobů z Karlových Varů mi tu denně ničí nervy. A vy jim ještě z rozpočtu města dáte každoročně nemalý příspěvek (je i z mých daní). Chci mít jen klid. Jak se má slušný člověk bránit? Poraďte mi prosím. 

Lenka Novotná

Vážená paní Novotná,

i když jsem hejtmanem Karlovarského kraje, nejsem všemocný. Chápu, že Vás hluk vydávaný při akrobatických letech ruší, zakázat je ale nemohu. 

Podle informací předsedy Aeroklubu Toužim Lubomíra Vrby se stává, že se nad Přílezy létá i v době, kdy je tamní letiště mimo provoz. Ochranný prostor letiště Přílezy se totiž na jedné straně dotýká řízeného okrsku letiště Karlovy Vary, který ho zároveň od výšky 600 metrů nad zemí překrývá.

Mezinárodní soutěž v akrobacii letadel, na kterou kraj ze svého rozpočtu přispívá, se na přílezském letišti koná jednou ročně. Jinak se zde podle Vrby létá převážně na kluzácích a ultralehkých letadlech, a to především o víkendech a dnech volna.

Tolik informace od vedení Aeroklubu Toužim, se kterým se můžete spojit na telefonním čísle 353 312 447 nebo na e-mailu: aktouzim@volny.cz.

Vážený pane hejtmane!

Nikdy mi nevadilo letiště, nemám nic proti mezinárodní letecké dopravě, záchranné službě ani proti akrobatickému létání před soutěžemi, ale ptám se Vás - jak dlouho musíme snášet neúměrný hluk při akrobacii soukromých letadel, která své "prolety" uskutečňují přímo nad obytnou zónou Olšových Vrat. Jistě by se našel dostatek prostoru buď směrem k Pile, nebo nad vojenským prostorem. Podepisovali jsme již několik petic k omezení létání, ale situace je stále stejná i přes sliby, že akrobatické létání se přesune na letiště Přílezy.

Děkuji za odpověď.

Ing. Jaromíra Stieglitzová

Vážená paní Stieglitzová,

jak píšete, vadí Vám a Vašim sousedům hluk vydávaný při letecké akrobacii v blízkosti karlovarského letiště. Podobné stížnosti se už v minulosti objevily, ředitel letiště proto vyhlásil omezení letů. Jak je ale vidět, nestačí to.

Kraj, jako vlastník letiště, v současné době nemá páky, jak omezení dále gradovat, inicioval proto doplnění aktuální hlukové studie. Až jednání s osloveným expertem ale ukáže, zda je možno hlukovou studii vypracovat čistě pro akrobatická letadla a jejich činnost nad letištěm.

Ve svém podnětu navrhujete, aby byla akrobacie provozována nad neobydlenými oblastmi, například nad vojenským prostorem. To v zásadě lze, je to ale otázka zájmu pilota a řízení leteckého provozu, které lety povoluje.

Dobrý den,

v Mladé frontě Dnes jsem četla, že nepřipustíte rušení oddělení v nemocnicích K. Vary a Cheb. Mohu se Vás zeptat na důvod, mimo politického?

Jsem ze Sokolova (zde se to snad rychle změní), ale na gynekologii bych nešla ani umřít, netýká se porodnického odd., kde potřebujete zejména úžasné porodní asistentky. Průměrný člověk si stejně vybere nemocnici podle svého a stejně pojede klidně do Prahy. Proč vás v Praze po náročné gynekologické operaci pustí za 4 dny domů a v našem kraji jste tam 10 dnů? Protože potřebují velkou obložnost a přeci 10 dnů je zažitých už desítky let, tak to nebudeme měnit. Manažerem oddělení je primář, který má zajistit správnou a zejména efektivní léčbu. No nic, půjdeme si lehnout na vyšetření, která můžeme zvládnout docházkou z domova, ale hlavně, že nebudeme nic měnit.

Zdravím, třeba se potkáme v nemocnici mimo Karlovarský kraj.

Dobrý den,

rušení jakéhokoliv nemocničního oddělení, ať v Karlových Varech, nebo v Chebu, v současné době nepřipadá v úvahu. Byla by to komplikace především pro obyvatele okrajových částí regionu, například Hranic na Ašsku, kteří by za ošetřením a dalšími zdravotnickými výkony museli dojíždět ještě dále než v současné době.  

Délku hospitalizace nelze podle informací od ředitele pro lékařskou péči Karlovarské krajské nemocnice Ilji Horníka paušálně určit, vždy se totiž vychází z individuálního stavu pacienta. Rozhodnutí je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře, který za pacienta nese odpovědnost. Zkracování doby hospitalizace a provádění některých jednodušších výkonů ambulantně je v současné době všeobecným trendem, ke kterému se časem dospěje jistě i v Karlovarské krajské nemocnici

 

Dobrý den, pane hejtmane,

chtěla bych se Vás zeptat na to, jestli kraj bude chtít pronájem nemocnic v K. Varech a v Chebu. Četla jsem o tom hodně v tisku a primáři v obou nemocnicích jsou zásadě proti tomuto kroku a taky starosta Chebu, nevím jak primátor ve Varech. Děkuji Vám za Vaši odpověď.

Přeji hodně zdraví v roce 2011.

Marie Malá

Vážená paní Malá,

v současné době Vám mohu sdělit jen to, že o pronájmu nemocnic v Karlových Varech a v Chebu zatím nebyla na úrovni kraje vedena žádná jednání.

 

Dobrý den, pane Novotný, rád bych věděl, kde najdu nájemní smlouvu na sokolovskou nemocnici. Děkuji za brzkou odpověď.

O. Homolka

Vážený pane Homolko,

smlouva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí, a. s. a společností Nemos Sokolov, s. r. o. je ze zákona zveřejněna v obchodním rejstříku ve sbírce listin u uvedených společností. Požadované informace tedy můžete najít na webových stránkách, na nichž obchodní rejstřík zveřejňuje svá data - http://www.justice.cz .

 

Vážený pane hejtmane,

ráda bych se zeptala, zda se plánuje v dohledné době rekonstrukce oddělení šestinedělí nemocnice Karlovy Vary, pokud ne, tak proč.

Děkuji za odpověď. Hana Brandtlová

Vážená paní Brandtlová,

rekonstrukce oddělení šestinedělí je naplánována na 1. až 2. čtvrtletí letošního roku. Je však nutno dodat, že prostředky určené na investiční akce jsou omezené, takže k realizaci dojde jen za předpokladu, že nenastane žádná větší havarijní situace.

 

Vážený pane hejtmane,

je možné zveřejnit, čeho se týká medializovaná výše předpokládaných investic do sokolovské nemocnice pod hlavičkou soukromého subjektu? V zařízení jsou zastaralé rozvody, objekt není zateplen. Investice jsou buďto do vybavení nebo do stavby.

Dále - stále je platné usnesení krajského zastupitelstva o výstavbě nové nemocnice. Kdy se začne pracovat na tomto kroku? Nebo lze čekat zrušení usnesení?

Ke kontrolním mechanizmům v KKN (viz některý z předchozích dotazů) - od jaké doby jsou nastaveny tímto způsobem? 

Děkuji za Vaše odpovědi. J. Korbel, Sokolov

Vážený pane Korbeli,

ve věci investic do sokolovské nemocnice se obraťte na společnost Nemos Sokolov, která ji bude mít od 1. 1. 2011 v pronájmu. Kraji je znám jen celkový předpokládaný objem investic - cca 30 milionů korun.

Další část Vašeho dotazu se týká platnosti usnesení krajského zastupitelstva o výstavbě nové nemocnice. Usnesení ze dne 24. 9. 2009 nadále platí. Vzhledem k současné finanční situaci nejen Karlovarského kraje, ale celé České republiky, však v tuto chvíli není možné přesně říci, jak a kdy se podaří nalézt prostředky na výstavbu nové nemocnice.

Kontrolní mechanismy v KKN, a. s. se začaly nastavovat v roce 2008 - po sloučení účtáren nemocnic Karlovy Vary, Cheb a Sokolov do Karlových Varů. V tomto roce byla vydána Směrnice o oběhu účetních dokladů. Směrnice o veřejných zakázkách, jejíž součástí jsou kompetence při vystavování objednávek nebo propojení objednávek s fakturou, pak platí od začátku roku 2009.

 

Dobrý den pane hejtmane,

v roce 2008 jsem volila vaši stranu, za 2 roky vašeho vládnutí a hlavně v oblasti zdravotnictví jsem si jistá, že už vás volit nebudu!! Ve vašem programu bylo převést nemocnice na neziskové organizace. Nic z toho, co jste slibovali, není pravda, udělali jste pravý opak. Nejdříve jste pronajali sokolovskou nemocnici (i přes odpor vašeho koaličního partnera!) a teď pan Larva silou moci usiluje o zbytek a to nejhorší, že firmě Progress Medical, kterou skoro nikdo nezná a u nás nemá s vedením nemocnic žádnou zkušenost!! Čtu hodně o tomto tématu v novinách a Váš stranický kolega a starosta Chebu s tím absolutně nesouhlasí a říká, že je to cesta do pekel. A že ve zdravotnictví se pohybuje celý svůj profesní život. Pan primátor Karlových Varů zřejmě se taky k této úvaze nekloní. Myslím si závěrem, že tato vaše odchylka v oblasti zdravotnictví, byl velký podraz na voliče. Asi budeme jediný kraj v ČR, kde nebude státní nebo krajská nemocnice. Paní Podzemská měla alespoň zájem, aby to fungovalo a taky pro to něco udělala (strategie zdravotnictví), ale pan Larva mám pocit, že od samého počátku se chce toho jenom rychle zbavit.

S pozdravem Jana Nováková

Vážená paní Nováková,

Převedení nemocnice na neziskovou organizaci současná legislativa neumožňuje. Opakovaně se o to ve svém regionu snažil i exministr zdravotnictví a hejtman David Rath, jeho žádosti ale ministerstvo zdravotnictví smetlo ze stolu.

Po bývalém vedení kraje jsme zdědili akciovou společnost Karlovarská krajská nemocnice. Nyní se musíme snažit pracovat a zachovat co se dá, a to i v situaci, kdy se ze strany státu objevují snahy omezit počet nemocnic. Podle ministra zdravotnictví je jich moc a v nejtěžší situaci jsou bohužel regionální nemocnice. I proto jsme například pronajali nemocnici v Sokolově, ze která Vámi citovaná paní Podzemská chtěla udělat léčebnu dlouhodobě nemocných.

Pronájem sokolovské nemocnice je z našeho pohledu jedinou šancí, jak ji zachránit.

 

Dobrý den pane hejtmane,

můj dotaz se týká nemocnice v Sokolově. Jsem ráda, že ta jako subjekt bude patřit pod někoho jiného než pod vedení KKN Karlovy Vary, ale co mě mrzí - proč se vedení KKN snaží honem zavřít některá oddělení v Sokolově, myslím tím oddělení nukleární medicíny. Jsem jejich dlouhodobý pacient a vůbec se mi nelíbí, že bych měla jezdit do Varů, nehledě na to, že tam jezdí pacienti až z Ašska. Ve vašem a i jiném tvrzení, co vyšla v různých článcích, bylo zmíněno, že se žádná oddělení rušit nebudou, tak jak to, že najednou ano?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

podle informací náměstkyně pro lékařskou péči nemocnice v Sokolově Zuzany Fialové usiluje nemocnice Karlovy Vary o převod oddělení nukleární medicíny ze Sokolova do Karlových Varů. Nadále ovšem platí usnesení Rady Karlovarského kraje, které akceptovalo i představenstvo Karlovarské krajské nemocnice (KKN), a. s., kde se píše, že k žádným přesunům zdravotní péče mezi subjekty nedojde do doby konečného podpisu nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností Nemos Plus.

Zatím byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí, jejíž přílohu tvoří seznam odborností v nemocnici Sokolov včetně oddělení nukleární medicíny. Žádná dohoda mezi KKN a Nemos Plus o přesunu tohoto oddělení uzavřena nebyla.

O dalším osudu zmíněného oddělení se bude jednat v příštím roce v rámci tvorby nové koncepce celé sokolovské nemocnice.

 

Dobrý den,
velice si vážím vaší práce, ale mnohdy mám pocit, že byste se musel rozkrájet, abyste všechno ohlídal. Můj dotaz se týká hospodaření krajské nemocnice. V minulosti (nebo stále) se potápí pod hladinou ponoru a otázka zní, nakolik jsou prováděné kontroly vnitřního financování, např. nehrozí, že zaměstnanec vystaví fakturu jako OSVČ za stejnou práci? Je prováděn audit až do takových detailů? Kdo odpovídá konkrétně za tyto kontroly, když se jedná o a.s. a daňovým poplatníkům do toho dle dikce zákona asi nic není? Děkuji za Vaši jasnou odpověď. A. Nový, Sokolov

Vážený pane Nový,
podle informací od ekonomické ředitelky Karlovarské krajské nemocnice Ivany Svobodové je každá faktura uhrazena v souladu se dvěma vnitřními předpisy:  Směrnicí o zadávání veřejných zakázek a Směrnicí o oběhu účetních dokladů. První z nich řeší pracovní pozice, které jsou oprávněny službu, zboží nebo materiál objednat, nebo odpovídají za schválení objednávky. Je-li schválená objednávka v elektronické podobě, je připojena přímo k faktuře, nebo je doložena v papírové formě. Směrnice o oběhu účetních dokladů řeší pracovní pozici, která schvaluje věcnou správnost faktur. Dodržování této směrnice jednou ročně namátkově kontroluje účetní audit.

 

Dobrý den pane hejtmane,

vím, že od 15. června 2010 neproplácíte regulační poplatky. Já jsem k Vám na kraj posílala formulář i s paragonem k proplacení 90 Kč za vyzvednutí léků už 31. května 2010 a do dnešního dne se mi na účtu naobjevila částka, kterou byste mi proplatili. Omlouvám se, že to píši Vám, ale nemohu nikde najít e-mailovou adresu, kam bych svůj dotaz poslala. Přitom v prosinci 2009 a v březnu 2010 se mi proplacená částka na účtu objevila. Nechce se mi věřit, že byste můj dopis z května 2010 nedostali.

Děkuji a přeji hezký den
Božena Oceláková

Vážená paní Oceláková,

Rada Karlovarského kraje, která schválila poskynutí darů na úhradu regulačních poplatků za období, v němž jste žádost posílala i Vy, zasedala 12. srpna. Dar ve výši 90 korun tedy teprve obdržíte. Na svém bankovním účtu ho můžete očekávat do 14 dnů.

 

Dobrý den,

prosím Vás o radu, jak mám sepsat odvolání proti zamítnutí žádosti o výjimku z vyhlášky města Rotavy, kterou jsem žádala pro mou dceru (1 rok). Jedná se o zákazy, které se týkají i dětí - nesmíte jim dát ven dětský bazének, deku a dětský stan, dále si nesmějí sednout na schody (jde mi o to, že moje malá potřebuje odpočívat), hned jsou za to pokuty!!! Prosím o pomoc. Nebo se mám obrátit výš, když mi nepomůže kraj??? Jde mi o to, aby byla vyhláška pozměněna v souvislosti s dětmi.

S pozdravem, Monika Hurtová

Vážená paní Hurtová,

nejprve k oné vyhlášce (http://www.rotava.cz/cze/mu/vyhlasky_frame.htm): chápu, že město může mít problémy s chováním části obyvatel, ty by se ale měly podle mého názoru řešit jinak.

Rád bych Vám pomohl, musím Vám však s lítostí sdělit, že vydávání obecně závazných vyhlášek patří do samostatné působnosti obce a kraj ani jeho orgány nejsou obcím v této působnosti nadřízeny.

Pokud obecně závazná vyhláška odporuje zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Jestliže obec výzvy neuposlechne do 60 dnů, rozhodne ministerstvo o pozastavení účinnosti vyhlášky a obci stanoví přiměřenou lhůtu k nápravě. Je-li pak tato lhůta dodržena, ministerstvo své rozhodnutí o pozastavení účinnosti vyhlášky zruší. V případě, že je vyhláška v rozporu s lidskými právy a základními svobodami, může Ministerstvo vnitra pozastavit její účinnost i bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy.

Pakliže nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě a není-li rozhodnutí Ministerstva vnitra napadeno, podá ministerstvo Ústavnímu soudu návrh na zrušení vyhlášky. Náprava ze strany obce může být zjednána do doby vydání rozhodnutí Ústavního soudu.

Doporučuji Vám tedy obrátit se na Ministerstvo vnitra ČR, které je ze zákona povinno přezkoumat zákonnost vyhlášky. Podnět je možno podat na adrese: Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.

Přestože jsem Vám nemohl osobně pomoci, věřím, že výše uvedená sdělení Vám napomohou situaci vyřešit.

 

Zdravím Vás, pane hejtmane,

prosím Vás o sdělení Vašeho záměru (plánu) s lékárnou v objektu nemocnice v Sokolově a eventuální změny v zásobování nemocnice léky.
Děkuji za odpověď   Miroslav Šulc

Dobrý den, pane Šulci,

V současné době Karlovarská krajská nemocnice zjišťuje, zda by lékárnu v areálu nemocnice Sokolov bylo možno pronajmout. Cílem je najít ekonomicky výhodné řešení a současně umožnit návštěvníkům areálu a pacientům využít fungující lékárnu. Provozování lékárny ve vlastní režii je zatím vyloučeno, protože se nedaří najít potřebný odborný personál. Žádné změny v zásobování nemocnice (tedy její ústavní části) neproběhnou, dodávky léků apod. zajišťuje   ústavní lékárna v karlovarské nemocnici.

 
Pane hejtmane,

nedávno jsem měl čest navštívit v Chebu jediného dr. Gavlase a on to sám moc dobře ví, že je jediný srdcař v Chebu a dává to dost lidem najevo jeho chováním. A potom chebská nemocnice, když to ti doktoři dělat nechtějí, ať to nedělají je to prostě z nouze cnost. Oproti KV a jiným nemocnicím tam je dost poznat jak se rovnáme západu. Ale Cheb ostuda. Je možné, že se to nějak zlepší? Anebo jsem sám, kdo si stěžuje? Už jsem uvažoval i o stížnosti na ministerstvo zdravotnictví. Má to vůbec nějakou cenu?

Děkuji Holeček

Vážený pane Holečku,

dost dobře nerozumím první části Vašemu dotazu, zřejmě si chcete stěžovat na uvedeného lékaře provozujícího privátní praxi. V případě Vaší nespokojenosti je možné obrátit se na Českou lékařskou komoru. Kraj se zabývá zlepšením stavu nemocnic (nejenom v Chebu), proto se snaží získat z ROP Severozápad 140 milionů korun, které budou rozděleny mezi nemocnice v poměru 40% karlovarská, 30 % sokolovská a 30 % chebská nemocnice. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom s žádostí uspěli. Peníze budou použité na obnovu lůžek a přístrojového vybavení v jednotlivých nemocnicích. V nejbližší době začne v chebské nemocnici rekonstrukce pavilonu B v hodnotě 120 milionů korun. Kraj má velký zájem na tom, aby se všechny tři nemocnice postupně rekonstruovaly a modernizovaly a aby se zlepšila kvalita služeb, které pacientům nabízí. Poslat stížnost na ministerstvo zdravotnictví je Vaše svaté právo. Je potřeba informovat ministerstvo o tom, že krajské nemocnice jsou systematicky podfinancovávány.

 

Vážený pane hejtmane,

zajímal by mě Váš názor na to, že v loňském roce bylo vynaloženo 20 mil. Kč na zpracování koncepce zdravotnictví v kraji (MUDr. B.Podzemská) - a nyní peníze pro nemocnice chybí. A zároveň, jak se díváte na současné akce zdravotníků přímo z nemocnice v K.Varech. Já osobně se domnívám, že v důsledku blížících se voleb "stojí" za touto akcí lidé z Hnutí doktoři a tato akce je vyvolána úmyslně.

Děkuji za odpověď  Blanka Bednářová

Vážená paní Bednářová,

koncepci zdravotnictví skutečně zpracovával projektový tým v čele s bývalou krajskou radní pro oblast zdravotnictví MUDr. Berenikou Podzemskou. Vynaložené náklady na její zpracování nečily 20 milionů korun, jak uvádíte, ale 1, 9 milionu korun. Co se týče nedávných „akcí zdravotníků“ sdílím Váš názor, že za protestní akcí některých lékařů a sester v Karlovarské nemocnici stojí lidé z hnutí Doktoři. V době, kdy zdravotníci demonstrovali už bylo den po kolektivním vyjednávání odborů se zástupci vedení nemocnice a kraje. Vedení kraje na jednání proklamovalo svou vstřícnost a snahu o dohodu. U pěti ze šesti odborových svazů došlo ke shodě. Jeden odborový svaz lékařů z Karlových Varů odešel z jednání, které nyní stále pokračuje. Chápu zdravotníky, že chtějí zachovat a ještě lépe zvýšit mzdy, ale nikdo z vedení kraje nikdy neřekl, že hodlá platy zdravotníkům snižovat. Proto nemohu jejich protestům rozumět jinak, než že jde o počátek volební kampaně hnutí Doktoři.

 

Dobrý den pane hejtmane,
chtěl bych se zeptat, zda máte nějakou jinou alternativu nebo představu o koncepci zdravotnictví v kraji než kterou předložili Doktoři. V případě, že máte, rádi bychom ji poznali.
Zdraví vás Otmar Homolka, obč.sdružení O co jim jde?!
Otmar Homolka

Vážený pane Homolko,

stále platí usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje z 24. 9. 2009. Zastupitelstvo Karlovarského kraje v něm ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., do doby postavení nové nemocnice udržet všechny stávající obory ve všech 3 krajských nemocnicích, tedy v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu. Podle tohoto usnesení bude zachována a dále rozvíjena nemocnici v Chebu. Nová nemocnice bude postavena, pokud se na její stavbu podaří získat finanční prostředky, v místě návazném na rychlostní komunikaci R6 mimo městskou aglomeraci, které bude strategicky nejvýhodnější pro okresy Sokolov a Karlovy Vary a bude splňovat požadavky na časovou dostupnost z kterékoliv spádové oblasti kraje. Nová nemocnice bude poskytovat základní péči a centralizovat specializovanou a některé formy superspecializované péče v kraji. Ovšem hnutí Doktoři svým velmi hrubým útokem na velkou prosperující společnost v Karlovarském kraji šanci získání finančních prostředků snížili.

 

Vážený pane hejtmane,
nezdá se Vám, že radní pro zdravotnictví Berenika Podzemská svými prohlášeními ohledně zajišťování PNP že "dobře trénovaný záchranář dokáže pomoci stejně dobře jako lékař", chce zasahovat do systému, který má jistá pravidla a řídí se daným zákonem? Nebo chce sama vydat zákon o kompetenci posádek ZZS? Je to docela ubohé, co vymýšlí. Uráží tím všechny zdravotníky!!!Věřím, že jste velice chytrý člověk a poznáte, že na její post patří určitě někdo jiný.
S pozdravem Kundrát

Vážený pane Kundráte,
vyjádření MUDr. Podzemské zřejmě souviselo s jejími informacemi ohledně praxe v sousedním Německu, kde bývá běžné, že při výjezdu není přítomen lékař. Jinak už pravděpodobně z médií víte, že se krajská koalice ve složení ČSSD, KSČM a hnutí Doktoři po neúspěšném smírčím řízení rozpadla a zástupci Doktorů z ní odešli. Došlo k tomu především proto, že MUDr. Podzemská dlouhodobě zpochybňovala usnesení krajského zastupitelstva o zachování všech tří nemocnic v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu, což bylo nepřípustné. Navrhli jsme hnutí Doktoři výměnu MUDr. Podzemské, hnutí tento požadavek neakceptovalo a odešlo z koalice.

 

Vážený pane hejtmane,
jako občan v tomto kraji bych se Vás rád zeptal na to, proč proplácíte poplatky v nemocnicích, když je finanční krize a náš kraj je v mínusu? Chcete si tím získat občany do přístích voleb? Odpovězte, prosím, na můj mail.

S pozdravem
Jakub Kovář

Vážený pane Kováři,
Karlovarský kraj jako všechny územně samosprávné celky hospodaří v roce 2009 podle schváleného rozpočtu. Základními parametry tohoto rozpočtu jsou očekávané příjmy a plánované výdaje.  Rozpočet KK na rok 2009 je koncipován jako deficitní, a to především z důvodu financování a předfinancování projektů spolufinancovaných z EU. Vlivem celosvětové hospodářské krize došlo v průběhu letošního roku k výpadku daňových příjmů, ovšem úspornými opatřeními se daří tento výpadek kompenzovat škrty v oblasti provozních výdajů napříč všemi odbory krajského úřadu. Karlovarský kraj má v tuto chvíli nesplacenou jistinu úvěru přijatého v roce 2005 ve výši 33 mil. Kč, na druhé straně disponuje vysokými rezervami disponibilních finančních prostředků. Jako ekonomický subjekt vykazuje velký podíl finančního zdraví a skutečně se nedá říci, že je „v mínusu“. Co se týká proplácení poplatků, tak jistě víte, že ČSSD ve svém volebním programu deklarovala zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Protože se nám přes veškeré snahy tento bod nepodařilo prosadit v Poslanecké sněmovně, chceme dostát slibu našim voličům alespoň na krajské úrovni. Nejde tedy o pouhé gesto, kterým bychom si chtěli získat hlasy občanů do příštích voleb, ale o dodržení našeho slibu.

 

Milý pane hejtmane,
nemohu s Vámi souhlasit v otázce hrazení zdravotnických poplatků. V jedné své odpovědi zde jste zmínil, že "chceme dostát slibu  našim voličům alespoň na krajské úrovni...." . Že je toto vaše jednání nelegální vyplývá nejen z dopisu pana ministra Peciny. Prostě bych řekl, že zákon platí pro každého.
Zejména bych ale v této souvislosti rád znal Vaši odpověď na to, z jakých údajů čerpáte Vaše prohlášení, že "o proplacení regulačních poplatků žádají především starší občané a rodiny s dětmi". Z jakých důvodů a hlavně na základě jakého předpisu Krajský úřad pro podobná vyjádření používá citlivá osobní data pacientů?

A pouze malou poznámku k Vaší odpovědi paní Tesařové: 
Že se na nádraží v Mariánských Lázních sešly dvě akce, že paní nezaznamenala probíhající rekonstrukci, že si nevšimla hlášení v rozhlase, že tam máte velké plány...., to myslím dotyčnou paní příliš nezajímá. Ji v daném případě zajímalo, že tam nebyl zajištěn slušný přístup k vlakům a musela brodit po kotníky ve vodě. Myslím si, že by si minimálně zasloužila Vaši omluvu, ale těch jsem v historii Vašich odpovědí zaznamenal skutečně minimum.

Přeji pěkný den
Jaromír Buček

Vážený pane Bučku,
Karlovarský kraj tím, že poskytuje občanům dar na úhradu zdravotnických poplatků rozhodně žádný zákon neporušuje. Pokud vím, není nikde stanoveno, jakým způsobem má občan nabýt finanční prostředky, z nichž poplatky hradí. Zákon nám ani nezakazuje poskytnout dar z našeho rozpočtu. Můžete možná namítnout, že se jedná o veřejné finanční prostředky. My je ale poskytujeme našim občanům, abychom jim pomohli do doby než se podaří zdravotnické poplatky zrušit úplně.
Co se týče druhé část Vaší otázky, rozhodně nijak nemanipulujeme s citlivými daty pacientů, ani je po nemocnici nevyžadujeme. Vycházíme pouze z rámcových údajů (zpravidla percentuálního vyjádření), které nám poskytuje KKN, a.s.

V odpovědi paní Tesařové jste si mohl přečíst, že stavbu železničního koridoru provádí Správa železniční dopravní cesty a revitalizaci budovy železniční stanice italský investor Grandi Stazzioni, nikoliv Karlovarský kraj.  „Slušný přístup“ k vlakům by tedy měly zajistit především tyto subjekty.

 

Dobrý den,
v areálu sokolovské nemocnice by údajně po vybudování nové KKN na zelené louce mělo vzniknout doléčovací rehabilitační centrum.
Tak se ptám:
1. Kde sežene kraj peníze na opravu budov sokolovské nemocnice?
2. Kde sežene kraj personál? Práce zdravotních sester a ošetřovatelek je vysoce náročná jak  fyzicky, tak psychicky. Již v současné době je těchto zaměstnanců nedostatek.
3. Bude nové centrum soukromé nebo to bude smluvní zdravotnické zařízení? Je jisté, že zdravotní pojišťovny uzavřou s tímto subjektem smlouvy?
Děkuji za odpověď.
Jana Porubková

Dobrý den, paní Porubková,
areál sokolovské nemocnice je v technicky dobrém stavu, není nutná kompletní rekonstrukce. Plánujeme pouze zateplení a výměnu oken a dále vnitřní úpravy - dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, dobudování centrálního vstupu. Odhadovaná investice je asi 100 milionů korun. Velkou část peněz lze získat z Operačního programu Životní prostředí. Dále jsme podali žádost o státní dotaci na rok 2010 na vnitřní rekonstrukci zařízení. V areálu by pak mohlo vzniknout komplexní centrum následné péče. Od dolečovacích lůžek, po rehabilitační, geriatrická lůžka, Alzheimerovské stacionáře, centrum hojení chronických ran apod.

Do centra následné péče je třeba personál vychovat. Spolupracujeme se zdravotnickou školou. Plánujeme oteřít třídy fyzioterapeutů. Následné zařízení je mnohem méně náročné na odborný personál ve srovnání s nemocnicí. Rádi bychom také velmi úzce spolupracovali i s agenturami domácí péče - Home Care.

Předpokládáme, že Centrum bude krajské. Chtěli bychom časem dosáhnout na akreditaci některých oborů následné péče, které by umožnily další vzdělávání pracovníků i z jiných krajů. Následná péče je v kraji velmi potřebná, s pojišťovnami na toto téma vedeme jednání. Věříme, že najdeme společnou řeč.

 

Vážený pane hejtmane,
chtěla jsem se zeptat jestli kraj také splní slib co dal na misterstvu zdravotnictví,že zdr.sestry dostanou přidáno. Zatím se nic neděje a asi se nic přidávat nebude,  jak prohlásil Mgr. Fojtík.
Děkuji za odpověď
Jaroslava

Vážená paní Jaroslavo,
v současné době probíhají jednání se zdravotními pojišťovnami o navýšení úhrad za účelem navýšení platu zdravotních sester. Tato jednání se v současné době chýlí ke konci, buďte trpělivá, s navýšením platu sester se počítá.

 

Vážený pane hejtmane,
1) na stránkách úřadu ani stránkách krajské nemocnice a.s. nelze dohledat systém pro zveřejňování vyhlašovaných výběrových řízení pro veřejné zakázky včetně historie a výsledků zakázek. Myslíte, že způsob zadávání přes server České pošty  se zpožděním cca 28 dní je pro daňového poplatníka zárukou, že je nakládáno s finančními prostředky hospodárně? Lze systém učinit transparentním tak, aby se lidé mohli dozvědět přímo z vašich stránek co a za kolik bude opravováno, nakupováno?
2) Krajská nemocnice uvádí pouze velké sponzory. Znamená to, že si těch malých neváží a nestojí za to jim veřejně poděkovat? Za odpovědi předem děkuji.
Jiří Korbel, Sokolov

Vážený pane Korbeli,
Na systému zveřejňování zadávácích řízení na www stránkách KKN pracuje nemocnice od února letošního roku. Nejprve bylo nutné zvolit elektronický nástroj s příslušným atestem, který splňuje podmínky elektronického zveřejňování podle zákona o veřejných zakázkách.
V tomto systému se referentky obchodního úseku začaly zaučovat a pracovat od dubna 2009. Bylo nutné nejdříve prověřit systém, zda bude vyhovovat potřebám KKN. Protože se systém osvědčil, bylo v červnu zahájeno jednání s oddělením informačních technologií o zpřístupnění na webových stránkách. V současné době je již vytvořen na stránkách KKN odkaz "zadávací řízení", kdy je potřeba doladit ještě technické i obsahové záležitosti. Co se týká zveřejňování na stránkách IS VZ US, tak na těchto stránkách se zveřejňují jen určité druhy výběrových řízení, kdy je tato povinnost přímo určená zákonem o veřejných zakázkách.

Postoj nemocnice  ke sponzorům nemocnice je  prezentován hned v úvodní větě webové stránky stránky:
Vážíme si všech, kteří nemocnici podpořili a děkujeme i za malý sponzorský dar.
Na webových stránkách KKN a.s. je zveřejněn seznam sponzorů, kteří společnosti darovali milióny korun nebo věcné dary v podobné hodnotě (přístrojové vybavení, lůžka apod.), ale jsou zde uvedeni také ti, kteří darovali dle svých možností mnohem méně, v řádech několika tisíc Kč. Jedná se o soukromé osoby, kteří koupili např. drobné potřeby pro provoz oddělení, protože tak chtěli vyjádřit své poděkování za dobrou péči. Ze seznamu se nedá poznat, kolik který sponzor nemocnici věnoval, protože částky záměrně neuvádí. Pokud Vás pobouřilo slovo „velcí“ v nadpisu seznamu, nemá tam skutečně co dělat. Dostalo se tam „iniciativou“ pracovníka firmy, která spravuje webové stránky KKN, a.s. To, že tam slovo zadal značí, že je zcela obvyklé uvádět na webu pouze významné, velké sponzory ve smyslu hodnoty daru, s určeným spodním limitem, a většina firem či institucí to tak dělá. Přestože tak nemocnice  nepostupuje, vysloužila si touto chybou kritiku.  Nezbývá než se omluvit, zařídit vymazání slova „velcí“.

 

Vážený pane hejtmane,
Jako Sokolovák se na Vás obracím s dotazem, jak bude v nejbližší době řešena situace v sokolovské nemocnici. Mám na mysli obsazení místa primářů především na interním oddělení, pak také na neurol.odd. a další personální obazení. Děsí mě řeči a představa o tom, že by údajně mělo být interní odd. uzavřeno - což si vzhledem k velikosti města a okolí, věku obyvatelstva atd. vůbec nedovedu představit. Naprosto nesouhlasím s názory pana Fojtíka a dalších,kteří o zdravotnictví v kraji rozhodují (tj. vybudování nové nemocnice, zdá se mi rovněž, že finančně je upředňostňována nemocnice v K.Varech atd.). Tito lidé by měli mít především rozhodovat a řešit situaci ve prospěch obyčejných lidí a to i v současnosti a ne řešit vize, podle mne budoucího století.
Děkuji za odpověď.
A. Novotný, Sokolov

Vážený pane Novotný,
Personální situace je v kritickém stavu a to nejen v Sokolově a v celé Karlovarské krajské nemocnici, ale v celé ČR. Snažíme se přilákat nové zaměstnance z řad lékařů a dalšího zdravotnického personálu na benefity, jako jsou např. náborový příspěvek či nově zřízený fond odměn. Co se týče Mgr. Fojtíka a managementu KKN a.s., tak tito lidé jsou naprosto kompetentní k výkonu svých funkcí a mají mou důvěru. Bohužel musí řešit dluhy z let minulých a zároveň problémy současné a věřte, že jich není málo. Ujišťuji Vás, že o zavírání interního a dalších oddělení v Sokolově jsme nejednali. Jsem přesvědčen, že se nám podaří nechat otevřená oddělení nemocnice tak, aby to vyhovovalo občanům kraje.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Loan Offer

(Collins James, 22. 4. 2020 8:01)


Pro urgentní půjčku prostřednictvím e-mailu: collinsjamesfinance55@gmail.com

Elon Musk was right: artifitial intelligence will make new WAR. The "XEvil" was released!

(MashaGlosy, 12. 12. 2017 19:56)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Letečtí akrobati Olšových Vratech

(Ing. Miroslav Mařík, 15. 8. 2014 0:15)

Vážený pane hejtmane,

kdo má tedy pravomoc rozhodovat o provozu leteckých akrobatů, když Vy ne ?

Myslíte, že je normální, aby několik jedinců, kteří mají leteckou akrobacii jako koníček, provozem tohoto koníčka neustále rušili neúměrným hlukem o proměnlivé intenzitě minimálně stovky občanů-voličů v Olšových Vratech, Kolové, Pile, ale i Doubí ?

Myslíte, že by mělo mít přednost hobby několika jedinců před spokojeností stovek občanů ? Já tedy ne a divím se, že žádný z hejtmanů nedokázal v tomto směru zjednat nápravu.

Pozoruhodné přitom je, že by politik tou nápravou naštval několik jedinců a zabodoval u stovek občanů. Řekněte mi, kde je zakopaný pes ?

Děkuju za odpověď.